English   14273 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО в България: Знаете ли, че?

 
Представяме ви първата част от колекцията от примери за приноса на гражданските организации за развитието на обществото ни, които започнахме да събираме в края на миналата година. И тъй като сме сигурни, че списъкът може да бъде много по-дълъг, инициативата продължава през цялата 2016 г. Изпращайте ни на editor@ngobg.info:
 • Нещо, което се случило у нас за първи път благодарение на НПО;
 • Извоювана победа от НПО по въпрос, който засяга широк кръг от хора в страната или населеното място и е устойчиво и до днес.

Екология
 

 

Конкурси

 • Първият интегративен футболен турнир за деца в неравностойно положение е организиран през 2015 г. от фондация „Конкордия България“. В турнира участват деца от потребители на социалните услуги на Конкордия в България и Румъния, деца бежанци и ученици. През 2015 г. сдружението учредява и „Футболен клуб Конкордия“, който е първият, предоставящ възможност на деца от уязвими групи да тренират любимата си игра. В момента фондацията работи за присъединяването на клуба към Българския футболен съюз.
 • Първото спортно събитие – шахматен турнир за хора с психични проблеми у нас е организирано от Сдружение „Човеколюбие“,Пазарджик. Националният турнир стартира през 2004 г., а с международно участие през 2009 г.

 

 Образование, обучение

 

 • Първотовисше училище в България, в което се въвеждат кредитна система като организация на учебния процес, обучение по образователните степени специалист, бакалавър и магистър, дистанционно и продължаващо обучение е създадено от дружество на университетски преподаватели и изследователи. Това е Нов Български Университет, учреден на 18 септември 1991 г. с решение на Великото народно събрание.
 • Първият проект за десегрегация в образованието е реализиран от Сдружение „Организация Дром" Видин през учебната 2000/2001 г. През същата година във Видин тръгват първите училищни автобуси, които превозват деца от ромския квартал до всички училища на града. Тогава за първи път се въвежда и терминът интегрирана училищна среда и се създават групи по ограмотяване.
 • Приобщаващото образование за първи път става част от законодателството през 2015, в новия Закон за предучилищното и училищно образование, след дългогодишни усилия и работа на учители, родители, специалисти и неправителствени организации. За първи път у нас приобщаващо образование се въвежда у нас като философия преди 15 години от международната организация "Спасете децата - Обединено Кралство", чийто правоприемник е Център за приобщаващо образование.
 • Първитеобразователни материали за подрастващи със специални образователни нужди (незрящи, глухи, младежи със специални образователни потребности и физически увреждания) в областта на сексуалното и репродуктивното здраве са създадени от Българската асоциация за семейно планиране - БАСП.

 

Дарителство

 

 • Първата неправителствена организация в обществена полза в България, която използва само криптовалути (биткойн) за генериране на средства, подпомагащи дарителските кампании на граждански организации, е фондация „Битхоуп“. Тя е и първата НПО в Европа, която осъществява дейността си единствено с криптовалута. Първата в Европа благотворителна кампания в криптовалута (биткойн) стартира в България на 25 август 2015 г. чрез фондация „Битхоуп“ и фондация „Здрави майки и здрави бебета“.

 
Обществени политики

 

 • Излъчването на кеч по телевизията е свалено от най-гледаното време, благодарение на инициатива на Асоциация Родители. С това значително намалява възпроизвеждането на сцени на сблъсъци между децата в училище.
 • „Свободните часове“ в училище бяха забранени в резултат на застъпническата дейност на Асоциация Родители.
 • Предимство за многодетните семейства за прием на децата им в детска градина е въведено в резултат на застъпническата дейност на Асоциация Родители.
 • Първото специализирано помещение за разпит на деца (т. нар. синя стая), както и първите щадящи практики за участие на деца, жертви или свидетели на престъпления, са създадени от Института за социални дейности и практики – ИСДП в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Пазарджик през 2008 г. До 2014 г. организацията е създала още 8 стаи, разработила е стандарти за разпит, обучила е Национален мобилен екип за разпит на деца. Опитът на ИСДП е продължен от съвместни проекти с УНИЦЕФ и първите в страната центрове за застъпничество на деца, жертви на насилие в Шумен и Монтана. В този момент ИСДП работи да създаде за първи път методика за индивидуална оценка на дете, жертва на престъпление, в международен проект, който водим, финансиран от Програма "Криминално правосъдие" на ЕК.
 • Достъпът на лица до 18 г. до закрити места с разрешено тютюнопушене е забранен, преди да бъде приета пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места. Това се случва в резултат на застъпническата дейност на Асоциация Родители.
 • През юли 2015 г. чрез промяна в Кодекса на труда отпада дискриминацията на майките на 4-то и следващо дете по отношение на времето за допълнителния платен отпуск през втората година на детето. Сега вече и те могат да ползват обезщетение до края на втората година, а не само 1 г. и 6 м. Това се случва благодарение на упоритото настояване на Асоциация Родители.

 

Услуги за деца и младежи в неравностойно положение

 

 • Първият в България специализиран Център по приемна грижа е създаден от  фондация „За нашите деца”с подкрепата на американската компания Cargill и на британската агенция Core Assets през 2011 г. Центърът развива своята дейност в градовете София и Пловдив като място за професионална подкрепа на кандидати и действащи приемни родители. Екипът на Центъра се състои от социални работници с дългогодишен опит в приемната грижа – натрупан както в държавната система за „Закрила на детето“, така и в неправителствения сектор. 
 • Първото защитено кафене в София, в което работят хора с интелектуални затруднения, е създадено от фондация „Светът на Мария“ през 2014 г. Кафенето се реализира изцяло със средства на фондацията.
 • Първите приюти за деца на улицата са създадени от Сдружение „Ронкали“ в Бургас (1994), от фондация „Свободна и демократична България“ в София (дом „Вяра, надежда, любов“, 1994) и от сдружение „Гаврош“ във Варна (1997). С подкрепата на Фондация Лале.
 • Първият социален център за деца със сърдечни заболявания е създаден от Сдружение „Детско сърце София“ през 2001 г. С подкрепата на Фондация Лале.
 • Първият дневен център за бездомни млади хора е създаден от фондация „Свободна и демократична България“ и Сдружение „16+“ в София през 2006 г. С подкрепата на Фондация Лале.

 

Услуги за възрастни в неравностойно положение

 

 • Първият хоспис за възрастни хора у нас е основан през 1997 г. в София от Благотворително дружество „Донка Паприкова“. Хосписът работи и до днес. С подкрепата на Фондация Лале.
 • Първият Център „Домашни грижи“ в България е открит през 2003 г. от Българския червен кръств София. По този начин в домашна среда започва да се предоставя комплексна медицинска грижа от медицински сестри и социални услуги от домашни помощници на хора над 65 г. с хронични заболявания и трайни увреждания. Оттогава до днес са изградени подобни центрове и в други региони на страната, но едва през 2012 г. в рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, финансиран от Българо-швейцарската програма, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и БЧК обединяват усилията си към постигане на трайно и устойчиво предоставяне на този тип услуги в бъдеще. Първият значим успех в рамките на този проект е приетата за първи път в България по инициатива на БЧК законодателна уредба на интегрираните здравно-социални услуги в домашна средаза различни уязвими групи.
 • ПървотоЗащитено жилище за хора с психични проблеми, чиято материална база е собственост на потребителите на социална услуга, е създадено през 2011 г. от Сдружение „Човеколюбие“в Пазарджик през 2011 г.

 

Родители и семейства

 


Почти всички примери в този текст ни бяха изпратени от граждански организации. Изразяваме искрената си благодарност и разчитаме на тях за достоверността на информацията.Автор: Ралица Николова

Сходни публикации

Живот в периферията

Живот в периферията

За тях се говори рядко. Те почти никога не са тема в новините, освен ако не е „топ темата" на криминалната хроника. За тях

В каква кауза бих инвестирала 10 000 лв. и защо?

В каква кауза бих инвестирала 10 000 лв. и защо?

Автор: Александа Веселинова„Аз съм Александра и съм на 4. Мама и тати вадят парички по цял ден. Не съм на градина, защото няма

Пищов 4 - Легитимност чрез прозрачност

Много НПО не си задават въпроса „Какво е добро управление?". По-често срещаният сценарий е донорите, които са в процес на