English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Подготвяната от МОН нова заповед за присъственото обучение на учениците от 5 до 12 клас създава опасност от дискриминация

 

Национална мрежа за децата, със съдействие на експерти на Мрежата за правна помощ към НМД, следи отблизо въвежданите противоепидемични мерки в сферата на образованието и конкретно предизвикателствата, свързани  с дължимото от държавата гарантиране на правото на достъп на българските деца до ефективно образование.

Припомняме, че наскоро НМД и Мрежа за правна помощ изготвиха експертно становище, анализиращо евентуалното неправомерно ограничаване на правото на достъп на децата до ефективно образование, в резултат от действието на част от противоепидемичните мерки - от ракурса строго на разпоредбите на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (EKЗПЧОС) и на актуалната практика на Европейския съд по правата на човека (EСПЧ).

На 16.11.2021 г. от Министерство на образованието и науката беше разпространена публично информация, че учениците от V-XII клас скоро ще преминат към присъствено обучение, но тъй като МОН все още не е обезпечило училищата с достатъчно тестове за среден и горен курс, веднага ще имат възможност да се върнат само учениците на училища, които успеят със собствени средства да осигурят закупуването на тестове за COVID-19. От разпространената информация става ясно, че тази мярка предстои да бъде въведена с изготвена от МОН заповед, депозирана в Министерство на здравеопазването за окончателно междуведомствено съгласуване.

Национална мрежа за децата заявява, че подобна мярка би създала реална опасност от дискриминация и от накърняване правото на достъп до ефективно образование на голяма част от българските ученици. Ако действително анонсираната заповед бъде приета, то ще е налице хипотезата ученици от един и същи курс, с равни права на достъп до образование, да бъдат третирани различно от българската държава и да получават фундаментално различен достъп до ефективно образование, единствено с оглед финансовите ресурси на посещаваните от тях учебни заведения.

Считаме горното за отклонение от нормите на ЕКЗПЧОС, с предмет правото на ефективно образование. Определяме същото и като потенциално дискриминационно, поради което, в случай че заповедта бъде приета, експертите на Национална мрежа за децата и на Мрежа за правна помощ  незабавно ще отправят запитване до Комисията за защита от дискриминация относно наличието на дискриминационни разпоредби в заповедта.

Също така, считаме нормативните разрешения в подобна заповед за предпоставящи едно още по-дълбоко различие в достъпа до образование на ученици от частни училища и по-големите и по-добре финансирани общински/държавни училища и ученици, посещаващи останалите образователни заведения в страната; на ученици от големите областни центрове и деца от по-малки населени места – което е особено негативно както за индивидуалните ученици, така и за българското общество в цялост.

Национална мрежа за децата настоява МОН и МЗ да поемат отговорност и ангажимент за незабавно връщане на всички ученици в училище чрез осигуряване на достатъчно тестове за всички училища в страната, какъвто ангажимент беше поет още в края на октомври и трябваше да е факт към момента.

Продължаваме да следим ангажирано темата и ще предприемем всички правни мерки за предотвратяване на дискриминационно отношение към българските деца.
Сходни публикации

Обръщение към медиите от Национална мрежа за децата по повод предприетите мерки от МЗ и МОН за връщане на децата в училище

Уважаеми колеги,През изминалите 24 часа получихме възможността широко да разясним защо подкрепяме усилията – макар и закъснели

БХК обжалва заповедта на Министерството на здравеопазването в частта, засягаща затварянето на училищата

БХК обжалва заповедта на Министерството на здравеопазването в частта, засягаща затварянето на училищата

БХК обжалва заповедта на Министерството на здравеопазването в частта, засягаща затварянето на училищатаВ понеделник следобед

БХК: Наложените антиковид мерки са закъснели, недостатъчни и засягат непропорционално децата

БХК: Наложените антиковид мерки са закъснели, недостатъчни и засягат непропорционално децата

Организацията предлага шест мерки за бързо овладяване на кризата.На 19 октомври Министерството на здравеопазването публикува