Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
24Персин – островът на контрастите

Разкази за НПО
Персин – островът на контрастите

Основното, което свързва съмишлениците във фондация Остров Белене“, е желанието им за създадат място в памет на жертвите на концлагера Белене. Това е най-дълго съществуващият наказателен лагер в България (1949-1987 г.). Намира се на остров Персин, чиято територия е обявена за природен парк през 2000 г. Две толкова контрастни забележителности, но с голямо значение – едното историческо, другото природно.

В началото на годината Фондация „Остров Белене“ става един от победителите в петия конкурс на програмата VIVACOM Регионален грант. Основната идея на проекта, с който кандидастват, съвпада и с името му - "Осигуряване на оптимални условия за улеснен достъп и посещения на природен парк Персина'', както и на останките от концлагера Белене''.
На остров Персин" край град Белене се намират две уникални за страната ни места, които трябва да бъдат видени от най-широк кръг хора. Това са останките от най-големия и секретен концлагер в България и природният парк Персина, който обхваща територията на целия остров, както и на съседните по-малки дунавски острови. Персин е най-големият български дунавски остров, с приблизително 14 км. дължина и 6.5 км ширина. Той е единствено местообитание на голяма колония розов пеликан, както и на над 470 висши растения и над 1100 вида птици и животни. Достъпът до него става чрез понтонен мост, който го свързва с Белене. Мястото е безценно и уникално за любителите на природата, орнитолози, историци и е с потенциал за развитие на природни, исторически, семейни, конферентни и други посещения…“
– така от фондацията обосновават нуждата от проекта, с който кандидатстват във VIVACOM Регионален грант..


 

Какво е направено досега

Работата ни бе на терен. За да се стигне до останките на лагера, трябва да се премине през почти целия парк. Територията е непокътната и много малко хора са преминавали пътя, а той е силно амортизиран, пропаднал, нуждае се от постоянно почистване и поддържане'', казва председателят на фондацията Михаил Маринов.

Основните дейности по проекта са приключили в края на май 2020 г. Михаил Маринов споделя, че е напълно доволен от резултатите. Поради естеството на работа, пандемията не е успяла да повлияе на планираните дейности. Отражение е дала само върху числеността на посетителите през тази година.

С помощта на техниката, купена със средства по проекта и благодарение на подкрепата от Община Белене, както и с включването на доброволци, е почистен целият основен път (около 14 км.) от паднали дървета и изгнила растителност. След това той е маркиран с указателни табели.Окосени са около 120-150 декара тревна площ от територията на парка, което прави мястото безопасно за посещение.

За да може достъпът до лагера да бъде още по-лесен, двата основни моста са насипани с камък, баластра и бетон, като общата им дължина е около 170 м.

Друго важно нещо, което фондацията е направила, е създаването на две нови места за наблюдение на влажните зони, в които гнездят влаголюбиви птици. Подменена е и част от дървената конструкция на мост, който води към наблюдателна кула, стопанисвана от природния парк.

От фондацията възстановяват в автентичен вид една стая от наказателните помещения в лагера „Белене“. Основната ни цел бе да се погрижим за паметта на хората, загинали в концлагера, и същевременно с това островът да стане място за индивидуални, семейни и групови посещения“, казва Михаил Маринов. От създаването на фондацията през 2016 г. посещаемостта на острова се увеличава всяка година. Винаги има екскурзовод и автомобилен превоз, който е осигурен напълно безплатно.

Какво предстои


Нещото, което най-много желаят съмишлениците на фондацията, е превръщането на идейния проект за мемориално място в реалност и възстановяването на цялостната структура на лагера. Следващата цел е островът да бъде включен в Световната карта на мемориалните места.
Дейностите по почистване на основния път до острова продължават, като идеалният вариант според Михаил Маринов е той да бъде изцяло подменен.

Успоредно с тези дейности продължава събирането и архивирането на исторически свидетелства от лагера за периода на съществуването му.

До края на 2020 г. предстои да бъде проведена конференция в БТА в Плевен, на която фондацията ще представи постигнатото по проекта.

На фейсбук страницата на фондациятаможете да се намери информация за предстоящите дейности на организацията, разкази на хора, преминали през лагера, и други интересни публикации. Предстои обновяване на сайта на фондацията (http://beleneisland.org/), като ще бъде добавена подробна информация, предназначена за чуждестранните групи, които желаят да посетят острова.


Следващото издание на VIVACOM Регионален грант ще бъде обявено до края на месец ноември.


Снимки: Фондация "Остров Белене"
Автор: Ваня Попова, стажант

 

 

 

Сходни публикации

23.07.2021
Заедно можем повече Заедно можем повече

След екопътеките в подножието на Родопите, Център МИРА създава първият в Асеновград ботанически парк ...

29.06.2021
По суша и вода от Лом и Белене до Русе и Силистра По суша и вода от Лом и Белене до Русе и Силистра

Или за усилията на АДО „Дунав" да работи в интерес на местните общности Снимка - Явор Мичев, ...

23.09.2020
Не стой и гледай, включи се! Не стой и гледай, включи се!

С подкрепата на доброволци и на местната власт Пловдивската гражданска организация „БГ Бъди ...