Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
17За хората и предприемачеството като страст и риск

Разкази за НПО

Бизнес инкубаторът в Гоце Делчев е един от първите в България, който проправи пътя на предприемачеството „За да сте добри предприемачи, важното е дали сте създали нещо специално и дали сте направили нещо полезно за хората“, казва милиардерът сър Ричард Брансън, създал успешни бизнеси и подкрепящ предприемачеството навсякъде по света. Сред многобройните му  последователи,  посветили се на подкрепата на предприемачеството, е и Бизнес инкубаторът, Център за подпомагане на предприемачеството в Гоце Делчев. Като неправителствена организация вече 22-ра година той подпомага местното икономическо развитие, предоставя специализирана помощ на стартиращи, малки и средни предприятия, на фамилни бизнеси и земеделски производители от района на Гоце Делчев и трансграничните региони с Гърция и Северна Македония. Осигурява информация, консултации и подкрепа за микро-финансиране. Бизнес инкубаторът е лицензиран център за професионално обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и провежда обучения по предприемачество, икономика, маркетинг, мениджмънт, туризъм  и редица други области. Съдейства за генериране и разработване на нови идеи, за насърчаване на бизнес инициативи, за обмяна на информация и заимстване на опит. Гражданската организация помага за растежа на идеите и на предприемачите зад тях, съдейства за премахване на бариери и осигуряване на необходими ресурси, насърчава инициативните и им помага да успеят.


Обмяна на опит със социални предприемачи в Словения


За хората и предприемачеството


Бизнес инкубаторът - Гоце Делчев започва работа през 1999 година с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и община Гоце Делчев. „В началото беше трудно, дори още при самата регистрация на инкубатора, защото в съда не разбираха какво е това чудо. Ние бяхме вторият за България, след този в Русе“, спомня си Росица Джамбазова, основател на бизнес инкубатора и негов неизменен директор. Посочва, че има ясна причина този тип организации да се наричат инкубатори. Пряка е аналогията с инкубаторите за създаване на живот, защото и начинаещите в бизнеса имат нужда от подкрепа и благоприятна среда. „Когато започнахме, имаше много висока безработица, хора, които макар и добри специалисти, загубиха работата си. Можеха да помислят за свой бизнес, но малцина знаеха откъде да започнат в тежката ситуация на колапси в икономиката и в банковия сектор“, връща се към първите стъпки на организацията Росица Джамбазова. Екипът търпеливо изслушва идеи, търси път за тяхното реализиране, преценява възможности за подкрепа. Така се раждат първите бизнес планове, стартират първите реални бизнеси. Като този на трите сестри, които завладяха пазара със своите уникални торти, пасти, сладки и баници под дръзкото име "Трите фукли". На други, които предлагат обучение, инкубаторът предоставя своите зали. Става гарант за доверието в ромска шивашка фирма.


По пътя на иновациите
Трансграничен иновативен лагер по социално предприемачество, ноември 2020. Лектор - Росица Джамбазова вдясно.


От началото на 2001 година Гоцеделчевският бизнес инкубатор се включва в проекта "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" - JOBS,
осъществяван от Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на Програмата на ООН за развитие. Започва да управлява  микро-финансираща схема за лизинг, разширява дейностите с бизнес консултиране, професионално обучение и обучение по предприемачество с партньорства и работа в мрежа. JOBS приключи през 2010 година, но остана създадена мрежа от неправителствени организации, които продължават да си взаимодействат и да си помагат. Продължава работа и Центърът за професионално обучение към Националната мрежа за бизнес развитие. Така членовете на мрежата могат да предоставят различен тип обучения по повече от 200 специалности. След проекта JOBS Бизнес инкубаторът в град Гоце Делчев съсредоточава усилия в областта на предприемачеството, туризма и младите хора. Успява да създаде мрежа за творческо предприемачество, план за регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, гръцко-българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството чрез модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия. В областта на туризма дейностите са насочени към разнообразяване и популяризиране на туристическите продукти и услуги в региона. Осъществени са поредица от проекти и така се създават първите общи и специализирани туристически маршрути в трансграничните региони – българо-гръцкият „Места-Нестос“ и българо-македонският „Гоце Делчев-Струмица“. На своята основна и постоянна целева група – младите хора – инкубаторът помага да мислят и действат предприемачески, да раждат бизнес идеи, да създават креативни продукти в мрежата за творческо предприемачество, младежкия иновационен център и младежкия дизайнерски център.


Обучение по социално предприемачество в село Лещен


Какво откри и разбра един инженер по образование за бизнес инкубаторите


Росица Джамбазова, директор на бизнес инкубатора в Гоце Делчев, е инженер по електроника и автоматизация от Техническия университет в София. Има и следдипломна квалификация от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - София по външна търговия и международен маркетинг. Убедена е, че като инженер по–лесно вижда взаимовръзките между детайлите в цялата картина,  а знанията по външна търговия и маркетинг са нужният поглед към реалната икономика. В своите повече от 20 години работа в гражданския сектор Роси, както всички я наричат, е натрупала опит в разработване на стратегии за развитие, в създаване и развитие на стартиращи фирми, на малки и средни предприятия, в разработване и управление на проекти за местно икономическо развитие, заетост и развитие на човешките ресурси. В професионалната и биографията са още бизнес консултирането,  проучвания и анализи, маркетинг, управление на микрофинансираща схема, изграждане и развитие на партньорства. Тя е сертифициран обучител от infoDev (Програма за развитие на Световната банка) на програма за мениджмънт на бизнесинкубиране. Дългогодишен председател е на Националната мрежа за бизнес развитие, член е на УС на „Форум гражданско участие“ - мрежата от 120 активни граждански организации от цялата страна, участва в още други мрежи от граждански организации в България и Европа. „Важно е да се научиш да виждаш, чуваш и разбираш другата гледна точка. Интересно и важно е как да се привлече местната общност, за да се разберат точно нейните потребности и проектите, чрез които да бъдат решавани поставените проблеми. И как те - местните общности, могат да спомогнат за контрола дали обещаното се изпълнява“, споделя научените уроци Росица Джамбазова. И още, че силата на неправителственият секторът е в неговата пъстрота, а предимството на гражданските организации е техния компетентен и мотивиран екип, инициативността, креативността, партньорствата, натрупаният опит, постоянството. Разбира се и следата, която остава след всеки осъществен проект.Българо-македонски лагер по креативно предприемачество


Равносметката само за последните две години за Гоцеделчевския бизнес инкубатор е впечатляваща. Най-същественото е, че е изградена среда (хъбове и мрежа) за подкрепа развитието на социалното предприемачество. За  първи път в трансграничния регион е организирана предприемаческа борса по социално предприемачество с представени на бизнес социални идеи и бизнес планове от 16 екипа от 32 български и македонски средношколци, читалища и НПО (проект SEED). В първия трансграничен иновационен лагер по социално предприемачество с „учене чрез правене и експериментиране“, 28 участници придобиха умения по бизнес планиране, социален маркетинг и комуникация. 78 български и 40 македонски младежи са преминали електронно обучение по социално предприемачество. И още десетки  представители на местни власти, социални и образователни институции, граждански организации. Обучени и консултирани по предприемачество са 88 безработни или наети с потенциал да стартират и управляват собствен бизнес. От тях реално са го направили  19 човека. 20 уязвими младежи от пет страни – Кипър, Гърция, Латвия, Румъния и България са обучени по социално предприемачество, а 26 представители (16 от България и 10 от Република Македония) - за дигитална компетентност.Уязвими младежи от пет страни на обучение по социално предприемачество


Партньорствата – ключови за всяка гражданска организация


„Партньорствата са критично важни за всяка гражданска организация“, казва Росица Джамбазова и посочва, че сред партньорите на инкубатора са научно-изследователски институти и университети, различни мрежи на организации от България и Европа. С оправдано самочувствие прибавя, че и от бизнес инкубатора в Гоце Делчев има какво да се научи. Най-вече в предоставянето на услуги и с умението да се говори разбираемо с хората за това, което е важно и което предстои. „Но колкото и да сме квалифицирани, каквото и да направим, ние трудно можем да се състезаваме с тези в чужбина“, прибавя още Росица и посочва пример на малък инкубатор в селски район в Северна Франция. Той разполага с един милион евро годишен бюджет, като средствата се осигуряват от няколко източника – от местно ниво, от регионално и чрез различни програми. Всяка година инкубаторът защитава дейностите и бюджета си. Половината от него е за фирмите, които получават постоянна финансова и консултантска помощ. Новите предприемачи имат три години време, за да натрупат знания и умения, да проверят може ли бизнесът им да бъде устойчив на реалния пазар. С останалите 500 000 евро от бюджета екипът на инкубатора организира различни събития, маркетингови изложения, наема консултанти. „Напредналите страни не са по-глупави от нас, като са си запазили, субсидират и финансират такива структури като инкубатори, технопаркове. Но не само като изградени сгради и празни помещения. Много по-ценно е предоставянето на услуги“, подчертава Росица Джамбазова.

КОВИД-19  и неизбежните промениУчастниците от Петрич в междуучилищното състезание по социално предприемачество


КОВИД-пандемията заварва екипа на Бизнес инкубатора в Гоце Делчев с вече създадена система и традиции в електронното обучение, с добре подготвени обручители и разработени материали. Организацията още от 2010 година предлага дистанционна форма на обучение чрез интернет базираната платформа www.bi-gd.info. И днес инкубаторът продължава в онлайн среда да работи по актуалните си проекти. Единият проект е със средните училища за социално предприемачество. В иновативна обучителна система са включени 11 училища от Благоевградска област –  от Гоце Делчев, Благоевград, Петрич, Разлог, Сандански, Якоруда и село Микрево. До момента са обучени 20 преподаватели и над 350 средношколци. Преди броени дни се проведе онлайн и финалното състезание между най-добрите екипи на училищата с участието на 4 екипа, напреднали в социалното предприемачество, и 14 начинаещи екипа. Продължава работата с нови фермери по проекта Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие“. Преди пандемията 27 представители на 11 страни от ЕС посетиха плантациите за органични малини на Александър Нанов от Самоков и фермата „Green to Go“ за чисти и свежи подправки и зеленчуци в ихтиманското село Черньово.


Фермата Green to Go за чисти и свежи подправки и зеленчуци в село ЧерньовоПлантациите за органични малини на Александър Нанов от Самоков


Гостите имаха възможност да научат „от извора“ за предизвикателствата, с които се сблъскват дръзналите да започнат и развиват земеделски бизнес в България,  мотивацията им да продължат въпреки трудностите, иновативните решения, които прилагат. До момента са проучени и представени 10 български модела, организирани са два конкурса за иновативен нов фермер, в ход е третото издание. Истински открития са победителите до тук – Благой Андонов, намерил решение за използване на малки парчета земя и много собственици, и Димитър Кукунджиев, чиято ферма за планинско земеделие „Ягодина“ е в партньорство с туристическия бизнес. Изработени са шест видеа на вдъхновяващи нови фермери от България, предстоят да бъдат създадени още четири. Не е спирала работата и по проектите, финансирани от европейската програма „Еразъм+“. Те позволяват да се разработват учебни материали, да се правят онлайн обучения, но най-ценната част - пътуванията, обменът, комуникацията - са ограничени. Заради ковид-кризата са спрени и дейностите за Местната инициативна група.Фермата за високопланинско земеделие "Ягодина" на Димитър Кукунджиев


Оцеляване и бъдеще


От 2010 година бизнес инкубаторът в Гоце Делчев се самофинансира. „За да сме устойчиви, трябва да извършваме и стопанска дейност, да се включваме в партньорства, да разработваме различни проекти. Като НПО, основно са допустими така наречените „меки мерки“ – за изграждане на капацитет, трансфер на знания, обмен на опит и малък процент за оборудване, конкретизира ситуацията Росица Джамбазова. И посочва, че след бума преди години от създадени инкубатори (над 20 в страната), оцелелите днес се броят на пръсти. „На много места общините си върнаха собствеността и то на помещения, специално ремонтирани за дейностите на инкубаторите. Това се случи в Нова Загора, в Перник, в Шумен, Сливен, Плевен. В Русе имаха няколко сгради, ремонтирани с подкрепата на Австрийското правителство и пригодени специално за бизнес инкубатор, но и там общината ги взе“.

Редица инкубатори все пак оцеляват, все още съществува и тяхното обединение -  Националната мрежа на бизнес развитие. В най-добрите времена членовете са били повече от 40. Днес всичко е различно. Част от инкубаторите предлагат само бизнес услуги, без помещения. Други се трансформират, както инкубаторът в Бургас. Той продължава да работи, но вече като общинска структура, с делегиран бюджет за изпълнението на определени услуги за ромската общност. Трети, като инкубаторът в Пазарджик, който е създаден с ориентация към ромите, не просъществуват. Добре се развиват тези в пограничните райони, благодарение на програмите за трансгранично сътрудничество. За да потвърдят, че концепцията за бизнес инкубаторите все още е актуална. Заради нужните на местно ниво от експертиза и опит за разработване и изпълнение на проекти. Бизнес инкубаторите и центрове са едно от решенията, защото умеят да работят заедно с фирмите, да оказват подкрепа в целия процес по разработване, изпълнение и отчитане на проектите. Добрите модели показват, че бизнес инкубаторите са ценни най-вече със своите възможности да „произвеждат” успешни и жизнеспособни фирми, с потенциала да създават нови работни места и така да възвръщат към живот изостанали региони, да укрепват местната и националната икономика.

 

Снимки: Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството


 #регионалникореспонденти


 


Автор: Росинка Проданова, регионален кореспондент на НПО Портала за Югозападна България

Източник: НПО Портала, 01 март 2021

 

 

 

Сходни публикации

03.05.2021
МИГ-овете, които не бива да пропускаме МИГ-овете, които не бива да пропускаме

Как местните инициативни групи могат да бъдат двигател за развитието на местните ...

29.03.2021
Лична отговорност, насочена към споделената отговорност Лична отговорност, насочена към споделената отговорност

Как сдружение Враца софтуер общество опитва да задържа младите хора в най-бедния регион ...

24.03.2021
Фабрика за нови бизнеси Фабрика за нови бизнеси

Или как пандемията предизвиква скок в онлайн пространството   Startup Factory хакатонТе са ...