Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22Отворено писмо на НМФ: Ролята на неформалното учене и младежките организации в постигане на резултати от учене

До: 


Г-н Красимир Вълчев,

Министър на образованието и науката

 

С копие до:

Г-жа Таня Михайлова Заместник-министър на образованието и науката

Г-жа Карина Ангелиева Заместник-министър на образованието и науката

Г-н Петър Николов

Заместник-министър на образованието и науката

 

 

Отворено писмо

 

Относно: Ролята на неформалното учене и младежките организации в постигане на резултати от учене

 

 

Уважаеми Г-н Вълчев,

 

Обръщайки се към Вас в качеството Ви на Министър на образованието и науката, от името на Управителният Съвет на Национален младежки форум, както и всички организации подкрепящи нашата позиция, бихме искали да изразим готовността на неправителствените организации част от НМФ, работещи с методите на неформално образование, за подпомагане справянето с последиците, нанесени следствие промените и мерките, причинени от опасността на COVID19 и справянето с нея.

 

Вземайки предвид:

 • Добрата предварителна подготовка на висшите училища за дистанционна форма на обучение;
 • Изключително бързата адаптивна реакция на учителите и директорите от страната;
 • Използване на национални телевизионни канали за доставчик на предметно знание;
 • Предоставяне на свободен достъп до Microsoft Teams платформа и профили за всички публични училища в страната;
 • Писмо № 1103-69/10.04.2020 от г-н Красимир Вълчев и г-жа г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България, съдържащо примерни практики за оползотворяване на времето в условията на извънредното положение.
 • Решение учебната година да приключи в дистанционна форма на обучение;
 • Учениците да присъстват в училищата за провеждане на изпитите; 
 • Отпадане на външното оценяване при 4 и 10 клас;
 • Промяна на датите за външното оценяване при 7 и 12 клас;
 • Консултации с различни представители на НПО относно дигитални платформи за обучение;
 • Консултации и общи решения с Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в образованието и представители на родителски организации
 • Решения на МОН, касаещи оценките и присъствията на децата.

Отчитаме следните предизвикателства:

 • Допълнителна натовареност на учители и ученици - анализи, преструктуриране на материала; извънредна комуникация; спешно развиване на нови дигитални умения, за да могат да се справят бързо и ефективно със ситуацията;
 • Липса на кохерентност в преподавания материал, поради редица обстоятелства. Някои училища започнаха да преподават нов материал преди други, което води до изоставане на определени групи ученици.
 •  Задълбочаване на социалните неравенства сред учениците и младите хора в процес на учене, поради невъзможност за включване в дигитален процес на организирано учене;
 • 1 от 10 деца няма достъп до синхронизирана форма на обучение;
 • Липса на баланс между учене “пред екрана” и разнообразни активности извън него,  с които учащите да развиват ключови компетентности и практически умения.
 • Промяна в нивата на Менталното здраве при учениците и младите хора, ангажираните в образователната сфера, предвид неочакваната социална изолация и цялостна промяна на учебния процес, малко след средата на учебната година.

Настоящата криза показва, че заедно и подкрепяйки се можем да постигнем по - добри резултати. Тази криза също дава възможност да споделим различни добри практики , както и съвместно да развием нови иновативни методи на преподаване и колаборация между образователни институции и неправителствените организации. Този период може да се приеме като експериментален период за тестване на нови онлайн платформи за обучение, стандартизация на дигиталното преподаване, включване на резултати от обучението и методи за оценка. Това обаче също ни напомня, че технологията не може да замени преподаването в класната стая и взаимодействието лице в лице между ученици и учители и най-важното, че социалните аспекти на преподаването и обучението са основни.

 

Във връзка с приетите, публикувани документи и изразени позиции от страна на Национален младежки форум в периода 2013-2020 година, както и вземайки предвид становището на Икономически и социален съвет, в унисон с препоръките на Съвета на Европа, Европейската младежка стратегия и в частност Европейските младежки цели. Ние считаме, че е необходимо осъществяване на диалог и съвместна работа между младежките организации и институциите в България по въпросите за нуждата от включване на неформалното учене, като важна част от образователната система. Обръщаме внимание, че неформалното учене би спомогнало значително настоящата ситуация и методите за справяне с предизвикателствата които седят на дневен ред пред всички образователни институции и служители в сектора.

 

Ние, като представители на Национален младежки форум, заедно с организациите, работещи в сферата на неформалното учене, чрез подкрепата на това Отворено писмо, призоваваме за:

 

1) Припознаване на младежките организации и младежката работа като основни доставчици на обучения в сферата на неформално учене - доказан метод за личностно развитие и придобиване на знания, умения и компетенции.

 

2) Включване на младежките организации, както и всички неправителствени организации и младежки работници, работещи в сферата на неформалното учене, с цел подпомагане процеса за справяне с предизвикателствата в образователната система, чрез консултиране и предоставяне на иновативни методи от дългогодишната практика с млади хора.

 

3) Разработването и прилагането на стандарти в образователната система, относно формални и неформални обучения, подпомагащи придобиването на знания, умения и компетентности, съвместно с представители на неправителствените организации работещи в сферата.

 

4) Разпознаването  на изработените стандарти на Съвета на Европа за неформално учене и младежка работа и интегрирането им в българската образователна система, с цел осигуряване на адекватна, качествена среда и инфраструктура за ефективността на образователната система, особено в настоящата ситуация. 

 

Подкрепящи, така изписаната позиция, заявяваме, че сме отворени за диалог и сътрудничество, с цел полагане на съвместни усилия за справяне с настоящата ситуация.

 

Подкрепящи организации:

 

Национален младежки форум

 


 

Източник: Национален младежки форум, 12 май 2020

 

 

 

Сходни публикации

25.04.2018
Становище на Национален младежки форум по отношение на Европейската младежка конференция в София Становище на Национален младежки форум по отношение на Европейската младежка конференция в София

Национален младежки форум е най-голямото формално обединение на младежки организации в България ...

22.06.2016
Веселина Божилова: Баналното зло Веселина Божилова: Баналното зло

В жегата край реката се диша. Затова полицаите са седнали на пейката и пушат, докато чакат медиците ...

07.04.2015
Д-р Милен Врабевски: Все повече млади хора с български произход идват да учат у нас и остават тук

Над 200 ученици от Родопите и Североизточна България, както и младежи с български корени от Украйна, ...