Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
05Одит на доверие в гражданския сектор. Тръст за социална алтернатива.

Разкази за НПО
Одит на доверие в гражданския сектор. Тръст за социална алтернатива.
През октомври тази година Тръста за социална алтернатива (ТСА) обяви началото на програма „Одитен фонд". Тя ще финансира независим финансов одит на грантополучатели на Тръста и партньорите му в гражданския сектор. Програмата предвижда и информационна кампания по темата, насочена към целия неправителствен сектор.

За целите и същността на програмата разговарям с Евгения Волен, директор „Мониторинг и контрол" на ТСА, а освен това и одитор с 14 годишен опит.

Когато една организация е одитирана, тя печели по-голямо доверие от страна на донорите, а също и на обществото. Когато се ползваш с доверие, по-лесно печелиш ресурси и привличаш поддръжници за каузата си" – обяснява тя смисъла на одитирането за НПО.

Евгения е убедена, че гражданските организации могат да научат много от одиторите. „Одиторът всеки месец е на различно място, среща се с различни организации в даден сектор и вижда най-различни проблеми. Благодарение на това може да даде много полезни съвети за доброто финансово управление на организацията, анализа на данни, бюджетирането и т.н."

Наблюденията на ТСА са, че незначителен процент от кандидатстващите пред тях НПО правят одит, защото вярват, че това е важно. Обикновено тези, които са одитирани, са били „заставени" от друг донор. При някои международни донори провеждането на одит на организацията е условие за отпускане на средства.
„Организациите, получили грантове от нас, са 53, но ще се затрудня да изброя и 6, които се одитират. Тези, които са осъзнали нуждата от одитор, често са големи НПО. Те имат сериозен административен капацитет и не ме учудва, че там има осъзнатост по този въпрос" – разказва Евгения.

По програмата се предвиждат два вида дейности: първата е финансиране на одити, а втората – повишаване на информираността сред гражданските организации относно смисъла и ползите от одита. Надяват се информационната кампания да бъде полезна за много НПО в страната.

Фонд


Фондът за финансиране на одити е тригодишен, на обща стойност 45 000 лв. Могат да кандидатстват  настоящи и бивши грантополучатели на ТСА и партньори на организацията.

Процедурата не е сложна. „Организациите, които искат да кандидатстват, първо се свързват с нас. След преценка на искането изпращаме формуляр за кандидатстване. Нарочно не сме сложили формуляра на сайта си – целта ни е да не стане така, че някой да мине през целия процес на избор и да се окаже, че не е подходящ. Например имахме една заявка от човек, който току що е регистрирал НПО. Ясно е, че няма какво да одитира" – разяснява Евгения.

Формулярът, който трябва да се попълни, е дълъг страница и половина. В него най-общо се отговаря защо организацията иска одит. Следва представянето на три оферти от одитори. ТСА ги одобрява, след което организацията сама избира коя от трите оферти да приеме.

„Ние не се въвличаме в избора на одитор, нито търсим най-ниската цена" – казва Евгения. – „Все пак нещата трябва да са в  разумни граници. Ако организацията прави 50 000 лева оборот на година и поиска 10 000 лева за одит, може би ще кажем не. Но ако организацията прави 2 млн. оборот на година и поиска 10 000, тогава може би си заслужава. Затова е предвидена тази предварителна стъпка, за да спестим на всички излишни усилия" – допълва тя.

След сключване на договор с одитора ТСА предоставя на организацията 70 процента от стойността на договора. Останалите средства се превеждат след получаването на одитния доклад в началото на следващата година.
„За нас е много важно взаимоотношенията на одитора да бъдат само с организацията, а не с нас. Това не е одит на проект, възложен от донор, при който одиторът активно общува с него. Тук е различно. Одитира се цялата организация и затова  тя трябва сама да управлява процеса, като ние просто покриваме разходите. Все още за повечето НПО одит означава одитират ми проекта, а не организацията. Затова наблягаме на разликата между двете" – пояснява Евгения.

Срокът за кандидатстване е текущ. Условията за участие в програмата можете да намерите на интернет страницата на ТСА.

Информационна кампания или „За какво ми е одит?"

С кампанията си ТСА иска ясно да обясни, че одитът не е нещо страшно. Вече са отпечатали брошура „Време ли е за одит", която на достъпен език разяснява ползите от него и процеса, през който се преминава. В брошурата ще намерите отговори на въпроси като: За какво ми е одит; Какво ще направи за вас одиторът и какво няма да направи; Как протича един одит; Колко струва и как да го финансираме; Как се избира одитор.
След направено проучване ТСА предоставя и списък на одитори, които имат опит с неправителствени организации или интерес да работят с такива. Тази база данни ще са актуализира всяка година.

 „Да избереш одитор, не е като да избереш фирма за доставка на канцеларски материали, защото отношенията с одитора са дългосрочни. Смяната на одитора може да повлияе на общественото доверие – хората се питат защо го правиш. Трябва внимателно да се подходи към избора. Затова се постарахме, да улесним тази първа крачка на колегите." – казва Евгения.

В предварителното проучване на одиторите някои от тях са проявили желание за допълнително сътрудничество, като организиране събития за НПО-та на тема финансова отчетност.

В първото тримесечие на следващата година ТСА планира конференция на тема „Обществено доверие", предназначена за ръководители на НПО.  Ще се поставят въпросите: Как се гради обществено доверие на НПО; Кои са елементите, които водят до изграждане на обществено доверие. Темата за одита също ще бъде засегната. Ще присъстват лектори от страната и чужбина.

ТСА има три приоритетни области на работа: Ранно детско образование, Образователни възможности и Икономически успех. В допълнение към тях се изпълнява програмата Изграждане на капацитета на НПО – на индивидуално, на организационно и на секторно ниво. Темите на програмата са резултатност, отчитане и финансово-административно ръководство. „Одитен фонд" е част именно от тази голяма програма. В нея има и други инициативи, напр. периодични срещи и разговори на ниво донорски организации. Една от поставяните на срещите теми е каква е ролята на донора за подобряване на финансовата отчетност на НПО-тата. ТСА вярва, че с общи усилия ще се постигне по-голямо въздействие и по-широк разговор за доверието в гражданските организации въобще.

До момента ТСА е подкрепил над 150 проекта в цялата страна. Мисията му е да се прекъсне порочният кръг на бедността чрез възможности за най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. Подкрепят се проекти, които спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България. Специалният фокус е върху  ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в нищета.

Автор: Ралица Николова