Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
04Становище на Коалиция "Детство 2025": Защита на уязвимите семейства и деца в алтернативни грижи по време на пандемията Covid-19

Становище на Коалиция "Детство 2025": Защита на уязвимите семейства и деца в алтернативни грижи по време на пандемията Covid-19
Становище на Коалиция "Детство 2025" до премиера и други министри

"От името на Коалиция „Детство 2025“ предоставяме на Вашето внимание СТАНОВИЩЕ, базирано на нашия опит и професионална компетентност в работата с най-уязвимите деца и семейства, свързано с въздействието на кризата, причинена от Covid-19 върху техния живот и заявяваме пред Вас нашата готовност за съдействие и
сътрудничество в търсене на най-добрите и адекватни на нововъзникващите потребности на уязвимите групи решения и мерки.

В цяла Европа пандемията Covid-19 вече има драматично въздействие върху най-уязвимите деца и семейства, причинявайки натоварвания на системата за закрила на детето. В някои общности мерките, предназначени да спрат разпространението на вируса, носят риск от създаването на дълбока социална криза.

В България вече сме свидетели на значително увеличение на броя на семействата, които са изправени пред изключителни лишения, поради внезапна загуба на доходи, недостиг на храна и липса на достъп до базисни услуги, свързани със здравеопазване, образование, социална подкрепа и грижи. Тревожността ни към настоящия момент се увеличава както по отношение задоволяване на техните базисни потребности и реализиране на  основните им човешки права, така и по отношение претовареността на социалната система и възникналите затруднения във функционирането на много социални услуги, вследствие от въведените мерки за ограничаване на Covid-19.

Социалното дистанциране и карантината оказват засилен натиск върху семействата, включително домакинствата със самотни родители, домакинствата с много поколения, семействата с ниски доходи, семействата на деца със сложни здравни потребности или увреждания, семействата от етнически малцинства и т.н.

Изброените по-долу фактори са като тиктакаща бомба и излагат децата на повишен риск от изоставяне от техните семейства":...

Цялото становище.


Членове на коалицията:

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)
Българска асоциация на клиничните психолози
Български център за нестопанско право
Български хелзинкски комитет
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет
Сдружение „Еквилибриум“
Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България
Сдружение SOS Детски селища България
Фондация „Полдер“
Фондация „За Нашите Деца”
Фондация „Карин дом”
Фондация „Лале”
Фондация „Лумос”
Фондация „Международна социална служба-България“
Фондация „Сийдър“
Надежда и домове за децата - клон БългарияИзточник: Коалиция "Детство 2025", 28 април 2020

 

 

 

Сходни публикации

20.05.2020
БХК оспорва пред съда заповедта на министъра на здравеопазването, ограничаваща протестите до десет души БХК оспорва пред съда заповедта на министъра на здравеопазването, ограничаваща протестите до десет души

В централните градски части се събират по много повече от десет души, макар и неорганизирано, ...

08.05.2020
Д-р Събина Събева, директор фондация „Международна социална служба“: Законът за социалните услуги ще повиши качеството на услугите и нивото на професионалистите Д-р Събина Събева, директор фондация „Международна социална служба“: Законът за социалните услуги ще повиши качеството на услугите и нивото на професионалистите

Фондация „Международна социална служба – България“ оказва подкрепа на деца и младежи в риск и техните ...

30.04.2020
Георги Богданов, мрежата за децата: Политиците трябва да различават пропаганда от социална реформа Георги Богданов, мрежата за децата: Политиците трябва да различават пропаганда от социална реформа

Законът за социалните услуги трябва да влезе в сила незабавно още на 1 юли и да помогне на цялата ...