Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27Societe Generale Експресбанк: Не се възприемаме като дарител, а като партньор

Разкази за НПО
Societe Generale Експресбанк: Не се възприемаме като дарител, а като партньор
 Неслучайно говорим за партньорства. Нашето разбиране е, че когато подкрепяме дадена инициатива, се полагат усилия и от двете страни, за да се случи проекта”, споделя за НПО Портала Мая Клевцова, Ръководител Комуникации на Societe Generale Експресбанк.

Приоритетни области за банката в областта на корпоративната социална отговорност са съвременно изкуство и деца.


Мая Клевцова ми разказва, че на ден пристигат поне 3-4 предложения за подкрепа от НПО, институции и частни лица. Предложенията идват по различни канали – Фейсбук, имейл, телефон, случва се и да идват хора в централата и директно да искат среща. Макар и финансовата институция да предпочита да работи с конкретни организации, отколкото с частни лица, екипът се опитва да разгледа и отговори на всички молби.

 Основните ни партньорства са проекти с национално покритие. Работим и с по-малки партньори на местно ниво. За нас е важно организацията, която кандидатства, да има изградена стратегия за развитие на програмата, която ни предлага. Важен е също начинът, по който организацията вижда партньорството си с нас и това как ние ще бъдем въвлечени в проекта, защото не се възприемаме единствено като дарител, а като партньор. Добрата репутация е задължителна, както и нагласата й да бъде гъвкава и склонна да адаптира проекта си в случай на нужда" – разяснява Мая.

Друга полезна информация, която научавам от нея е, че периодът юли - август е най-подходящото време за изпращане на предложенията за подкрепа към банката за следващата година, защото планирането на бюджетите се прави през август и септември. „Колкото и да е добър един проект, когато получим запитването за него в средата на годината и проектът  е планиран в рамките на следващите шест месеца, вероятността да се го подкрепим е много малка" – пояснява тя.

Подкрепа за българското съвременно изкуство


Банката има дългогодишна традиция в подкрепата на съвременно изкуство и тя е повлияна от групата на Societe Generalе по света. „От тях черпим вдъхновение. Опитът на колегите датира от десетилетия" – разказва Мая. „В България, подкрепата, която се оказва на изкуството, е все още на доста базово ниво. Ние вярваме, че развитието на културата е жизненоважно за развитието на едно общество" – допълва тя.

По тази тема банката работи с няколко организации, като се е фокусирали върху няколко големи партньорства. Едно от тях е с Националната художествената академия (НХА) и тази година празнуват 10 години сътрудничество.Банката предоставя стипендии за магистри в НХА, докторанти и преподаватели за творчески двумесечен престой в Сите Дез’Ар (Международен център за изкуства – резиденция за творчески престой) в Париж. Стипендиантите се подбират от комисия по време на традиционната пролетна изложба на магистрите на НХА. До сега Societe Generalе е подкрепила над 100 млади творци. „Много вдъхновяващо е да видиш резултата от творческия престой на студентите и преподавателите. След като се завърнат, всеки е попил по свой си начин от творческата атмосфера на града и виждаме това в изложбите, които правят" – разказва Мая.

Друга инициатива, насочена към бакалаврите на академията, е откупуването от банката на техни творби по време на изложбата им за дипломирането в края на юни. Има една голяма награда и няколко по-малки, които отново се определят от комисия. Наградата е отворена за всички специалности в академията. Много творби на настоящи и завършили студенти могат да бъдат видени в целогодишната изложба в централата на банката в София на бул. Александър Стамболийски № 73.

Societe Generalе е подкрепяла студентите от академията и чрез стимулиране на участия в различни обогатяващи инициативи, като например академията за творческо мислене Know-How/Show-How, която се проведе през 2014 и 2015 г. в София, под формата на творчески лекции, семинари и работилници с международни участници и лектори. Партньор е и на организираният от Академията международен Digital Art Fest (DA Fest), който се провежда през година в столицата.

Преди десет години започва и партньорството на банката с Международния балетен конкурс във Варна, където Societe Generalе Експресбанк e основен партньор. Конкурсът се организира от Фондация „Международен балетен конкурс Варна". Мая разказва, че конкурсът има по-голямо признание и известност в чужбина, отколкото в България, но ценителите на това изкуство го чакат с нетърпение.
Други партньори в областта на изкуството са Фондация „Изи арт", както и по-малки организации, като фондация „Процес-Пространство”, общини, чиито проекти често банката подкрепя, като например фестивал „Франкофоли".


Подкрепа за деца


Вече популярният Детски музей на колела и тази година бе посетен от хиляди деца в Стара Загора, Пловдив, Благоевград, София, Варна и Бургас, благодарение на партньорството между Societe Generalе Експресбанк и фондация „Изи арт". Банката подкрепя инициативата от 2014 г. и проектът не е преставал да се развива, с общите усилия на финансовата институция и фондацията.

Идеята е чрез безплатни творчески работилници по забавен и достъпен начин децата да бъдат запознавани с основните периоди от историята на световното изкуство – Праистория, Древен Египет, Древна Гърция, Средновековие, Ренесанс, Импресионизъм, Кубизъм и Попарт. Тази година Музеят се фокусира изцяло върху българската история на изкуството през вековете. Водещи на ателиетата, които са с теоретична и практическа насоченост, са студенти и дипломанти на Националната художествена академия, с опит в работата с деца, както и служители доброволци от Societe Generale Експресбанк. Децата имат възможност да проверят какво са научили, като се опитат сами да подредят хронологично изложбата на „Музея на колела”, съставена от реплики на знаменити шедьоври от гореизброените периоди. В края на деня освен новите знания и приятните емоции децата, преминали успешно през осемте ателиета и събрали всички печати, получават и диплом, удостоверяващ успешно завършеното обучение.
„Обиколката на Детския музей на колела се случва в най-горещото време на годината, работата е от 10 до 20 ч. През това време минават стотици деца и специалистите през цялото време трябва да им разказват и показват. Понякога е почти невъзможно те да се справят сами, без помощта на доброволците от банката" – разказва Мая. Самата тя е доброволец в инициативата всяка година, в почти всички градове, и вижда на живо удовлетворението на родителите, децата и учителите, които посещават музея. Вероятно трудно би могло да се намери по-убедителен отчет за свършена работа към един дарител. 


За отчетността на НПО, с които банката работи, Мая ми споделя, че много държат на нея, но не са толкова взискателни по отношение на формата на отчета. „В началото на партньорството залагаме критерии, по които  да получаваме обратна информация на определен период от време. Организациите, с които работим, са много стриктни и обикновено ние сами виждаме промяната, която правим заедно" – казва Мая.


В темата за децата друг дългогодишен НПО партньор на банката е фондация „Карин дом". Вече 7 години продължава съвместната им национална програма за ранно детско развитие „Подкрепи семейство”. Целта е да се разчупят установените модели на отношение към децата с увреждания у нас и да се помогне за преодоляването на предизвикателствата от семейството, без да се налага изоставяне на детето в институция. В рамките на програмата се предоставят услуги, подпомагащи ранното детско развитие на деца с увреждания, като оценка на състоянието на детето, индивидуална терапия с рехабилитатор, педагог, психолог, консултации със социален работник и педиатър, участие в групи за игра, а също и изготвяне на домашна програма, по която родителите могат да работят със своето дете в домашна среда.

Мая разказва, че те са свидетели на добрата промяна, която настъпва с децата, преминали през програмата.

До момента в рамките на програмата са реализирани над 300 терапевтични сесии с логопед, психолог и рехабилитатор, близо 200 консултации със социален работник и педиатър, а също и над 30 програми, изработени от експерти. От програмата са се възползвали семейства от 15 населени места в страната: Бургас, София, Русе, Казанлък, Стара Загора, Свиленград, Смолян, Ямбол, Сливен, Несебър, Старо Оряхово, Шумен, Добрич, Балчик и Силистра. Специалистите от „Карин дом" предават знанията си по програмата на колеги от други НПО в страната, така че и те да могат да я прилагат в техните населени места. 

Служителите на банката участваме много активно в популяризирането на програмата на „Карин дом" и им помагаме да набират допълнителни средства за разширяването на програмата. Свързваме ги с други потенциални спонсори,  помагаме им с разгласяването на каузата през нашите канали. Миналата година организирахме кампания за допълнително набиране на средства извън нашата парична помощ. В клоновата ни мрежа в София и страната, приканихме хората да дарят и да се запознаят с каузата. По наша инициатива направихме и информационна брошура за програмата „Подкрепи семейство", защото хората не знаят какво е това и защо е важно" – разказва Мая. Така, банката успява да набере над 25 000 лева за малко повече от три месеца, които ще отидат за допълнителното развитие на програмата в страната.

Освен „Карин дом", банката подкрепя деца в различни програми на Българския червен кръст (БЧК) – например миналата година се е провел творчески лагер на деца със специални нужди. Отново чрез БЧК банката е покривала разходи за кандидат-студентски курсове на младежи в неравностойно положение. Тази година подкрепят програмата на БЧК за деца, пострадали в пътно-транспортни произшествия. 

Банкери доброволци


Надявам се, че все повече граждански организации разбират силата на служителите, в компаниите, които ги подкрепят, защото техния потенциал за подкрепа на каузите е много голям. За тяхната мотивация са необходими ясна и смислена цел,  добра идея и те могат да бъдат, щом се наложи, спортисти, художници, готвачи, защитници на природата, фъндрейзъри, ПР-и за каузата и разбира се най-добрите доброволци.

Доказва го както практиката на Societe Generale Експресбанк, така и множеството обществено полезни инициативи, които се провеждат всяка година у нас от компании и по-малки фирми.

По този въпрос Мая споделя - „Винаги търсим начин да ангажираме служителите си като доброволци, защото вярваме, че когато колегите ни се асоциират с нещата, които подкрепяме, тогава ние сме пълноценен партньор. Много се гордея, когато успеем да запалим колеги да се включат в конкретна инициатива и след това видим тяхното удовлетворение. Радвам се също, че и мениджърите ни все повече се ангажират с каузите, които подкрепяме".Тя разказва, че служителите често сами правят предложение за подкрепа на кауза. От регионалните офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Плевен също получават предложения за интересни и значими местни инициативи.

На 8-и март всяка година дамите в банката се отказват от подаръци и се обединяват около някаква кауза, за която да бъдат дарени определените от банката средства за празника. Всяка година каузите са различни, но обикновено са насочени към деца или жени. Тази година са подкрепили програмата на БЧК за рехабилитация на деца, които са пострадали при катастрофи. Дарителски инициативи се правят  по повод и на други празници, напр. Коледа, 1-ви март и др.

 

Всяка година правим и спортни инициативи за служители, в които поставяме различни предизвикателства и при преодоляването им банката предоставя финансова подкрепа за определена кауза, кампания или програма. Тази година това се случи в Сливен, където се включиха над 200 колеги от цялата страна. Каузата бе подкрепа за новия проект на Българския дарителски форум „Научи се да даряваш", чрез който темата за дарителството и благотворителността ще влезе в български училища от септември" – споделя Мая.

Нова тема, която банката развива активно не само в областта на КСО, но и в оперативната си работа, е темата за иновациите и тяхното внедряване в ежедневието. „Бихме се замислили за подкрепа на инициативи, които въвеждат интересни иновации" – казва Мая.


Снимки: Societe Generale Експресбанк

Снимка 1 - Момент от Детския музей на колела 2016
Снимка 2 - Награждаване в НХА

Снимка 3 - Момент от Международен балетен конкурс Варна 2016 

Снимка 4 - Деца с дипломи от Детския музей на колела 2016
Снимка 5 - Служители - доброволци и част от екипа на фондация "Изиарт". Мая Клевцова от дясно.
Автор: Ралица Николова