Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
05Защо ги уча тези неща?

Разкази за НПО
Защо ги уча тези неща?
Едва ли има някой, който в ученическите си години поне веднъж да не се е питал „защо ги уча тези неща“. Вероятно повечето родители пък си задават въпроса „какво ли ще „излезе“ от моите деца". Люлинското 97 СОУ „Братя Миладинови“ в София се опитва да предложи отговори на тези чудения с най-новия си проект - „Заедно да подготвим децата за бъдещето“. Подкрепен от третото издание на програмата VIVACOM Регионален грант, проектът има за цел да покаже как преподаваният в училище материал намира своето приложение на практика в живота и работата ни, да подготви учениците за избора на професионална кариера.

В инициативата участват ученици от втори до пети клас, част от учителите им и няколко от техните родители. Идеята е за всеки отделен випуск да се избере определена професия, с която децата да се запознаят на терен, и то лично от нечии майки или бащи. Начинанието завършва с обща среща между учениците от всички участвали випуски, на която децата разказват пред останалите за впечатленията си от преживяното, видяното и онова, което биха искали да узнаят за професиите в бъдеще. За проекта разказват Емилия Манолова, директор на училището, и Десислава Георгиева, председател на училищното настоятелство.

Искахме децата да видят смисъла от ученето по малко по-различен начин

Идеята за проекта не идва случайно. Още през изминалата 2017 година в 97 СОУ „Братя Миладинови“ се организират редица инициативи, свързани пряко или косвено с темата за професионалното ориентиране и кариерното развитие. Провеждат се две работилници за ученици между 10-и и 12-и клас, свързани с въпроси като изготвянето на автобиография и мотивационно писмо. Организират се и инициативи, предназначени за по-малките ученици. Едно от най-успешните събития е отбелязването на Деня на бащата, по време на който татковци разказват пред събраните деца за своите професии."„Защо поканихме родителите да влязат в училище? Защото смятаме, че така най-добре ще можем да обясним на децата защо е необходимо да учат химия, физика, история, география и тъй нататък. Демонстрираме им как тези знания, които сега им се струват скучни и непотребни, ще им бъдат полезни в бъдещата професионална работа – както са полезни на собствените им родители.“


Именно празникът на бащата дава тласък на идеята, преди тя да се превърне в проектно предложение, и тъкмо децата от началното училище са на фокус в нея. Срещите с родители продължават и след събитието, като те посещават учениците в клас.

„Това предизвика страшен бум“, разказва Емилия Манолова. „Получиха се изключително интересни срещи. Съвсем различно е, когато професионалисти им говорят за проблема с наркотиците, например, а не просто да слушат лекции и само на теория да учат за реални факти и ситуации.“

От училището обаче си дават сметка, че този модел едва ли може да бъде устойчив във времето, а и много по-полезно за децата би било те да посетят действителни работни места и така да видят истинското действие на терен. Затова обаче са необходими допълнителни средства, с които училището не разполага. Опитват да намерят алтернатива и така попадат на обявата за грантове по програмата на VIVACOM – тъкмо навреме, преди ентусиазмът и инерцията от започнатото да утихнат в разочарование поради липса на финансиране. „Бяхме много щастливи от това, че спечелихме журито, а оттам и една от наградите“, споделя Емилия Манолова.В рамките на проекта „Заедно да подготвим децата за бъдещето“ учениците във втори клас се срещат с професията на пожарникаря. Децата от трети клас пък посещават хлебна къща в Копривщица, а след това родители и деца заедно приготвят храна по време на празник, организиран отново от училището. Ученици от четвърти клас се срещат с  кмета на район „Люлин", където се запознават с част от работата на администрацията, а и добиват представа какво е да си политик. „Моите четвъртокласници доста поизпотиха кмета с неудобните си въпроси, които старателно бяха подготвили преди срещата“, споделя Емилия Манолова. В повечето мероприятия участват целите випуски. Така е и с петокласниците, за които е организирано посещение в Природен парк „Витоша“, където се запознават с професията на лесничея.

„Идеята е именно това – децата да видят, че има смисъл от знанията, които им даваме тук, и че те имат практическо приложение в професиите“, подчертава г-жа Манолова. „И е хубаво това да се започне в ранна възраст, както беше заложено и в нашия проект, защото това ще помогне на децата да се ориентират кариерно още от малки и да разберат на какво трябва да наблегнат, за да се развият в съответната професия“, допълва Десислава Георгиева, която вече пет години е начело на училищното настоятелство към 97 СОУ.

Усилията им да измислят нови начини, с които да привлекат по-малките ученици към предмети от точните науки или пък историята, идват в отговор на съсредоточаването на училищното образование у нас върху изпитите след 7-и и 12-и клас. Според двете жени фокусът върху матурите логично води до приоритизиране на математиката, българския език и литературата, за сметка на останалите. Това от своя страна отдалечава децата от възможността да научат за множество потенциални занимания, включително професионални, които са свързани с други учебни дисциплини. Правим всичко това, защото има пропуски в образователната система по отношение на кариерното ориентиране. Ние нямаме предвидено време и механизми, в рамките на които да говорим с учениците на тази тема“, подчертава Емилия Манолова.

Стремежът на учителите и родителите в 97 СОУ, освен да насочат преподавания в училище материал по посока неговото практическо приложение, е да допринесат и за подобряване цялостния имидж на учебното заведение. Училището и училищното настоятелство влагат много енергия да стимулират сплотяването и единодействието на живеещите в микрорайона, като ги въвличат в съвместни дейности. „Люлинци", и по-специално тук в „Люлин" 5, са една затворена местна общност. Тук всички живеят и учат на едно място, познават се, включително и родителите на учениците“, подчертава Емилия Манолова. Местни хора от квартала построяват естакада в двора на училището, която служи за открита класна стая, родители дори изработват ръчно някои мебели за училището, организират се също благотворителни базари, надигравания с хоро. Резултатът от това взаимодействие е по-малко вандализъм в района, повече усилия за облагородяването му и оттам повече спокойствие за всички. Директорката вярва, че проектът „Заедно да подготвим децата за бъдещето“ също допринася за това, като дава допълнителни възможности за комуникация между децата, родители и учителите.

От 97 СОУ заявяват, че проектът няма да свърши с изпълнението на тазгодишната програма в рамките на спечеления грант – добрите резултати се постигат с натрупване, подчертава Емилия Манолова. В същото време на дневен ред е и идеята по-големи ученици, пред които изборът на кариерно развитие е още по-непосредствен, също да могат да участват в евентуални следващи издания на проекта. Гимназистите на 97 СОУ всъщност са имали възможност да получат напътствия относно бъдещата си професионална реализация в предишна инициатива на училището. В партньорство с фондация „Стъпка за България“ то организира срещи с млади хора у нас, успешно развиващи кариера в сферата на предприемачеството, икономиката, IT технологиите, които споделят за опита, трудностите и постиженията си. И изглежда никой не се съмнява в успехите на 97 СОУ и занапред – симбиозата между деца, родители и учители, сякаш има потенциала да превърне всяка идея в добре реализиран проект.

Проектът „Заедно да подготвим децата за бъдещето“ е един от 13-те проекта, които печелят финансиране от третото издание на програмата VIVACOM Регионален грант. Чрез нея VIVACOM подпомага развитието на регионите в България и стимулира участието на местните общности, като предоставя грантово финансиране на граждански организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства на детски градини от цялата страна, за да осъществят проекти на местно и национално ниво. Инициативата се провежда в партньорство с Български център за нестопанско право. Инвестицията на VIVACOM Регионален грант от трите издания е общо 172 000 лв.


Снимки: 97 СОУ „Братя Миладинови“Автор: Мила Станчева

Източник: НПО Портал, 17 септември 2018

 

 

 

Сходни публикации

29.05.2020
„Ще се справим заедно“: Една инициатива, хиляди добротворци „Ще се справим заедно“: Една инициатива, хиляди добротворци

Популярна африканска поговорка гласи следното: „Ако искаш да стигнеш бързо, върви сам. Ако искаш да ...

21.05.2020
Асоциация „Деметра”: Заедно срещу домашното насилие Асоциация „Деметра": Заедно срещу домашното насилие

Асоциация "Деметра" и "Пирогов" помагат на жертви на домашно насилие Коронавирусът, който ...

30.04.2020
Фондация „Светът на Мария”: да осигуряваш спокойствие и вдъхновение във време на безпрецедентна несигурност Фондация „Светът на Мария": да осигуряваш спокойствие и вдъхновение във време на безпрецедентна несигурност

Пандемията от коронавирус, която от два месеца занимава целия свят, ни върна обратно на земята и ни ...