Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24Първата крачка в борбата с трафика на хора е да се информираме и да говорим за проблема

Разкази за НПО
Първата крачка в борбата с трафика на хора е да се информираме и да говорим за проблема

Дни преди Европейския ден за борба с трафика на хора, фондация А21 разказва как да разпознаем трафика на хора и как да предпазим себе си и околните

 

В момента по света има повече роби, отколкото във всеки друг момент в човешката история. По данни на Международната организация на труда на ООН от 2018 г. над 40 милиона хора живеят в някаква форма на съвременно робство. Тези шокиращи данни са във фокуса на работата на редица организации по света, включително и на фондация А21. Тя е глобална неправителствена организация, чиято дейност е свързана с борбата с трафика на хора и съвременното робство. А21 работи в 14 държави, една от които е България. 

 

Дни преди Европейския ден за борба с трафика на хора – 18 октомври  разговарям с  Мартин и Маргарита, част от екипа на фондация А21 България, за трафика на хора у нас и по света, за работата на организацията и за конкретни съвети за включване в борбата с това престъпление.

 

Трафикът на хора е търговия с хора против тяхната воля. Трафикът най-често е с цел трудова и сексуална експлоатация, но може да бъде и с цел принудителен труд в домашни условия, насилствена просия, продажба на бебета, насилствени бракове.  “Ако може да се състави някаква формула, по която човек да разпознае трафика на хора, това е отнемане на свободата на човек в комбинация с някакъв вид експлоатация. Отнемането на свободата означава човек да не може да си тръгне свободно от ситуацията, в която се намира. Причините да не може да си тръгне могат да бъдат чисто физически, напр. да е затворен някъде, да е заключен, вързан и т.н, могат да бъдат психологически и емоционални, може жертвата да е в дълг към съответния трафикант или “работодател”. Ако двата основни фактора – невъзможността на човек да си тръгне от ситуацията по собствено желание в комбинация с това да бъде каран да върши нещо против волята си – присъстват едновременно, тогава говорим за трафик на хора”, пояснява Мартин от А21.
От организацията обясняват, че трудова експлоатация и трафик с цел трудова експлоатация са две различни неща. “Трудова експлоатация например е, когато човек отива да работи, но не му се плаща договореното, или работи в условия, които не отговарят на стандартите за индустрията или за съответната държава, или пък работодателят го кара да работи повече часове. Но ако човекът има избор и може да се откаже от тази работа, това не е трафик на хора. Трафик на хора с цел трудова експлоатация е, когато тези проблеми са комбинирани с невъзможност да си тръгнеш” - допълват от А21.

 

Мащабите на това престъпление са огромни. През 2014 г. Международната организация на труда изчислява, че трафикът на хора генерира 150 млрд. долара годишно. Това го прави втората по големина нелегална индустрия след търговията с наркотици и най-бързо развиващата се нелегална индустрия в света.

 

Една от основните дейности на фондация А21 е насочена към повишаване на информираността относно признаците за трафик на хора, защото познаването на индикаторите помага за предотвратяването на престъплението. Такива индикатори например са човек да не разполага с документите си за самоличност и комуникацията му с външния свят да е контролирана от друг. “При пътуване, ако някой говори вместо някого другиго – например ако на летището има жена, която излиза от страната и някой друг дава паспорта вместо нея и отговаря на въпросите на гранична полиция – това е сигурен индикатор за трафик”, предупреждават от организацията. “Също така, много често, ако човек има дълг, който расте много бързо, това е възможен индикатор, че той е жертва на трафик. Например, много често българи заминават на работа в чужбина и когато се озоват в съответната държава, изведнъж работодателят им казва, че вече му дължат пари за транспорта, например 300 евро, и ако не ги върнат в рамките на една седмица, те стават 400 евро, след това стават 500 евро и т.н. Човекът трябва да плаща за квартира, за ток, за храна и тези дългове непрекъснато растат и колкото и да работи, не може да ги изплати.” 

Следите от насилие, както и следите от недостиг на сън, храна и/или вода също са потенциален признак за трафик на хора. Жертвите на трафик може скоро да са пристигнали в държавата и да не говорят съответния език, или да знаят само думи, свързани със секс или труд. Те също могат да бъдат недоверчиви и да се държат сякаш нямат доверие на никой, който им предлага помощ или се опитва да проведе разговор с тях. Още индикатори за трафик на хора можете да намерите на сайта на фондация А21

 

От А21 казват, че всеки човек е застрашен от попадане в ситуация на трафик с различни цели, а социално-икономическата ситуация в България в момента увеличава рисковете. “Много често начинът за подбор на потенциални жертви на трафик става чрез фалшиви обяви за работа. След това може да настъпи както трудова експлоатация, така и сексуална експлоатация, и насилствен труд, и насилствена просия. Разклоненията са много, но каналът е фалшиви обяви за работа”, разказва Мартин. “В днешните времена, в които много хора безнадеждно търсят работа, рискът да попаднеш в трафик е много голям за всички, които, бидейки финансово уязвими, са готови да откликнат на съмнителни обяви, дори когато има индикатори, че са фалшиви”, казва Маргарита. 

Един от най-сериозните индикатори за фалшива обява за работа е липсата на изискване за трудов опит, въпреки че предлаганото възнаграждение е високо. Също така, във фалшивите обяви често има правописни грешки. Друг важен индикатор е получаване на оферта за работа прекалено лесно и бързо след кандидатстване и/или без среща с работодателя. При кандидатстване за работа в чужбина е важно човек да провери дали агенцията, чиито услуги ползва, е лицензирана за представляване на българи с цел образование или учене в чужбина. Тази справка може да се направи на сайта на Агенция по заетостта.

 

Това, от което трафикантите се възползват най-силно, е уязвимостта. “Уязвимостта може да бъде финансова, емоционална или друга, но винаги има наличие на някаква потребност, която потенциалната жертва не може да запълни сама. Появява се някой, който предлага удовлетворяване на тази потребност. В случаите на сексуална експлоатация може да бъде внимание или емоционална връзка. При липса на препитание това може да бъде предложение за работа, което изглежда страхотно. Винаги става дума за задоволяване на някаква потребност”, обясняват от фондация А21. 

В световен мащаб едва 1% от жертвите на трафик биват спасявани някога. България е държава източник на жертви на трафик и е на едно от водещите места в Европейския съюз. “Според официалната статистика в България жертвите на трафик са около 400-500 годишно. Това обаче са само хората, които са стигнали до статистиката, т.е. хората, които по някакъв начин са успели да избягат, някой им е помогнал и ги е спасил. А те са много малък процент – 1% или по-малко”, обясняват от организацията. 

Двата основни вида трафик в България са с цел трудова и сексуална експлоатация, но това отново са само данните, които официално са достигнали до статистиката. За съжаление, никой не може да каже каква е действителността. Поради ограничените данни е трудно да се каже каква е средната възраст на жертвите. “Когато говорим за сексуална експлоатация, във фокуса са млади момичета. Има случаи с 13-14 годишни деца, а има и такива с хора над 30-35 годишна възраст. Възрастовите граници за трудовата експлоатация са по-високи. Обща тенденция е все повече млади хора да попадат в ситуация на трафик”, поясняват от А21.

 

При спасяването на жертви не всички истории завършват добре. Повторното влизане в трафик се случва много често, ако жертвите не идентифицират себе си като такива. Представителите на А21 разказват, че има много подобни случаи. Например жертва, която успява да избяга от трафиканта си, получава помощ да се завърне в България, но не приема последвалата помощ на организацията и малко по-късно отново попада в същата ситуация. “Това се случва, защото жертвите биват “пречупвани”, от нормални членове на обществото до хора, които смятат, че не стават за нищо друго, освен да полагат нискоквалифициран труд в лоши условия или да бъдат принуждавани да проституират. Целият процес е изключително дълъг и сериозен и в даден момент жертвите наистина приемат за нова реалност това, че те не стават за нищо друго. ”

 

А21 има три различни екипа, които извършват дейности, свързани с борбата с трафика. Първият екип работи по превенция чрез повишаване на информираността относно трафика на хора, опасностите, начините да предпазим себе си и останалите и как да познаваме индикаторите на трафик. Правят това чрез събития, кампании, презентации и обучения. Вторият екип е насочен към спасяване. Работата му включва идентифициране на жертви чрез Националната телефонна линия за борба с трафика на хора, работа с органите на реда, оказване на юридическа помощ и сътрудничество с държавни институции и неправителствени организации. Третият екип се занимава с подпомагането на жертви. Той осигурява настаняване, достъп до медицински услуги и образование, емоционална и социална подкрепа. Трите екипа работят по общата цел да премахнат робството навсякъде и завинаги. 

Организацията си партнира с Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), която разполага и с местни комисии в 10 области в България. “Координацията и комуникацията ни с тях е изключително добра - буквално са само на едно телефонно обаждане разстояние. Те имат изключително ценни ресурси за България – защитени жилища, кризисни центрове и различни приюти”, казват от А21.

 

Един от най-ефективните инструменти за борба с трафика на хор в страната е Националната линия за борба с трафика на хора. Тя е създадена през 2015 г. със съдействието на НКБТХ. На телефон 0800 20 100 всеки може да подаде сигнал, ако той самият или негов близък или познат е в опасност. На този телефон се приемат обаждания от хора, които имат незабавна нужда от помощ, както и обаждания на хора, които искат да съобщят за потенциален случай на трафик. След подаден сигнал, екипът прави преценка и планира следващата стъпка, за да помогне на обаждащия се. Насърчават се обаждания на хора, които искат да разберат повече за проблема и как могат да се включат в борбата с трафика на хора. Телефонната линия е безплатна, работи денонощно, а обаждащите се имат право да останат анонимни. 

Фондация А21 си сътрудничи с много организации, чиято дейност има някаква връзка с борбата с трафика на хора. „Имаме много добра комуникация с всички структури в държавата, правителствени и неправителствени организации. Работим и с посолства, наистина с всеки, който по някакъв начин може да съдейства в решаването на конкретна ситуация. Работим и с голяма мрежа от правителствени и неправителствени организации във всички страни членки на Европейския съюз. По този начин можем да координираме случаи и да помагаме на хора, които не са в България”, разказват от организацията и допълват - „Конфиденциалността е изключително важна, защото спасените от ситуация на трафик продължават да бъдат уязвими дълго време, след като са излезли от ситуацията”.

 

На 19 октомври 2019 г. за шеста поредна година се проведе “Поход за свобода” - инициатива, посветена на Европейския ден за борба с трафика на хора. Целта на събитието е да информира обществото за трафика на хора и за мащабите на проблема. Събитието се провежда ежегодно в над 50 държави по целия свят. Миналата година в България са се включили 25 града. Тази година, поради пандемията от COVID-19, фондация А21 е избрала да отбележи Европейския ден за борба с трафика на хора чрез онлайн информационна кампания. На 17 октомври от всяка точка на света хората могат да се включат и да гледат едночасово предаване, подготвено от създателите на организацията. Фокусът на предаването е да информира хората за трафика на хора и за работата на А21, както и да даде практически съвети как всеки може да предпази себе си и другите. Събитието е обвързано с кампанията “Значението на свободата”, с която А21 насърчават хората да споделят какво е тяхното разбиране за свободата по креативен начин, например чрез снимка, картина, песен и др., и да ги споделят в социалните мрежи с #ЗначениетоНаСвободата. 

Съветът на организацията за всеки, който желае да се включи в борбата с трафика на хора, е да се информира. Това е първата стъпка, която всеки от нас може да предприеме. Важно е да се запознаем с индикаторите за трафик, а след това да разкажем на хората около нас – на семейство и приятели, в училище, на работното място. „Ако човек познава индикаторите и може да разпознае ситуацията на трафик, с едно позвъняване на Националната линия за борба с трафика на хора 0800 20 100 може да бъде спасен човешки живот.” казват от А21.


Хората, които са се посветили на борбата с трафика на хора, всеки ден се сблъскват с тежката действителност, но въпреки това надеждата надделява. "Бях чувала за организацията и наистина бях впечатлена от надеждата и вярата, която имат,че могат да премахнат робството. Когато започнах да чувам всички истории за спасени жертви, наистина разбрах как си струва дори само един човек да бъде спасен, а те са много. А с повишаването на информираността ние не можем дори да си представим колко много хора няма да попаднат в трафик, защото ще знаят повече за опасностите” - разказва Маргарита за работата си.

 

“Когато разбрах за проблема, реших, че трябва да направя нещо. Казах си: “Ако имам някакви умения и способности, които съм изградил през годините, защо да не се опитам да ги инвестирам в тази кауза?” Видях, че има смисъл и резултат и това ме вдъхновява всеки ден и всяка седмица” споделя Мартин.

 

Премахването на съвременното робство зависи от всички нас. Заедно можем да спасим човешки животи.

 

Включете се в първото онлайн събитие на А21 на 17 октомври по случай Европейския ден за борба с трафика на хора. Можете да се регистрирате тук.

 

При нужда от помощ или съмнение за ситуация на трафик на хора, позвънете на 0800 20 100.

 

Можете да разберете повече за борбата с трафика на хора на сайта на фондация А21 и на сайта на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора.


Следете социалните мрежи на фондация А21 за актуална информация относно трафика на хора по света и работата на организацията.

Снимки: Фондация А21
Автор: Ана Николова, стажант на НПО Портала, студентка по психология

 

 

 

Сходни публикации

22.06.2020
Искам да ви чуя, искам да ме чуете Искам да ви чуя, искам да ме чуете

За хората с увреден слух и как Българският Червен кръст разкри вайбър линия, за да ги ...