Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
04Докладът и подписката против „съдии на Сорос" в ЕСПЧ са активно мероприятие, манипулиращо обществеността

Докладът и подписката против „съдии на Сорос" в ЕСПЧ са активно мероприятие, манипулиращо обществеността

Вестниците „Труд“ и „24 часа", както и сайтовете „Пик“, „Блиц“, „Правен свят" и „Дарик Нюз" участват в кампания за очерняне на защитниците на правата на човека.

 

Българският хелзинкски комитет (БХК) изразява силното си възмущение от участието на няколко български медии в манипулативната кампания против съдии в Европейския съд по правата на човека със седалище в Страсбург (ЕСПЧ), определяни като „съдии на Сорос".

Тази кампания е ръководена от крайнодясната и палеоконсервативна аме­ри­кан­ска фондация „Европейски център за право и правосъдие" (ЕЦПП; European Center for Law and Justice), поделение на фондацията Американски център за право и правосъдие (American Center for Law & Justice). Последната е известна с подкрепата и подпомагането на сериозни нарушения на правата на човека в държави като Руската федерация и Уганда. Тази организация, учредена от известния американски телевангелист и криптоантисемит Пат Робъртсън, е известна още с многомилионния си бюджет и сериозна финансова непрозрачност. Организацията е част от международната конспиративна па­ле­о­кон­сер­ва­тив­на лобистка мрежа „Адженда Юръп“, борила се срещу Истанбулската конвенция в Бъл­гария, и сама тя участва като трета страна по редица дела пред ЕСПЧ, където търси да упражни влиянието си върху практиката на Съда, като се противопоставя на защитата на сексуалните и репродуктивни права на жените и всякакви основни човешки права на нехетеросексуалните хора.

Организираната медийна атака съвпада по време с представяне на становище от бившия съдия в ЕСПЧ адв. Здравка Калайджиева пред президента Румен Радев в подкрепа на на­ма­ля­ва­не­то на правомощията на главния прокурор и връщането на приоритетната роля на съда в правораздаването. Именно това нейно предложение глав­ни­ят прокурор Иван Гешев окачестви като „наг­лост“. Становището на адв. Калайджиева в голяма степен засяга проблемите, иден­ти­фицирани от ЕСПЧ по делото Колеви срещу България, което българското пра­ви­тел­ство не изпълнява вече 10 години и което редица проправителствени актьори ома­ло­ва­жа­ват през последната година в стремеж то да остане неизпълнено. След неуспешните опи­ти от миналата година за законодателни изменения и заявките, че държавата ни ще се съобрази с препоръките на Венецианската комисия, сега правителството влошава ре­пу­тацията на двама български юристи, единият – адвокат, другият – съдия по делото Колеви, въпреки че решението на ЕСПЧ е взето в състав от осем съдии от различни европейски държави.

Най-малко четири български медии през последните три дни – вестник „Труд“, вестник „24 часа“ и сайтовете „Пик“, „Блиц“, „Правен свят“ и „Дарик Нюз“ – дейно се включиха в дезинформационната кампания, подета от ЕЦПП по повод на публикуван от тях доклад, който посочените медии представиха като труд на „двама френски учени“. Посоченият доклад манипулира читателите си с твърдението, че разкрива „нелегитимни връзки“ на съдии в ЕСПЧ, обуславящи конфликт на интереси. Заглавието на пуб­ли­ка­цията – „НПО и съдиите в ЕСПЧ“ – също е подвеждащо, предвид, че авторите на доклада не са обследвали връзки на съдиите в Страсбург с неправителствени организации въобще, а само подбрано и конкретно с такива организации, които са получавали в миналото или продължават понастоящем да получават финансиране от фондация „Отворено общество“ на американския финансист и изтъкнат опонент на па­ле­о­кон­сер­вативните движения, Джордж Сорос. Експлоатирайки клеветническото твърдение, че финансирането на отделни дейности на неправителствени организации се равнява на задкулисно, нелигитимно влияние и координиране на тези организации в ущърб на обществения интерес, докладът внушава на читателите си, че поради някогашни връзки с подобни организации посочените съдии в ЕСПЧ са под тяхно и оттам – на Джордж Сорос – влияние. Същевременно авторите на доклада не виждат никакъв конфликт на интереси в това, че редица от съдиите в ЕСПЧ в миналото са били или прокурори, или представители на своите държави пред Съда в Страсбург. Те също така не отчитат факта, че ЕСПЧ има ясна политика срещу конфликт на интереси, доказателство за която е оттеглянето на съдия Грозев от всички дела, по които председателят на БХК е процесуален представител. По тях досега винаги са заседавали ad hoc съдии. Последното е в очевиден ущърб на БХК като се има предвид, че ad hoc съдиите не преминават през прозрачна процедура за определяне, а се избират от ЕСПЧ от списък, който правителствата определят по свое усмотрение.

Пренебрегването на тези факти демонстрира очевиден двоен стандарт от страна на ЕЦПП, който не се дължи на друго, а на това, че тази организация и медиите, които действат като мегафон на тези фалшиви новини, търсят да компрометират и отстранят онези съдии в ЕСПЧ, които отстояват утвърдените международноправни стандарти в правоприлагането на Съда. ЕЦПП има пряк интерес от това като международен лобист за утвърждаването на консервативни ценности както в националното (напр. законът против „пропагандата на хомосексуалност“ в Русия и опозицията на Обама кеър в САЩ), така и в международното право (напр. лобизмът, който развиват пред ООН).

След като веднъж огласиха доклада, вестник „Труд“, вестник „24 часа“ и сайтовете „Пик“, „Блиц“, „Правен свят“ и „Дарик Нюз“ днес информират българското общество с втора серия публикации за петиция на ЕЦПП, събрала 9500 подписа в сайта на организацията с искане за отзоваване на неудобните им съдии. Основание за искането е именно манипулативният доклад на организацията.

Остро осъждаме това активно мероприятие, което тежко подкопава една от най-важните за защита на правата на българските граждани институции, каквато е ЕСПЧ. Често крайната националистическа и консервативна пропаганда твърдят, че този съд уврежда интересите на българското общество с осъдителни решения срещу държавата ни. В действителност този съд защитава правата на хората в България тогава, когато те са били нарушени или не са били защитени от самата българска държава. Той е последен страж на правата на всеки човек в България, както и във всички останали 47 държави под неговата юрисдикция. Съучастието на български медии в една подобна откровено клеветническа, очерняща кампания, позори журналистическата професия и за­блу­жда­ва българското общество.

Силно сме загрижени от факта, че министърът на правосъдието г-н Данаил Кирилов сподели част от тревогите на ЕЦПП и определи като негови „колеги“ консервативните пропагандисти, които са написали този клеветнически доклад. С настоящото становище призоваваме отговорните български институции да проявят категоричност в отхвърлянето на подобни симулации на гражданско застъпничествоИзточник: Български хелзинкски комитет, 05 март 2020

 

 

 

Сходни публикации

20.05.2020
БХК оспорва пред съда заповедта на министъра на здравеопазването, ограничаваща протестите до десет души БХК оспорва пред съда заповедта на министъра на здравеопазването, ограничаваща протестите до десет души

В централните градски части се събират по много повече от десет души, макар и неорганизирано, ...

08.05.2020
Д-р Събина Събева, директор фондация „Международна социална служба“: Законът за социалните услуги ще повиши качеството на услугите и нивото на професионалистите Д-р Събина Събева, директор фондация „Международна социална служба“: Законът за социалните услуги ще повиши качеството на услугите и нивото на професионалистите

Фондация „Международна социална служба – България“ оказва подкрепа на деца и младежи в риск и техните ...

30.04.2020
Георги Богданов, мрежата за децата: Политиците трябва да различават пропаганда от социална реформа Георги Богданов, мрежата за децата: Политиците трябва да различават пропаганда от социална реформа

Законът за социалните услуги трябва да влезе в сила незабавно още на 1 юли и да помогне на цялата ...