Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18Необходима е цялостна промяна в модела за разрешаване на родителски конфликти

Позиция на Национална мрежа за децата 


Във връзка със случая от 30 юли, при който в социалните медии беше публикуван материал под заглавието „Видео показва как баща в Елин Пелин отвлича детето си с още двама души“, ние от Национална мрежа за децата обръщаме внимание на спешната необходимост от реформа в модела, по който се работи за разрешаване на родителските конфликти с цел да бъде защитен най-добрият интерес на децата.


Видеото показва сцени от кавга, съпроводена с физическа саморазправа. То е публикувано от майката с обяснение, че бащата на детето със съдействието на още едно лице отнемат тригодишната й дъщеря.


Това е пореден случай, в който при задълбочаване на родителски конфликти се прилагат всякакви средства, включително търсене на справедливост в медиите. Не са рядко и случаите, в които механизмите на Закона за домашно насилие също се използват като допълнително средство за налагане на надмощие. При всички подобни казуси най-потърпевши остават децата, на които абсолютно незаслужено и често необратимо се нанасят тежки щети.


Национална мрежа за децата се застъпва за медиация и мултидисциплинарна работа с родителите в конфликт


Национална мрежа за децата от години се застъпва за развиване на възможностите за подкрепа на родителите чрез мултидисциплинарна работа с всеки от тях поотделно. Тази работа трябва да има за цел да се повиши чувствителността на родителите към нуждите на децата, които се изменят в хода на спора. Налице е остра необходимост от цялостно изменение в модела за решаване на родителски конфликти. В него трябва да бъдат въвлечени психолози, терапевти, медиатори, с чието съдействие да се търсят решения в полза на децата.

Активно се застъпваме за подобен подход и заставаме зад позицията, че в хода на всяко съдебно производство и последващите действия за изпълнение на съдебните решения следва да бъдат ангажирани допълнително експерт-консултанти, които да:

  • информират родителите за начина, по който конфликтът влияе на детето;
  • разгледат нуждите на детето и как след раздялата си родителите могат да ги задоволят;
  • обяснят какво представлява здравословната комуникация между родителите;
  • и как медиацията може да помогне в намирането на решение по родителски спор.

Посредством този подход, съчетан с допълнителна терапевтична работа с родителите, подобна ситуация може успешно да бъде предотвратена, а интересите на децата – запазени.


Вижте повече информация по темата ТУК


Отново призоваваме медиите към етично отразяване на случаите, свързани с деца


От изключително значение е и начинът на огласяване на информацията в подобни случаи, което отново трябва да става с оглед запазване на най-добрия интерес на детето и да е съобразено с Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за закрила на детето и Етичния кодекс на българските медии.

Ние от Мрежа за децата подкрепяме становището, че подобно медийно отразяване на спор между двама родители не съдейства за решаването на конфликта и не работи в полза на засегнатите деца. Обществото трябва да развие чувствителност за негативното въздействие, което би могло да има подобен тип медийно отразяване и в същото време да запази активната си позиция относно интересите на децата.


Необходима е превенция от страна на държавните интституции


Навременната и професионална намеса на институциите също би допринесла за превенция на ескалацията на подобни конфликти. В конкретния случай едва в резултат на придобилия публичност в социалните мрежи клип, Държавната агенция за закрила на детето се е самосезирала, като са уведомени отдел „Закрила на детето“, районното управление по местоживеене на детето и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ с искане клипът да бъде премахнат поради съдържащите се в него лични данни на детето. В резултат на това е образувана проверка от Районна прокуратура – Елин Пелин за евентуално престъпление.


Липсва единна методология за обследване и съответно гарантиране най-добрия интерес на децата, закрепена в действащата правна уредба и прилагана еднозначно от експертите в сферата. Паралелно с това държавата все още не е превърнала в приоритет насочването на родителските конфликти към алтернативни форми за намиране на решение.


Злоупотребата с децата при родителски конфликти трябва да бъде прекратена


Ние от Мрежа за децата заставаме зад позицията, че децата са особено уязвими в конфликтни ситуации между родителите и е недопустимо да се злоупотребява с тях. Нищо не оправдава поведение, което застрашава детския живот, здраве и пълноценно развитие.

Пътят към запазване на техния най-добър интерес минава през превенция и професионална подкрепа за разумно и отговорно разрешаване на конфликтите и тежките житейски ситуации.

 

Публикувано от:

Национална мрежа за децата

 

 

Сходни публикации

13.05.2019
Писмо към българските родители и семейства Писмо към българските родители и семейства

Скъпи майки и бащи, баби и дядовци, хора, които се грижат за деца или се вълнуват от темата за бъдещето ...

27.02.2017
Как да разпознаем, че детето ни е жертва или насилник Как да разпознаем, че детето ни е жертва или насилник

Вчера едни родители изпратиха на училище здраво и усмихнато момиченце, а си прибраха безжизнено телце. ...

26.01.2017
Лекът срещу агресията в училище е в подхода и промяната на модела от страна на родителите Лекът срещу агресията в училище е в подхода и промяната на модела от страна на родителите

Скорошно изследване установи, че 1/3 от българските семейства се държат агресивно с децата си и ...