Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
02Сътрудничеството между НПО и бизнес вече ще се изучава от студенти

Разкази за НПО
Сътрудничеството между НПО и бизнес вече ще се изучава от студенти
Добри практики на сътрудничество между НПО и бизнес влязоха в учебник по Корпоративна устойчивост и отговорност  (КУО). Това е първият учебник, издаден у нас по темата, който включва едновременно теоретично съдържание, съвети на експерти и добри фирмени практики в целия спектър на КУО.

Автор на труда е д-р Марина Стефанова – преподавател по дисциплините „Систематизиране и стандартизиране на дейностите по КСО“ и „Международна дейност по КСО“ във Висшето училище по застраховане и финанси, както и по „Корпоративно управление“ и „Въведение в КСО и устойчивото развитие на бизнеса“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Защитава докторска дисертация на тема „Фактори за приобщаване на малките и средните предприятия в България към корпоративната социална отговорност“. Тя е и директор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

Учебникът бе представен за първи път на 13 юни 2018 г. в София пред бизнес, студенти, преподаватели и НПО. Специално за аудиторията на НПО Порталът Марина Стефанова разказа повече подробности за съдържанието и приложението на книгата.

„За мен това не е просто учебник, а пътеводител, не е само за студенти, а за всеки, който се интересува от темата – преподаватели, бизнес, НПО. Гражданските организации, които искат да си партнират с бизнеса, могат да намерят в примерите полезни идеи и съвети как да аргументират своята кауза, за която търсят подкрепа и партньорство. Ще видят също, че в основата на такова сътрудничество не стоят само парите, а и експертизата на хората, доброволчеството на служителите и други ресурси“ – споделя тя.

Учебникът представя 35 добри фирмени практики на 28 компании от 12 индустрии: банково дело, газификация, енергетика, консултантски услуги, лека промишленост, маркетинг, медии, медицина, минно дело, пивоварна индустрия, преработвателна промишленост и фармацевтика.

„След толкова години опит и работа на терен с много компании от различни бизнес сфери и  региони не беше трудно да подбера добрите практики
“ – споделя Марина. Изискванията, на които тези практики е трябвало да отговарят при избора, са  пет:

- Постигане на планираните ползи за бизнеса и за обществото/ околната среда;
- Устойчивост във времето като ресурс, процес и въздействие;
- Интерес към добрата практика, покани за споделянето й, участия в събития;
- Получени признания и награди, мултиплициране в бранша;
- Субективна положителна оценка от автора на учебника.

 „Всеки обучаващ се има възможност да почерпи опит директно от тези примери. Да види как изглежда една устойчива фирмена политика например по отношение на здравословни и безопасни условия на труд, или какво е добър проект в партньорство между НПО и бизнес, или един успешен проект за инвестиции в местната общност– разказва Марина.

Съюзът на пивоварите, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, Фондация Bcause, Уницеф, Българско дружество за защита на птиците, фондация „Димитър Бербатов“ са само част от гражданските организации, които в партньорство с бизнес са реализирали успешни  инициативи с кауза. Чрез този учебник те се превръщат и в казуси за изучаване от студенти и практици. 

В раздел Инвестиция в местната общност се разглеждат въпроси, свързани с това кое прави една  социална инвестиция успешна и устойчива, на какви изисквания трябва да отговаря тя. Описани са различни форми на социални инвестиции – дарителство по ведомост, доброволчество. Разглеждат се особеностите на видовете социални инвестиции: директни   финансови инвестиции (дарение, спонсорство, субсидия, стипендия и др.)  и  инвестиции чрез ангажиране на служителите на фирмата (доброволчество, дарителство по ведомост).

Според учебника „перфектното партньорство между бизнес и НПО създава устойчиви решения за важни социални и/или екологични проблеми, без да се налага излишна намеса на публични институции. Допринася за планирането и изпълнението на нови програми, спомага за споделяне на информация и ресурси, насърчава използването на общи инструменти“. 

„Колеги от чужбина вече ме питат кога ще има превод на английски. Те искат да разберат какво правят българските фирми в областта на корпоративната социална отговорност (КСО), а такава информация  за нашата страна липсва“ – споделя Марина. И споделя също, че у нас са все още малко бизнес организации имат разработени и внедрени политики и системи за КСО. Показателен за това е и фактът, че според нея само около 25 компании имат назначен щатен служител, който работи за КСО. Още около 80 имат човек, в чиято длъжност отчасти се включват задачи, свързани с КСО.  Учебникът много подробно описва как се създава КСО стратегия и какви са ролите и отговорностите на екипа по КСО в една фирма. „Ако няма човек, който да води този процес по създаване и внедряване на стратегия за корпоративна социална отговорност и устойчивост, който да я комуникира вътре и извън организацията, няма да се получи. А време няма, защото КСО отразява едно от най-важните очаквания към компаниите и въобще организациите през 21 век. А именно – да участват активно в обществения живот и да поемат инициативата за решаване на екологичните и социални предизвикателства. Не е скъпо, нито необичайно. Компаниите нямат извинение да го отлагат. Просто трябва да го припознаят като очакване към тях“ – допълва тя..Турне през октомври

През октомври на Марина й предстои да представи учебника пред академични общности извън столицата.  Заедно с нея ще гостуват и представител на местни компании, чиито добри практики са описани в учебника. Срещите ще бъдат отворени  за всички, които се интересуват от темата. През септември НПО Порталът ще публикува графика на срещите.

Преди това, на 4 юли Марина е поканена в Пловдив. Всеки, който се интересува от представянето на учебника, може да присъства в център „Лимакон", от 16.00 часа.

От 21 юни 2018 г. учебникът вече е във всички книжарници СИЕЛА в страната, както и в университетските книжарници. Може да бъде купен директно и от платформата CSR Advice Box. Цената му е 28 лв.

Източник илюстрации и снимка: Марина Стефанова
Автор: Ралица Николова

Източник: НПО Портал, 25 юни 2018

 

 

 

Сходни публикации

29.05.2020
По пътя на усмивката По пътя на усмивката

Или как една фондация от Димитровград методично твори добро чрез доброволчество и благотворителност ...

29.05.2020
„Ще се справим заедно“: Една инициатива, хиляди добротворци „Ще се справим заедно“: Една инициатива, хиляди добротворци

Популярна африканска поговорка гласи следното: „Ако искаш да стигнеш бързо, върви сам. Ако искаш да ...

26.05.2020
Горещите телефонни линии – как и каква помощ да потърсим Горещите телефонни линии – как и каква помощ да потърсим

В моментите, в които хората имат най-голяма нужда от подкрепа, гражданските организации са на ...