Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
05Говорите ли езика на добродетелите? Фондация „Благотворител” ще ви научи

Разкази за НПО

„Ценностите на нашето поколение бяха изместени. Нищо не беше както искахме", казва Гергана (ХІ клас), докато седим във фоайето на гимназия „Св. Климент Охридски" в Костенец. Гергана е едно от децата „добродетелчета". Тя е избрана заедно с още 35 свои връстници от Костенец, Долна Баня и Ихтиман по проекта „Работилница за добродетели" на фондация „Благотворител". След като са преминали обучение, младите хора преподават общочовешки добродетели и това е наистина събитие, което заслужава да се преживее.


Докато сме в училището, и аз преминавам кратък курс на обучение от Гергана и приятелката й Ралиана и веднага разбирам, че съм неподготвена в сравнение с тях. Способността им да се самоанализират и да оценяват всяка своя постъпка е наистина впечатляваща. Трудно е да се повярва, че са се научили на това само в рамките на седмица, но очевидно вече натрупаният им опит в практикуването на добродетели е дал своя резултат.


„Проектът промени характерите ни. Станахме по-внимателни към всичко. Научихме се да говорим на езика на добродетелите", казва Ралиана.


Въздействие върху „светлата" страна


„Не знам защо подходът към децата традиционно е менторски, със забрани и наказания. Съвсем различно е, когато се подходи откъм „светлата" им страна", казва Пенка Лазарова, председател на управителния съвет на „Благотворител". Самата тя и обучителите Зоя Соколова и Парашкева Сотирова излъчват изключителен позитивизъм, с който явно заразяват децата.


Едногодишният проект „Работилница за добродетели" на фондация „Благотворител" и фондация „Обичай това дете" се базира върху идеята да подтикне подрастващите към добро, към духовност и да ги накара да се съсредоточат върху нравствените ценности, които се крият в сърцата им. За целта обявили конкурс в СОУ "Св. Климент Охридски" и ПГ "Г. С. Раковски" в Костенец, СОУ "Неофит Рилски" в Долна баня и СОУ "Христо Ботев" в Ихтиман. От явилите се 60 кандидати отсели 36. Днес тези „добродетелчета" увличат след себе си десетки други. Тяхната мисия е да преподават 36 добродетели два пъти месечно в часовете на класа – пред собствените си съученици, както и пред по-малките. Ефектът, по думите и на ученици, и на учители, е чудотворен.


Пълна промяна


„Човек без търпение е като кораб без мачта" – с този пример за добродетелта „търпение" Гергана започва урока ми и очевидно уцелва слабото ми място. Същото явно са преживели и съучениците й, след като са сменили първоначалния скептицизъм с пълно разбиране. С помощта на загадки и ситуационни игри обучените успяват да предизвикат откровени дискусии и най-важното – мислене по теми, които заетите с образованието трайно избягват, а в същото време се оплакват от упадъка на ценностите.


„Повлияхме силно на момчетата", разказва Ралиана. Те се научили на толерантност, на уважение и да се сдържат в конфликтни ситуации. Всички деца като цяло придобили увереност, започнали да изразяват аргументирано лично мнение, спрели да лепят етикети на другите. Получила се изненадваща комуникация по въпроса за човешките ценности, каквато досега била непостижима. Проектът увлякъл доброволци като началната учителка Аделина Иванова, която има „Дърво на добродетелите" в класната си стая. За 17 второкласници участието в създадения клуб „Добро сърце" е вълнуващо и очаквано занимание.


Откъде идва магията


„Промяната започва с говоренето. Това е най-ценното в този проект", казва Снежана Сандова, учител по математика и информатика в Долна баня и участник в „Работилницата".


„Нищо не става служебно, а по много интересен начин за децата", допълва я колежката й Адриана Благоева.

Двигателят на проекта в Костенец – Мария Баренска, е във възторг от учениците, защото дават най-доброто от себе си. „Ние вече говорим на езика на добродетелите осъзнато и с гордост, че го познаваме. Ученици и учители споделят, че им изглеждаме някак по-стабилни, по-уверени, ведри и дори като излъчване сме озарени", споделя тя. Гимназията, в която работи - „Св. Климент Охридски", наистина впечатлява с културното поведение на учещите в него, липсата на агресия и с изключителния си арт интериор – дело на самите деца и на преподавателя им по изобразително изкуство. Тази приятна среда създава уютна атмосфера и е отлична предпоставка за проява на добродетели.


„Тази година 30 юни се отменя"


Репликата е на Гергана, след като някой споменава датата, на която проектът приключва. Очевидно е, че децата горят от желание той да продължи заедно със срещите, комуникацията, приятелствата и незабравимите емоции, които е породил. Седнали в модерния кабинет по химия в гимназията в Костенец, ръководителите на проекта, учителите координатори и част от учениците „преподаватели" планират как да организират вълнуващ финал на преживяното през последната година.


Естествено, артистичната част от сценария се пада на младите хора, които се въодушевяват да подготвят изненади. Те, впрочем, са им запазена марка. Благодарение на тях проектът се е сдобил с удивителна емблема – бял хартиен лебед оригами, направен от стотици листчета хартия от Ангел, Деян и част от участниците в „Работилницата за добродетели". Този лебед вече се е мултиплицирал из цялото училище – както във физически, така и в духовен вариант. Надеждата е, че лебедите няма да спрат да се появяват и че ще разперят криле на все повече места.


Автор: Светлана Василева
Коя е фондация „Благотворител"

Фондация "Благотворител"е създадена за осъществяване на дейност в обществена полза през 2004 г.

Мисията й е oа активизира творческия потенциал на хората, които подкрепя и да утвърждава общочовешките нравствени ценности.


Цели:

  • да подпомага материално и духовно хора с тежко материално положение
  • да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и духовни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност сираци, възрастни, инвалиди и хора с ментални увреждания
  • да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение
  • да подкрепя и съдейства за укрепване на нравствените ценности в обществото
  • да участва в създаването на климат на доброжелателство и взаимопомощ в обществото


Фондация „Благотворител" приоритетно подкрепя образованието на лишени от родителски грижи деца и младежи. Освен „Работилница за добродетели", организацията изпълнява успешно от създаването си досега проект „Социална и професионална адаптация", чиято цел е да съдейства за интеграцията на пълнолетните, които са на прага на своя самостоятелен живот, като им предостави повече възможности за бъдеща професионална реализация. Проектът предлага на младите хора от домовете да усвоят нови познания и умения в различни курсове според техните желания и интереси: строителни, шофьорски, готварски, сладкарски, сервитьорски, козметични, за масаж, за маникюр, кандидатстудентски, езикови и други.


Досега 161 младежи са се възползвали от възможността да получат квалификация, за да бъдат конкурентни на пазара на труда.


По проекта „Постигам по-висок успех" пък биват подпомагани деца от домове в София. В момента стипендиантите са 16 ученици и студенти в първи курс, които имат успех над 5.00 и над 5.50. По него за 7 години са изплатени стипендии на 172 деца.

 

 

Сходни публикации

04.04.2016
Живот в периферията Живот в периферията

За тях се говори рядко. Те почти никога не са тема в новините, освен ако не е „топ темата" на ...

05.02.2016
НПО в България: Знаете ли, че?

Представяме ви първата част от колекцията от примери за приноса на гражданските организации за ...

09.06.2015
В каква кауза бих инвестирала 10 000 лв. и защо? В каква кауза бих инвестирала 10 000 лв. и защо?

Автор: Александа Веселинова„Аз съм Александра и съм на 4. Мама и тати вадят парички по цял ден. Не съм на ...