Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.575 секунди)

Участие на АЛЕКСАНДЪР ШИНКОВ в управлението на НПО

 

ОП

БЪЛГАРСКА ЛИГА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОСТЕОПОРОЗАТА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ШИНКОВ, АННА-МАРИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ, РУСАНКА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ШИНКОВ, АННА-МАРИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ, РУСАНКА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА

 

ОП

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство
Членове на управителния орган: МИХАИЛ АНГЕЛОВ БОЯНОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦИНЛИКОВ, ЖУЛИЕТА БОРИСОВА ГЕРЕНОВА, АЛЕКСИ ПЕТКОВ ДЕЛЧЕВ, НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ, АННА - МАРИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА, ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ТАНКОВА, МАРИЯ МИТКОВА ОРБЕЦОВА, МАЛИНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА, КИРИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОЗОВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ШИНКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИХАИЛ АНГЕЛОВ БОЯНОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦИНЛИКОВ, ЖУЛИЕТА БОРИСОВА ГЕРЕНОВА, АЛЕКСИ ПЕТКОВ ДЕЛЧЕВ, НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ, АННА - МАРИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА, ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ТАНКОВА, МАРИЯ МИТКОВА ОРБЕЦОВА, МАЛИНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА, КИРИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОЗОВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ШИНКОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци