English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Свят без граници – съдби отвъд ограниченията

 

Как една гражданска организация помага на деца от ромски произход да преодолеят стигмата на средата си
Ганчо Илиев с деца от Първо основно училище „Георги Бакалов" в Стара Загора


„Ромския въпрос“ винаги е поляризирал обществото ни – от крайно негативни хора, които смятат, че не трябва да се прави нищо за образоването и приобщаването на тази общност в активното гражданство, до хора, които са посветили живота си на „ромското включване“. Този абстрактен за много хора термин означава просто, че работата с деца и младежи от ромската общност може да промени съдбата им, като им позволи да бъдат пълноценни и полезни за обществото. А по този начин те буквално да бъдат „включени“ в решаването на неговите проблеми и в развитието на държавата ни, и на качеството на живот. Именно такава е и мисията наСдружение „Свят без граници“ от Стара Загора, за чиято дейност ни разказва Ганчо Илиев, председател на управителния съвет.

 

„Основна цел на сдружение "Свят без граници" е формиране на общност от прогресивно мислещи млади хора, споделящи ценностите на демокрацията и гражданското общество. Визията ни  е основана на схващането, че ромите трябва да бъдат овластена група, която има своето място и участва наравно с всички други социални групи в обществото“, казва Ганчо Илиев.

Една лична история


Самият той произхожда от тази общност и споделя, че е имал късмета родителите му да са твърдо решени да го образоват и да го „измъкнат“ от ромската махала, където масово децата не са образовани или образованието им е фиктивно и „само по документи“.

„Ако нямах такива родители, вероятно щях да последвам съдбата на моите връстници, които са в голяма степен неграмотни и не могат да си намерят работа. Така те са неспособни да издържат многодетните си семейства, което пък подтиква много младежи към незаконни действия или  ги превръща в огромна тежест на социалната и здравно-осигурителната система. Това не е от полза нито за самите тях, нито за обществото като цяло“.

 

В случая с Ганчо родителите му правят редица жертви, за да изведат детето си от средата на ромската махала и от стигмата на фиктивното образование. Те стигат дори до това да изпратят детето си в София, при роднини, тъй като в Стара Загора отказват да го приемат в училища извън махалата. Така Ганчо попада в едно от най-добрите училища в София, където се образова в част от началния си курс на образование. „Това буквално промени съдбата ми“.По късно Ганчо е приет да продължи да учи в Стара Загора. Така той получава отлично образование, а по-късно придобива и висше образование в сферата на социалната работа.

 

Мотивиран от обрата в съдбата си, Ганчо създава с още двама съмишленици гражданската организация „Свят без граници“.Това става през  2000 година, като от тогава организацията е изключително активна в цялата Старозагорска област, а работата й се отличава с това, че се координира и изпълнява от хора от самата общност, изхождащи от нейните потребности, светоглед, нагласи и очаквания.

 

Образованието като средство за промяна на съдби
Подаръци от сдружението в рамките на традиционната им инициатива Коледни вълшебства


Днес с организацията работят различни специалисти – адвокати, социални работници, аутрич (теренни) работници, счетоводител, както и различни външни експерти.
Те ежедневно и непосредствено работят с хората от своята целева група, за да променят съдби. Гражданската организацията помага на 30 - 40 младежи годишно да получат своето образование или квалификация. 


Работата ни е насочена към ранното детско образование – в началния курс, както и по-късно – до гимназиалния етап. Помагаме на децата и семействата с предоставянето на учебни помагала, консултации, настаняване в общежития, неформално образование. Целта ни е да преодолеем ранното отпадане от образователната система, придобиването на реални знания и квалификационни умения, които после да послужат за намирането на добре платена и стабилна работа. Бенефециенти са ни не само деца от махалата  в Стара Загора, но и такива от още 9 ромски квартала в областта“, разказва Ганчо.


Безплатни занимания по футбол за деца в Стара Загора с лицензирани треньори от УЕФА - инициатива на „Свят без граници"

Пример за реализиран млад човек е Антоанета. Тя „е учила“ в сегрегирано училище, но успява да получи образование за медицинска сестра, след което постъпва и на работа в „Свят без граници“ като сътрудник на терен. Така тя се реализира успешно професионално, създава семейство и очаква второто си дете. Антоанета получава образование и работа, а гражданската организация – полезен сътрудник.

 

Освен за образованието, „Свят без граници“ работи и за здравно обучение на младежите, за да изгради отговорност към собственото им здраве. „Правим консултации по семейно планиране,  осигуряваме преглед и лечение на полово-предавани области в Медицинския център по кожни и венерически заболявания, организираме превантивни акушеро-гинекологични грижи на рискови бременни жени с активното участие на Дирекция „Социално подпомагане“ и Отдел „Закрила на детето“, разказва Ганчо. Така гражданската организация помага на младите момичета да избегнат ранното забременяване, характерно за общността – то често  прекъсва и образованието им и ги превръща в необразовани, многодетни и бедни майки. 
Подготовка за анти-СПИН кампания

Консултации, превенция, работа на терен


Организацията провежда също безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, превенция на туберкулозата чрез ранно откриване и диагностика на заболяването. „Това е изключително важна за цялото общество дейност, тъй като поради спецификите на ромските махали тези заболявания се разпространяват бързо в тях, а след това засягат и останалата част от обществото. Единствения реален начин това да се предотврати е да се повиши здравната култура на хората и тяхното поведение, да се подобри достъпът им до здравната система и най-вече да се промени  личната им отговорност към тях самите и към близките им“, допълва Ганчо.Момент от анти-СПИН кампания на организацията


Една от основните цели на организацията е овластяване на ромската общност чрез извеждането на ромите от положението на жертва и консуматорство. Произхождайки от самата общност, част от основателите на „
Свят без граници“ съзнават, че за да има дългосрочен ефект, трябва да се инициира истинска промяна, а не краткосрочно „обгрижване“ на ромите, което създава предпоставки за допълнително демотивация и разчитане на външна подкрепа. Затова гражданската организация работи изключително много на терен – непосредствено с хората, като се „вписва“ в техния светоглед  и нагласи, за да изведе децата  и младежите от закостенелите порядки и традиции на общността.

Работа в мрежи„Свят без граници" заедно с колеги от други граждански организации от града и региона, членове на Национална мрежа за децата, представят на пресконференция „Бележник 2019: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата"

„Свят без граници“  е част от големите НПО-мрежи в България, например Националната мрежа на децата, и работи координирано с десетки други организации и институции от цялата страна.

Гражданската организация  е застъпник в разработването на различни национални политики на местно, регионално и национално ниво.  Представителите й  са членове в работни групи в разработване на оперативни програми, както и в мониторингови комитети по различни европейски програми. По този начин те спомагат политиките да се насочат в правилна посока и средствата да се изразходват целево и ефективно, в реална полза на ромската общности и на цялата общественост.


През вековете и до наши дни изолирането на ромската общност винаги е водело да задълбочаване на нейните проблеми и разрив с другите социални групи. То неотменно е рефлектирало на цялото общество. В тази трудна за работа среда, в която устойчивите резултати изискват изключително постоянство, гражданските организации са единственият фактор, който се явява мост между местната общност, държавните институции и всички заинтересовани страни. Такава е и организацията „Свят без граници“, която помогна на десетки деца и младежи да преодолеят ограниченията на общността си и да станат двигател за нейното развитие.#регионалникореспонденти
Автор: Елена Тилова, кореспондент на НПО Портала за Югоизточен регион

Сходни публикации

Срещу мелниците на дезинформацията

Срещу мелниците на дезинформацията

За проекта „Грижа за истината“, ромското включване и нуждата да се познаваме В последните няколко години думи като „фалшиви

„Максуда“ и неговите съучастници в доброто

„Максуда“ и неговите съучастници в доброто

Варненското сдружение „Съучастие" повече от 20 години решава на терен проблемите на ромите и особено на техните най-уязвими груп

Между Армения и България – обединени в Пловдив

Между Армения и България – обединени в Пловдив

Общоарменски благотворителен съюз „Парекордзаган“ съхранява историята и традициите на първия народ, приел християнската вяра