Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13Д-р Събина Събева, директор фондация „Международна социална служба“: Законът за социалните услуги ще повиши качеството на услугите и нивото на професионалистите

Д-р Събина Събева, директор фондация „Международна социална служба“: Законът за социалните услуги ще повиши качеството на услугите и нивото на професионалистите

Фондация „Международна социална служба – България“ оказва подкрепа на деца и младежи в риск и техните семейства, за да могат да останат заедно. Фондацията също така се грижи за деца и младежи, настанени в центрове от резидентен тип, осигурявайки им здравословна, подкрепяща и терапевтична среда за живот.

Д-р Събева, какви са предимствата на Закона за социалните услуги (ЗСУ) по отношение на децата и семействата?

– Първото, което трябва се има предвид е, че ЗСУ е изключително широкообхватен. Той дава възможност на всички хора – деца и възрастни, да получават подкрепа – било за предотвратяване на риск за живота и здравето им, за реализиране на права или повишаване качеството на живота им, а не както е в момента – само на лицата в риск. Това означава например, че бременни жени и младежи, бъдещи родители, могат да получат обучение по родителстване, което ще ги подготви да се грижат по-добре за децата си след това.


Друг важен аспект е въвеждането на общодостъпни услуги. Това са услуги, свързани с информиране, консултиране и обучение за реализиране на права, мобилна работа. При тях няма необходимост от насочване, сключване на договор и др., което широко отваря достъпа до подкрепа и значително намалява административната тежест. В момента всички социални услуги, с много малки изключения, например услугите в Центъра за обществена подкрепа, се предоставят на базата на направление/заповед от дирекции „Социално подпомагане“ . Според новия закон, вече няма да е необходимо дирекция „Социално подпомагане“ или общината да прави предварителна оценка на потребностите, например на детето и семейството и да издава направление за ползването на тези услуги.

Какво всъщност е „социална услуга“ според ЗСУ?

– Законът за социалните услуги дава нова дефиниция на това понятие. Социалните услуги се дефинират като дейности ( напр. психилогоическо консултиране, рехабилитация и др.), а не както досега, като места, където се извършва подкрепата (напр. Дневен център за деца с увреждания, Кризисен център). Дава се и възможност социална работа да се извършва не само в местата, където се предоставят социални услуги, а и в друга среда – например в болници, училища, центрове за деца, които са в конфликт със закона и др.

Как ще се следи за качеството на социални услуги в такъв случай?

– Новият закон предвижда създаването на структура– Агенция по качеството, която ще лицензира всички частни доставчици на социални услуги, а не само както досега, доставчиците на услуги за деца и семейства, ще извършва контрол върху качеството на предоставяните услуги и мониторинг. Създаването на тази структура ще доведе до разделяне на функциите планиране, разкриване и закриване на социалните услуги от тези на контрол, които досега се изпълняваха от Агенцията за социално подпомагане.


Въвеждането на задължения на Агенцията по мониторинг на социалните услуги на национално ниво е важна промяна, защото ще даде възможност ежегодно да се анализира състоянието и ефективността им. Агенцията ще разработва и критерии за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните услуги, ще извършва подбор на такива практики и ще предлага утвърждаването им на национално ниво. Това ще допринесе за разпространението на български добри практики, които повече от 10-15 години се развиват в страната, а не само на такива, привнесени отвън.


Какво ще промени ЗСУ за работещите в системата?

– Важен аспект на закона е фокусът му върху всички професионалисти, работещи, както в социалните услуги, така и по насочване към социални услуги в дирекции „Социално подпомагане“ и общините. Законът въвежда изискване за техния брой, квалификация и заплащане, за задължение за участие в въвеждащо и продължаващо обучение и супервизия. ЗСУ изисква и определяне на стандарт за работно натоварване, което досега липсваше или се оценяваше спрямо действащите в други европейски страни стандарти.

Какво ще стане, ако ЗСУ бъде отложен?

– Ако Законът за социалните услуги бъде отложен, системата няма да премине на следващ етап на развитието си и няма да се подобри. А тя има огромна нужда от това.


Снимка: личен архивИзточник: Национална мрежа за децата, 08 май 2020

 

 

 

Сходни публикации

07.07.2020
БХК излезе с отрицателно становище по промените в Закона за НПО сектора БХК излезе с отрицателно становище по промените в Закона за НПО сектора

БХК изпрати в Народното събрание отрицателно становище по повод предлаганите промени в Закона ...

20.05.2020
БХК оспорва пред съда заповедта на министъра на здравеопазването, ограничаваща протестите до десет души БХК оспорва пред съда заповедта на министъра на здравеопазването, ограничаваща протестите до десет души

В централните градски части се събират по много повече от десет души, макар и неорганизирано, ...

30.04.2020
Георги Богданов, мрежата за децата: Политиците трябва да различават пропаганда от социална реформа Георги Богданов, мрежата за децата: Политиците трябва да различават пропаганда от социална реформа

Законът за социалните услуги трябва да влезе в сила незабавно още на 1 юли и да помогне на цялата ...