Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
28

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.338 секунди)

Участие на АНИ ТУПАРОВА в управлението на НПО

 

ОП

Д
РАКИТОВО В 21-ви ВЕК

: Ракитово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Насърчаване на икономическото развитие;   Образование
Представляващи: Стефан Видаркински
Членове на управителния орган: Ани Тупарова, Илия Терзиев, Мария Баева, Мария Иванова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТЕФАН ТРИФОНОВ ВИДАРКИНСКИ, ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ, МАРИЯ ТОДОРОВА БАЕВА, МАРИЯ СТОЙЧЕВА ИВАНОВА, АНИ ТОДОРОВА ТУПАРОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци