English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
„Изучете България, за да я обикнете“

 
 

За вековната история, днешния ден и бъдещето на най-масовата организация на българските туристи -

Българският туристически съюз


Невероятно наистина, но факт: 300 души на Черния връх

Турист, планинар, природолюбител, патриот – знакът на равенство между тези думи и дълбоката взаимовръзка между тях са заложени в генетичния код на българина. И когато преди 127 години, на 27 август 1895 година, 300 души изкачват Черни връх, инициаторът на начинанието Алеко Константинов (Щастливеца) с възторг пише: „поканата надмина стократно всякакви очаквания. Сега, след като бях честит да видя цял панаир на самия връхчец на Витоша, мога смело да попълня цитираната чужда фразаГоспода, изучете България, за да я обикнете“ и да прибавя: Господа, изучете всестранно българския народ и вий ще го обикнете; в него се крие потенциална сила, намерете здрав импулс и я превърнете в жива сила“1. Идеята на Алеко Константинов за масово изкачване на Черни връх, където точно в 12 часа да се открие заседание за съставяне на клуб на българските туристи, е подкрепена от Иван Вазов и техни общи приятели, любители на българската природа. „Всякой очевидец, догде е жив, ще помни панаира на Черния връх“, споделя Щастливеца и педантично описва тези „300 души, които на 27 август бяха на Черни връх. Его: 110 чиновници, 25 студенти, 15 учители, 20 ученици, 10 словослагатели, 10 търговци, 6 адвокати, 6 кундурджии, 4 печатари, 3 офицери, 3 запасни офицери, 4 типографи, 4 книговезци, 4 професори, 3 аптекари, 3 лекари, 2 кафеджии, 2 кръчмари, 2 прошенописци, 2 механици, 2 дърводелци, по един: литератор, стенограф, гостилничар, войник, книжар, предприемач, скулптор, пенсионер, архитект, отговорен редактор, златар, терзия, художник, бояджия, словолитник, 2 бивши министри, 3 селяни, 4 жени и множество без означени занятия. Освен това има поне 50 души, които не успяха да се запишат. От 250 души записани около 150 са от Северна България, 50 от Южна и 30 от Македония. Останалите са от Добруджа, Бесарабия, Турция, Сърбия и няколко иностранци“2Някои от посочените по-горе професии вече не съществуват, по-важното е, че картината е била пъстра – и по линия на професиите, и според възрастта, и населените места, от които идват ентусиастите. Това дава основание на Алеко да определи началото като „неимоверно бляскаво3 и да продължи с учредяване на клуба на българските туристи. „Сега остава да се уредим. Нека всички основателни членове (всички, които бяха в неделя на върха) и всички граждани, които желаят да се запишат за действителни членове, да заповядат на 2 септември в 6 часа вечерта в салона при фабриката на бр. Прошекови и там: 1. ще се прочете списъкът на записващите се и ще се допълни с незаписващите се основателни членове; 2. ще се открие подписка на действителни членове; 3. ще се избере временен комитет за изработвание проект за устав и за облеклото на българските туристи и 4. ще се предложи, според сезона, една нова разходка на желающите. (Умоляват се столичните вестници да напечатат безплатно тази покана.)“4  Така под ръководството на Алеко Константинов се ражда една от най-старите и авторитетни граждански организации в България – тази на българските туристи. Затова родолюбецът и талантлив писател Алеко Константинов е патрон на Българския туристически съюз (БТС), официалният празник на организацията се чества в последната неделя на август, а заложените в нейните основи принципи, ценности и цели са толкова значими и непреходни, че продължават да привличат и вълнуват, правят БТС уникална и жизнена организация, очертават далечни хоризонти пред нея. Не само в България, но и в Европа, трудно може да се посочи подобна организации с толкова дълголетна и богата история. 


Опознай родината, за да я обикнеш!

Българският туристически съюз е независимо, доброволно, непартийно и неправителствено сдружение с идеална цел. Развива социалния отдих, спортно-туристическа, културна, родолюбива и екологична дейност. Негови членове могат да бъдат физически и български юридически лица. Днес туристическите дружества, членове на БТС, са 134, индивидуалните членове – над 13 000, според броя на продадените членски марки за последната година. „Опознай родината, за да я обикнеш!” – завета на Алеко Константинов неизменно следват поколения участници в българското туристическо движение. Изминалото повече от столетие от неговото начало е време за развитие и масовизиране, за създаване на туристически дружества по места,  за изграждане на хижи, заслони и туристически спални с дарения и доброволен труд на много хора. Разгръща се родолюбива и екологична дейност за опознаване на родната история, култура и природа. За реализиране на голямата обществена цел – опазване на здравето чрез активен отдих и туризъм – към пешеходния туризъм се прибавят нови форми на туризъм и отдих; изгражда се стабилен туристически актив. Многобройни са излетите, походите, масовите състезания и движения, празниците, съборите, тържествата, екскурзиите, фестивалите на планинарската песен, международните експедиции, ремонтите и поддръжката на заслони, реновирането на маркировката и поставяне на нова по пътеки и туристически маршрути. Издават се списания, вестници, пътеводители, изнасят се беседи, организират се изложби и още много различни други събития. БТС укрепва организационно, кадрово, израства и печели влияние в организираните масови туристически и спортни прояви, туристическите дружества си партнират активно с други организации и институции, имат запазено място в обществения живот.

Туристи от туристическо дружество Приста" Русе

От богатия календар на проявите, организирани от БТС, ще посочим националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица“. Това е най-масовата патриотична проява не само в България, но и в Европа. В тазгодишното му 74-то издание по стъпките на героичната Ботева чета вървяха близо 1 300 българи на различна възраст и от различни райони на страна. Най-малкият участник бе 8-годишната Виктория Траянова от клуб „Млад планинар“ в Петрич, а най-възрастният – 74-годишният Румен Узунов от Троян, председател на Българската федерация на туристите ветерани. Запазена марка на БТС са и двете национални туристически инициативи с висок патриотичен градус: „Стоте национални туристически обекта“ и „Десетте планински първенци“.


Туристически поход „По пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица“, 2 юни 2022 г.

Вече 56 години националното движение „Стоте национални туристически обекта“ мотивира българите да се запознават с природната, историческата и културна съкровищницата на Родината. Обектите са актуализирани няколко пъти и вече наброяват 180. При посещение на 25 от тях се връчва бронзова значка, при 50 – сребърна, а при 100 – златна значка. Тя дава право за участие в ежегодната томбола с много награди, които БТС осигурява. Националното движение „Десетте планински  първенци“ е за по-опитните туристи планинари,  то е голямо предизвикателство и изпитание на знания, воля и умения, но вече 17 години се радва на популярност и завоюван авторитет. Движението надхвърли границите на България, стана модел за инициативата „Десетте балкански първенци“. БТС е с утвърдена роля в подготовката на планински водачи и инструктори, има грижата за три европейски пешеходни маршрута, които  преминават през България: Е-3, Е-4 и Е-8. Съюзът е издател на вестник „Ехо”, на списание „Български турист“, поддържа активен собствен сайт и Фейсбук страница.

Столетната история на БТС е белязана от превратностите в развитието на света и българската държава, повлияна е от войни, политически и икономически промени. Организираното туристическо движение има периоди на възход и на ограничаване на дейността, на успехи и сериозни проблеми. Преживява няколко промени на самото име на организацията. В най-новата история, тежките икономическа и духовна кризи, последвали след вододелната 1989 година, не отминаха и БТС. Организацията е сред обявените за казионни заради съществуването и дейността си по времето на социализма, но не се стига до закриване. БТС запази своята самостоятелност, но загуби икономическата помощ и подкрепа на държавата. Това пряко се отрази на дейността, а борбата за спасяване на туристическите дружества от фалит и ликвидация, за съхранение на туристическия актив, кадри и база продължава и до днес. Законът за юридическите лица с нестопанска цел, в сила от 2001 година, наложи туристическите дружества да синхронизират регистрацията, устройството и дейността си с неговите изисквания. Активната и народополезна дейност, макар и доста ограничена, не бе прекратена, постепенно се възродиха традиционни прояви, започнаха да се създават нови. И винаги има хора – пазители на паметта, традициите и духа на туристическото движение, хора, които успяват да го възродят.


.
Туристическо дружество Млад турист" - Петрич

Ново време, нови грижи и нови амбиции

„Приех, защото знам, че мога да бъда полезен. В момента организацията има нужда от сериозни усилия на хора, които нямат пряк интерес към нейните активи“, подчертава новоизбраният председател на БТС Венцислав Венев. Като потомствен член на БТС, от дете свързан с планината и социалния туризъм, той получи впечатляваща подкрепа на извънредното общото събрание на съюза, проведено на 16 април 2022 година. Събранието попълни с четирима нови членове и състава на Управителния съвет. Регистрацията на обновеното  ръководство, за което няма изненади в състоянието на съюза, вече е факт. То познава актуалните проблеми и е решено да се справи с тях. „Основният проблем в БТС е това, че много от членовете дружества са се превърнали, образно казано, в агенции за недвижими имоти, които държат, стопанисват и управляват хижи, дават ги под наем и с тези средства покриват разходите си. А на второ място са поставили дейността, за която е създаден БТС. Моята цел е да обърна тази тенденция. Ние трябва да работим за масовия туризъм, за правим походи, събори, състезания, екскурзионни летувания, това, което се нарича социален туризъм“, очертава приоритетите Венцислав Венев. Отделя специално място на задачата да се анализира с какво разполага БТС и в какво състояние са хижите, туристическите спални, почивните домове, хотелите, пещерите, част от които като национално богатство са под патронажа на БТС. Важно е да се изясни статутът и собствеността на всички тях, защото през годините някои са станали притежание или са дадени за стопанисване на частни лица или други организации. Проблем има и със собствеността на преобразуваните застави в хижи. Подготвя се програма за цялостен ремонт на легловата база, снабдяването с питейна вода и изграждане на канализация, особено за тази туристически обекти, които се намират в национални паркове или други защитени територии.

Венцислав Венев

Възстановяване на лиценза на БТС за национално представена организация, която да се занимава със спортно туристическа дейност в страната, е от ключово значение за бъдещето на БТС и цялостното развитие на планинарство в България. Лицензът ще изведе на друго ниво  диалога  и сътрудничеството с държавните институции, местните власти  и други организации, съюзът ще може да разчита на финансова подкрепа за своята същинска дейност; членовете на БТС ще имат възможност да участват в международни програми, в европейско, регионално и трансгранично сътрудничество. „С такъв лиценз БТС ще е организацията, която отговаря за стандартизацията на хижите, за маркировките на туристическите пътеки, на самите места за настаняване и категоризацията на хотелите“, подчертава още Венцислав Венев и дава пример с чужденците, дошли у нас да планинарстват, които очакват да спазваме европейските стандарти. „А в България всеки хотел, всеки  клуб, всяко сдружение си маркира някакво трасе, купува си боя от магазина и цапа по гората, както намери за добре, с всякакви цветове и начини. Това създава големи проблеми за ориентирането на хора, които са в гората и познават международно утвърдената маркировка – по цветове и графика“.

В плановете на ръководството на БТС е създаване на десетгодишна стратегия за развитие, организационни и структурни промени, възстановяване на партньорството с висшите училища, подобряване на комуникацията с обществото, дигитализация на 100-те национални обекта и на туристическите маршрути. Това са стъпки към организационното и финансово укрепване на БТС, към привличането на повече и по-млади хора. БТС разполага с изключително богат материал на дигитализирани маршрути, но той не е публичен. Планира се да  бъде  публикуван на сайта на БТС, за да бъде достъпен до всеки, който иска и който има нужда от помощ по време на туристическите походи.

Трустическо дружество Бононоия" - Видин

„Ще създадем и трето национално движение, което към момента ще запазя в тайна, но което съм убеден, че е много интересно и ще стане популярно“, разкрива още от управленската си програма Венцислав Венев и споделя, че има международен интерес към нашите национални движения. Най-скорошното запитване е било на срещата на Европейската асоциация по пешеходен и планинарски туризъм, която се проведе в Република Северна Македония от 29 април до 3 май 2022 година. „Изключително удивени, поискаха обмяна на опит, за да разберат как сме го постигнали“, казва с гордост Венцислав Венев. Точно на този форум, след дългогодишни усилия и на предходни ръководства на БТС, организацията бе приета за пълноправен член на Европейската планинска асоциация (EUMA), в която членуват Европейските планинарски съюзи, Международната федерация по катерене и алпинизъм (UIAA) и Балканския планинарски съюз (BMU). Създаването на общ европейски етичен кодекс за маркиране, катерене и поведение в планината и хижите е актуалната задача пред международната планинарска общност. БТС вече участва в този диалог, отваря възможности за въвеждане на нови спортно-туристически дейности в България, като продължава да поддържа и обогатява вече създадените традиции. Най-скорошното значимо събитие е 18-ият национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се за приза Кристален еделвайс”. Датите са 24–26 юни 2022 година, мястото – поляните  край язовир „Копринка“. Състезателните дисциплини: майсторско управление на велосипед, стрелба с лък,  теглене на въже, народна топка,  построяване на палатка,  изграждане на палатъчен лагер, играта ,,Познавам ли моята България“, програма на туристическа тематика (песни, стихотворения и други изкуства). По традиция домакинството е на Казанлъшкото туристическо дружество „Орлово гнездо“, което през май тази година отбеляза своята 120-а годишнина.

Туристическо дружество „Орлово гнездо" - Казанлък

Отчет на председателя

Какво е свършено след  извънредното общо събрание на БТС  в средата на април до 30 май 2022 година, всеки може да прочете на официалния сайт на БТС в „Отчета на председателя“.(https://www.btsbg.org/novini/otchet-na-predsedatelya). С него Венцислав Венев демонстрира активност, отговорност и прозрачно управление. Той и екипът му показват амбиция и решимост, воля и добронамереност за преодоляване на финансовите и организационни проблеми на туристическия съюз. Доказват го поредица от срещи с партньори, с представители на държавни институции и местната власт, с наематели и кандидат наематели на обекти, собственост на БТС. Направена е проверка на състоянието на туристическата маркировка по европейския маршрут Е-3 в участъка между прохода „Шипка“ и връх „Бузлуджа“, осъществени са планираните за периода национални инициативи, дискусии и юбилейни чествания на туристически дружества в страната. Посочени са най-близките по време и необходимост задачи в името на съхранението и развитието на туризма като крепител на родолюбивите и демократични традиции на българският народ.Снимки: БТС, туристическите дружества в Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Видин, Шумен, Русе, Казанлък

Бележки:

  1. Алеко Константинов, Невероятно наистина, но факт: 300 души на Черния връх
  2. Алеко Константинов, Невероятно наистина, но факт: 300 души на Черния връх
  3. Пак там
 4.  Пак там

#нпокореспонденти

Автор: Росинка Проданова, регионален кореспондент на НПО Портала за Югозападна България

Сходни публикации

„Те са абсолютен пример за всички нас!“ Всеотдайните атлети и доброволци на Спешъл Олимпикс България

„Те са абсолютен пример за всички нас!“ Всеотдайните атлети и доброволци на Спешъл Олимпикс България

Посрещане на делегацията ни от Летните олимпийски игри на Спешъл Олимпикс в Абу Даби 2019 г.  България беше представена от 18

С колело по друмищата на Северозапада

С колело по друмищата на Северозапада

Как Враца велообщество иска да съчетае спорта и социално значими събития за развитието на Враца и региона   Ангел Ангелов е

За децата със сърце и душа

За децата със сърце и душа

Сдружение „Млад планинар" от Петрич подготвя деца и младежи за активен пешеходен туризъм, следвайки заръката на Алеко