Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26Персин – островът на контрастите

Разкази за НПО
Персин – островът на контрастите

Основното, което свързва съмишлениците във фондация Остров Белене“, е желанието им за създадат място в памет на жертвите на концлагера Белене. Това е най-дълго съществуващият наказателен лагер в България (1949-1987 г.). Намира се на остров Персин, чиято територия е обявена за природен парк през 2000 г. Две толкова контрастни забележителности, но с голямо значение – едното историческо, другото природно.

В началото на годината Фондация „Остров Белене“ става един от победителите в петия конкурс на програмата VIVACOM Регионален грант. Основната идея на проекта, с който кандидастват, съвпада и с името му - "Осигуряване на оптимални условия за улеснен достъп и посещения на природен парк Персина'', както и на останките от концлагера Белене''.
На остров Персин" край град Белене се намират две уникални за страната ни места, които трябва да бъдат видени от най-широк кръг хора. Това са останките от най-големия и секретен концлагер в България и природният парк Персина, който обхваща територията на целия остров, както и на съседните по-малки дунавски острови. Персин е най-големият български дунавски остров, с приблизително 14 км. дължина и 6.5 км ширина. Той е единствено местообитание на голяма колония розов пеликан, както и на над 470 висши растения и над 1100 вида птици и животни. Достъпът до него става чрез понтонен мост, който го свързва с Белене. Мястото е безценно и уникално за любителите на природата, орнитолози, историци и е с потенциал за развитие на природни, исторически, семейни, конферентни и други посещения…“
– така от фондацията обосновават нуждата от проекта, с който кандидатстват във VIVACOM Регионален грант..


 

Какво е направено досега

Работата ни бе на терен. За да се стигне до останките на лагера, трябва да се премине през почти целия парк. Територията е непокътната и много малко хора са преминавали пътя, а той е силно амортизиран, пропаднал, нуждае се от постоянно почистване и поддържане'', казва председателят на фондацията Михаил Маринов.

Основните дейности по проекта са приключили в края на май 2020 г. Михаил Маринов споделя, че е напълно доволен от резултатите. Поради естеството на работа, пандемията не е успяла да повлияе на планираните дейности. Отражение е дала само върху числеността на посетителите през тази година.

С помощта на техниката, купена със средства по проекта и благодарение на подкрепата от Община Белене, както и с включването на доброволци, е почистен целият основен път (около 14 км.) от паднали дървета и изгнила растителност. След това той е маркиран с указателни табели.Окосени са около 120-150 декара тревна площ от територията на парка, което прави мястото безопасно за посещение.

За да може достъпът до лагера да бъде още по-лесен, двата основни моста са насипани с камък, баластра и бетон, като общата им дължина е около 170 м.

Друго важно нещо, което фондацията е направила, е създаването на две нови места за наблюдение на влажните зони, в които гнездят влаголюбиви птици. Подменена е и част от дървената конструкция на мост, който води към наблюдателна кула, стопанисвана от природния парк.

От фондацията възстановяват в автентичен вид една стая от наказателните помещения в лагера „Белене“. Основната ни цел бе да се погрижим за паметта на хората, загинали в концлагера, и същевременно с това островът да стане място за индивидуални, семейни и групови посещения“, казва Михаил Маринов. От създаването на фондацията през 2016 г. посещаемостта на острова се увеличава всяка година. Винаги има екскурзовод и автомобилен превоз, който е осигурен напълно безплатно.

Какво предстои


Нещото, което най-много желаят съмишлениците на фондацията, е превръщането на идейния проект за мемориално място в реалност и възстановяването на цялостната структура на лагера. Следващата цел е островът да бъде включен в Световната карта на мемориалните места.
Дейностите по почистване на основния път до острова продължават, като идеалният вариант според Михаил Маринов е той да бъде изцяло подменен.

Успоредно с тези дейности продължава събирането и архивирането на исторически свидетелства от лагера за периода на съществуването му.

До края на 2020 г. предстои да бъде проведена конференция в БТА в Плевен, на която фондацията ще представи постигнатото по проекта.

На фейсбук страницата на фондациятаможете да се намери информация за предстоящите дейности на организацията, разкази на хора, преминали през лагера, и други интересни публикации. Предстои обновяване на сайта на фондацията (http://beleneisland.org/), като ще бъде добавена подробна информация, предназначена за чуждестранните групи, които желаят да посетят острова.


Следващото издание на VIVACOM Регионален грант ще бъде обявено до края на месец ноември.


Снимки: Фондация "Остров Белене"
Автор: Ваня Попова, стажант

 

 

 

Сходни публикации

23.09.2020
Не стой и гледай, включи се! Не стой и гледай, включи се!

С подкрепата на доброволци и на местната власт Пловдивската гражданска организация „БГ Бъди ...

22.07.2020
Ако до всяко добро същество застане поне още едно Ако до всяко добро същество застане поне още едно

Общественият дарителски фонд „За Враца“ акумулира ресурси и ги насочва към добри идеи на ползу ...

29.06.2020
„Аз обичам Пловдив“ – сдружение със сърце и гражданска позиция „Аз обичам Пловдив“ – сдружение със сърце и гражданска позиция

Или как една малка организация може да мобилизира обществената енергия в големия ...