Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
29

Корекция на търсенето

открити резултати 18 (1.218 секунди)

Участие на АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ в управлението на НПО

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ, НАТАША АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА, НИКОЛАЙ ЛУКАНОВ ДАСКАЛОВ, ПАНТАЛЕЙ ХРИСТОВ ПАНОВ, СТОЯН ВЕЛИНОВ ВЕЛЧЕВ, РУМЕН АНГЕЛОВ МИЛАНОВ, ГРИГОР НИКОЛОВ ВЪЛКОВ, АЛЕКСИ ПЕТКОВ КЕСЯКОВ, ЛЪЧЕЗАР ВАСИЛЕВ ЕЛЕНКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ, НАТАША АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА, НИКОЛАЙ ЛУКАНОВ ДАСКАЛОВ, ПАНТАЛЕЙ ХРИСТОВ ПАНОВ, СТОЯН ВЕЛИНОВ ВЕЛЧЕВ, РУМЕН АНГЕЛОВ МИЛАНОВ, ГРИГОР НИКОЛОВ ВЪЛКОВ, АЛЕКСИ ПЕТКОВ КЕСЯКОВ, ЛЪЧЕЗАР ВАСИЛЕВ ЕЛЕНКОВ

 

ОП

БИЗНЕС ЦЕНТЪР -БИЗНЕС ИНКУБАТОР -ТЪРГОВИЩЕ

: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, ДОБРИН АТАНАСОВ ДОБРЕВ, ПЕТЯ МАНЧЕВА ВАСИЛЕВА, КРАСИМИР МИТЕВ МИРЕВ, ТАТЯНА СТАНЕВА ТОТЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, ДОБРИН АТАНАСОВ ДОБРЕВ, ПЕТЯ МАНЧЕВА ВАСИЛЕВА, КРАСИМИР МИТЕВ МИРЕВ, ТАТЯНА СТАНЕВА ТОТЕВА

 

ОП

БОДИ РЕЛАКС 2003

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА, АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАВДАРОВ, ИРЕНА НИКОЛАЕВА КАРАДАКОВА, СТЕФАНИ НИКОЛАЕВА КАРАДАКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА, АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАВДАРОВ, ИРЕНА НИКОЛАЕВА КАРАДАКОВА, СТЕФАНИ НИКОЛАЕВА КАРАДАКОВА

 

ОП

Българска асоциация диабет

: гр.София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
Представляващи: Ус На Бад
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Д-Р Адриан Константинов Стоев-Председател, Проф.Мария Петрова Дамянова - Зам. Председател, Тодор Иванов Тодоров - Зам.Председател, Димитър Валентинов Богданов, Доц.Цветелина Танкова, Петър Траянов Велчев, Светла Илиева Алексиева, Васил Томов Петров, Николай Иванов Нейков, Лиляна Тодорова Стойчева, Боряна Предолова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АДРИАН КОНСТАНТИНОВ СТОЕВ, ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ, СВЕТЛА ИЛИЕВА АЛЕКСИЕВА, ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ТАНКОВА, АННА МЕТОДИЕВА ГЪЛЪБОВА, ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА, МАРИЯ НИКОЛОВА БРУСЕВА, АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, МАЙЯ ИВАНОВА ВИКТОРОВА -ХАНДЖИЙСКА, ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИЛИЕВА, ПЕТЪР ТРАЯНОВ ВЕЛЧЕВ

 

ОП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА КЪМПИНГ И КАРАВАНИНГ

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: БОРИСЛАВ ИВАНОВ РАЙКОВ, ЦВЕТОМИРА СТАНИМИРОВА ЦОЦОВА, СТЕФАН ВАСЕВ ГАНЕВ, СВЕТЛОМИР ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ, АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БОРИСЛАВ ИВАНОВ РАЙКОВ, ЦВЕТОМИРА СТАНИМИРОВА ЦОЦОВА, СТЕФАН ВАСЕВ ГАНЕВ, СВЕТЛОМИР ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ, АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

 

ОП

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СОФТБОЛ

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЮРИЙ ЮРИЕВ АЛКАЛАЙ, МИЛЕНА ДИМИТРОВА РАШКОВА, ПЕТЪР НИКОЛОВ АРБОВ, АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, ВЛАДИМИР МАРИНОВ ХРИСТОВ, ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХОДЖИЙСКА, КОСТАДИН ПЕТКОВ ГРОЗДАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЮРИЙ ЮРИЕВ АЛКАЛАЙ, МИЛЕНА ДИМИТРОВА РАШКОВА, ПЕТЪР НИКОЛОВ АРБОВ, АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, ВЛАДИМИР МАРИНОВ ХРИСТОВ, ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХОДЖИЙСКА, КОСТАДИН ПЕТКОВ ГРОЗДАНОВ

 

ОП

БЪЛГАРСКИ АКВА ИНСТИТУТ

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НИКОЛОВ, РОСИЦА МИТКОВА РИКОВА, АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НИКОЛОВ, РОСИЦА МИТКОВА РИКОВА, АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

 

ОП

ГРЕБЕН КЛУБ ПРИ ЦСКА - СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЕМИЛ СТАМЕНОВ МАНОЛОВ, СТОЙКА СТОЯНОВА ГЕНОВА, АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ СТУМБОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕМИЛ СТАМЕНОВ МАНОЛОВ, СТОЙКА СТОЯНОВА ГЕНОВА, АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ СТУМБОВ

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА /МИГ-СТРАЛДЖА/

: Стралджа
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: МИТКО ПАНАЙОТОВ АНДОНОВ, ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ, ВЪЛКА СТОЯНОВА ВЪЛЕВА, НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ НИКОЛОВ - ЧЛЕН, ЙОРДАН КОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ, АНДОН КИРОВ АНДОНОВ, ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА, АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ СТАНЧЕВ, ЦВЕТЕЛИНА СТАНЧЕВА ТОНЧЕВА - ЧЛЕН
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИТКО ПАНАЙОТОВ АНДОНОВ, ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ, ВЪЛКА СТОЯНОВА ВЪЛЕВА, НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ НИКОЛОВ - ЧЛЕН, ЙОРДАН КОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ, АНДОН КИРОВ АНДОНОВ, ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА, АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ СТАНЧЕВ, ЦВЕТЕЛИНА СТАНЧЕВА ТОНЧЕВА - ЧЛЕН

 

ОП

Д
Морена-в.н.

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Александър Василев
Членове на управителния орган: Александър Василев, Йорданка Василева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АЛЕКСАНДЪР НЕНЧЕВ ВАСИЛЕВ, ЙОРДАНКА СЪБЕВА ВАСИЛЕВА, СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА

 
   1  2    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци