Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23„Сигурен старт": Как една къща сплотява различни общности

Разкази за НПО
„Сигурен старт": Как една къща сплотява различни общности

Програма за подкрепа на най-малките деца и техните родители


Когато размишляваме върху проблемите, които спъват развитието на България, голяма част от нас автоматично посочват корупцията, престъпността, липсата на работещо правосъдие, нереформираната образователна система, разрастващата се пропаст между столицата и останалата част от страната, застаряването на населението, емиграцията и други тенденции и явления с негативен оттенък. Сещаме за тези проблеми, тъй като те играят важна роля и са много видими – най-малкото защото ежедневно присъстват в новините.

 

Сякаш обаче рядко си даваме сметка, че семената на тези проблеми са посяти преди много години. Защото ние получаваме възпитанието си и започваме да формираме ценностите си от много ранна възраст на базата на поведението на хората около нас и примера, който те ни дават.

 

Половин век, след като в САЩ отварят врати първите центрове за подпомагане на деца и техните семейства в рамките на общности с по-ограничени ресурси, подобни центрове вече съществуват и в България. Те заработват благодарение на програма „Сигурен старт“, чиито създатели са прозрели, че основите на едно здраво и проспериращо общество се полагат в семейството.

 

„Сигурен старт": От Великобритания до България

 

Програма „Сигурен старт“ се ражда във Великобритания в края на 90-те години на основата на програмите HeadStart и EarlyHeadStart в САЩ. Тя има за цел да намали риска от бедност и социално изключване на деца в неравностойно положение. За по-малко от 20 години са създадени 500 местни групи, които достигат до четири милиона деца и техните семейства.

 

В периода 2006-2014 г. програмата е въведена в Унгария по инициатива на правителството и с подкрепата на Европейския съюз (ЕС). Днес тя е част от унгарското законодателство за закрила на детето и се развива на местно ниво посредством сътрудничество между общини, неправителствени организации и традиционни религиозни организации.

 

Макар и под различна форма, семейни центрове с идентична концепция има и в Германия, Швеция, Франция, Холандия и други страни.

 

През 2015 г. Фондация „Лале“ започва да запознава граждански организации от България и други страни в Централна и Източна Европа, които работят с деца и семейства, с програма „Сигурен старт“ и нейното приложение в Унгария с идеята тя да бъде въведена и в други страни в региона.

 

По-малко от три години по-късно в България отварят врати четири къщи „Сигурен старт“. Днес къщите вече са пет и се намират във:

  • с. Калитиново (Стара Загора)
  • с. Горно Черковище (Казанлък)
  • кв. „Факултета“ (София)
  • Търговище
  • Варна

 

Сигурен старт за най-малките и техните родители

 

Приоритет в работата на екипите, поддържащи къщите „Сигурен старт“, е осигуряването на възможности за стимулиране на физическото, когнитивното, емоционалното и социалното развитие на деца до 6-годишна възраст.

 

Съвременната наука е доказала, че първите три години до голяма степен предопределят развитието на мозъка на детето, а оттам и живота му като самостоятелна личност", казва Мария Петкова, директор на Фондация „Лале“. „Колкото по-рано едно дете получи подкрепа и достъп до програми за ранно детско развитие, толкова по-лесно то ще се приспособява към различни условия, когато порасне", допълва тя.

 

В къщите „Сигурен старт“ децата могат да си играят сами, с родителите си или с други деца. В определени дни те се включват в творчески занимания, които им позволяват да опознават света, докато се забавляват – например като готвят заедно с родителите си.

 

Основен компонент на философията на програма „Сигурен старт“ е разбирането, че колкото по-добре родителите се грижат за децата си, толкова по-вероятно е малките да се превърнат в зрели и добри възрастни.

 

Едно от условията за осигуряването на добра грижа е родителите да играят и творят наравно с децата си, защото така им осигуряват спокойствие и създават условия за изградажане на доверие помежду им.

 

Покрай отварянето на къщите много родители очакват, че ще могат да поверят децата си на грижите на работещите там и така ще имат време да си вършат останалите задачи. Майките обикновено сядат на столовете и очакват децата им да си играят. Колегите ни разказват, че с времето това се променя и майки и деца вече играят и пеят песнички заедно, казва Мария Петкова.

 

В това отношение къщите действат като посредник в предоставянето на специализирана информация на разбираем език, която помага на родителите да усвоят добри практики за отглеждане на здрави и уверени деца. Усилията и насоките на екипите дават плодове и днес по-опитните майки показват далеч по-голяма ангажираност. Те не само полагат пълноценни грижи за здравето на синовете и дъщерите си и за тяхното емоционално и езиково развитие, но и споделят наученото с жени, които са станали майки наскоро.

 

Резултатът: по-силни връзки както между деца и родители, така и между хората в квартала, селото или града, които се опознават покрай срещите си в къщите. 

За да се постигне трайна промяна в една общност – без никакво значение на кой континент, раса, език, вяра, малка или голяма – трябва достатъчно дълго да се работи едновременно най-малко с две поколения хора“, казва Мария Петкова. „Това е нашата философия. Затова участват родителите и децата. Ако има баби и дядовци, още по-добре, но тези две поколения заедно са изключителн важни. Нашата работа е да подкрепяме семействата да бъдат добри родители на собствените си деца и се надяваме, че някой ден децата ще повторят този добър модел на родителстване.“

 

Положителните ефекти от свободната програма на дейностите в къщите „Сигурен старт“ се допълва от приятелския подход на работещите в тях. Вместо да се държат като наставници, те печелят родителите на своя страна, като ги съветват какво и как е препоръчително да правят, за да предотвратят появата или усложняването на проблеми от здравно или друго естество. Така родителите започват да разбират например, че когато готвят заедно с децата си, те задоволяват хранителните им потребности, но това далеч не е основната или единствената полза от начинанието. В кухнята те могат да ги провокират да погледната на готвенето като на игра и да се замислят за връзката между храната и здравето. Готвенето е и повод за разговори за използването на подходящи продукти и храни за деца на различна възраст.

 

На местата, където съжителстват представители на няколко етнически групи, родителите са насърчавани да говорят с децата си на български у дома. Когато едно дете няма добра езикова основа, то трудно може да се възползва от възможностите, до които има достъп, и е много вероятно да срещне затруднения в училище, убедена е Мария Петкова.

 

За разлика от социалните услуги, до които родителите понякога стигат твърде късно, когато проблемът се е задълбочил и е по-сложен за решаване, къщите „Сигурен старт“ акцентират върху превенцията.

 

Освен със социални работници родителите и бременните жени могат да се консултират с логопед, психолог, акушерка, детски лекар и други специалисти, които идват в центровете за индивидуални срещи или отворени дискусии по предварително изготвен график. Къщите се посещават и от представители на детски градини и училища, които информират родителите за процедурите и сроковете за записване в едно или друго заведение. При нужда семействата биват насочвани към институциите, които могат да им окажат специализирана помощ.

 

Важната роля на къщите „Сигурен старт“ като източник на достоверна информация изпъква по време на извънредното положение в България, въведено в средата на март във връзка с пандемията от коронавирус.

 

Заради мерките за ограничаване на разпространението на вируса къщите са затворени. Затворени са и детските градини, училищата и други услуги. Екипите на къщите все пак намират канал, по който могат да поддържат връзка със и да подкрепят най-нуждаещите се от разстояние: Facebook. Те започват да използват по-активно групите в социалната мрежа, които са създали в месеците след стартирането на програмата у нас.

 

През тези Facebook групи екипите по места достигат и до хора, които до този момент не са ги посещавали. С помощта на Фондация „Лале“ те информират семействата за най-важното, свързано с пандемията, и пренасочват част от бюджетите си към закупуването на санитарни материали, бебешки храни и други продукти от първа необходимост. Осигурени са и допълнителни средства от дарители.

 

В контекста на пандемията това беше едно голямо постижение на колегите и ние се гордеем с тях, защото през доверието но хората в общността те можаха да помогнат на най-нуждаещите се, за които в този период на карантина беше абсолютно невъзможно да се обърнат за помощ към когото и да било“, казва Мария Петкова.

 

Сигурен старт за общността

 

Къщите „Сигурен старт“ в България са отворени по четири часа всяка сутрин от понеделник до петък. Те разполагат с играчки, книги, компютър, малка оборудвана кяхна, баня и евентуално пералня. Семействата могат да използват всички ресурси напълно безплатно.

 

Макар че програма „Сигурен старт“ задава рамката, животът в къщите се определя от родителите и потребностите на общностите по места.

 

Родителите имат свободата да организират срещи, дискусии и тържества в къщите и могат да разчитат на съдействието на екипите за организирането на събитията. Някои къщи са отворени и през почивните дни, защото те са сред малкото места в съответното село или квартал, където местните деца и тийнейджъри могат да се събират.

 

Нито една от къщите „Сигурен старт“ не е започнала работа във вида, в който е днес, обяснява Мария Петкова. Вместо това организациите, на които са поверени, ги развиват в движение според нуждите и предпочитанията на родителите и децата.

 

Ние често си говорим с колегите: „Питайте майките и децата къде да има масички, къде да са столчетата, дали да се нарисува нещо на стената и какво да се нарисува. Питайте ги! И колегите го правят. На много места, докато се ремонтираха къщите, бяха поканени хора, който може, да се включи, да помогне. Развитието на една къща „Сигурен старт“ се случва точно така, че да отговаря на нуждите и на възможностите на хората в това населено място. Всички говорят за нуждите, но много често тези хора имат и възможности и когато биват периодично насърчавани, те не само използват възможностите си, но и се чувстват горди, чувстват се удовлетворени.

 

Освен неправителствените организации, които поддържат къщите, и семействата, които ги използват, в някои случаи за общата кауза допринася и местната власт, казва директорката на Фондация „Лале“. Такъв пример е Община Калитиново, която предоставя самостоятелна къща с няколко стаи и подпомага ремонтирането ѝ. На други места общината предоставя помещенията или покрива режийните разходи на къщите.

 

Друго сериозно доказателство за смисъла от съществуването на къщи „Сигурен старт“ Мария Петкова намира в подкрепата, която някои от тях получават от по-заможни семейства от съответното населено място или квартал. Тези хора оценяват ползите от центровете за семействата с по-ограничени възможности и чрез даренията си искат да направят тези места още по-приятни за малки и големи, казва тя.

 

В момента Фондация „Лале“ работи с партньори по изграждането на няколко нови къщи. Същевременно фондацията търси варианти за устойчивото функциониране на къщите след изразходването на средствата, отпуснати на организациите по програмата. Какъвто и модел да изберат, Мария Петкова е категорична, че движещата сила ще продължат да бъдат родителите и децата им.

 

Идеята да правим неща за хората, просто да им ги даваме и да очакваме те да ни бъдат благодарни и щастливи е съвършено несериозна и непрофесионална. Хората харесват и разпознават неща, които са техни, в които са участвали, за които са направили нещо. Тези промени са трайни, защото са резултат от личен опит и собствени усилия.
Фондация Лумос подкрепя НПО Портала в представянето на граждански организации, които работят в социалната сфера.Автор: Даниел Пенев

 

 

 

Сходни публикации

24.10.2019
За прегръдката, която лекува За прегръдката, която лекува

Тази история ни разказа Маргарита Габровска – ръководител „Ранно детско развитие и терапевтични услуги“ ...

02.04.2019
Как да научим децата да четат книги и да ги обичат? Как да научим децата да четат книги и да ги обичат?

В Международния ден на детските книги препубликуваме със съкращения едно много популярно интервю на НПО ...

29.11.2018
Разказът на Българска асоциация „Осиновени и осиновители” - победител в конкурса „За енджиотата и хората” 2018 Разказът на Българска асоциация „Осиновени и осиновители" - победител в конкурса „За енджиотата и хората" 2018

Осиновяването – сбъднато семейство „Избрани сте за родители на момиченце. Делото е утре и веднага след ...