Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27Срещу огъня с огън

Разкази за НПО
Срещу огъня с огън

Идеите са ценни. Още повече хората, които ги провиждат в хаоса. Как да се справи една малка общност с могъществото на унищожителна природна стихия, каквато са горските пожари? Ами хората от „Млад природозащитник Бесапара“ в с. Бяга намериха интересен начин да го направят с помощта на проекта си „Създадено за векове – умира за часове!“, осъществен благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“.

 

Както огънят пълзи по рътлините, обхваща лакомо сухите треви и прегръща убийствено дърветата, така се организират и хората за борбата със стихията. Само че на реалния огън решиха да противопоставят огъня на човешките сърца, на доброволчеството, на готовността да помогнеш в труден момент. Все неща, които само хората умеят. По метода „от уста на уста“ екипът обиколи всичките десет населени места от общините Пещера и Брацигово, срещна се с читалищните работници, с инициативни граждани и с голяма част от кметовете и успя да създаде организационни ядра по места (в селата Бяга, Радилово, Капитан Димитриево, Исперихово и градовете Брацигово и Пещера), които да привлекат хора, желаещи да участват в обученията. Целта на проекта бе да се подготви общността за реагиране при ситуация на бедствие като горския пожар чрез боравене с лични предпазни средства и оборудване за ранно гасене.Пламъкът на ентусиазма в сърцата на малцината плъзна и донесе радост – още преди старта на обученията се оказа, че желаещите да се включат са много повече от предвиденото.
Вместо предвидените 30 човека през 15 теоретични и 4 практически  обучения преминаха общо 108 човека. В обученията са обхванати селата, чиито землища са в територията на ЗЗ по НАТУРА 200 - Бесапарски ридове, където ежегодно стават пожари. По проекта са монтирани на територията на Бесапарските ридове 45 табели, забраняващи паленето на огън, с цел превантивна борба срещу пожарите. За целите на обучението е издадено ръководство на хартиен и електронен носители, а оборудването за гасене на пожари закупено по проекта (помпа, 20 маски с филтри за дим, 20 чифта ръкавици, 1 брадва, 5 бр. лопати,  3 пръскачки за вода, 2 прожектора, 4 струйника и 10 шланга, 4 променители) ще остане за ползване от пожарникарската команда.

Проектът „Създадено за векове – умира за часове!", осъществен благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“ успя да повиши капацитета на сдружението, да привлече много голям брой  доброволци и да изгради структури за съвместни действия между пожарникари, местната власт и доброволците от общността. С огъня на сърцата си хората ще се борят срещу огъня, който заплашва горите и земите им. Заедно могат повече, заедно могат да се справят с всеки проблем – доказаха го и на дело с успешната реализация на проекта си.Източник: ФРГИ, 28 юни 2018

 

 

 

Сходни публикации

12.07.2018
Малки и големи – да спортуваме за здраве Малки и големи – да спортуваме за здраве

Една от най-големите по капацитет и площ детски градини в централната градска част на Пловдив е ...

23.12.2016
ДАРИТЕЛИ – новата секция на НПО Портала ДАРИТЕЛИ – новата секция на НПО Портала

По традиция всяка година НПО Порталът добавя по нещо ново към съдържанието си. В края на 2016 по ...

12.07.2016
Разказвайте истории, за да мотивирате дарителите да ви подкрепят Разказвайте истории, за да мотивирате дарителите да ви подкрепят

 Финансовата криза беше настъпила и всеки десети човек в САЩ беше без работа. Един от тези ...