Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
26

Корекция на търсенето

открити резултати 5 (1.835 секунди)

Участие на Александър Миланов в управлението на НПО

 

ЧП

Д
Арт Клуб 112

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Култура и изкуство;   Проблеми на децата
Представляващи: Антон Георгиев Андонов
Членове на управителния орган: Антон Андонов, Сандра Петрова, Мария Христова, Александър Миланов, Симеон Христов

 

ОП

ВЕЛИН ЗАБИТЕВ

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: АНДРЕЙ ВЕЛИНОВ ЗАБИТЕВ, МАРИЯ ЗДРАВКОВА ЗАБИТЕВА, ЗЛАТОМИР НЕЙКОВ СТОЯНОВ, ЕЛИЦА ЛЮБОМИРОВА ЛЕКОВА, АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ МИЛАНОВ, МИЛЕН ЗДРАВКОВ ТРЕНДАФИЛОВ, ЗОЯ СЕВДАЛИНОВА ЗЛАТЕВА, ВЕЛИН АСЕНОВ ЗАБИТЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНДРЕЙ ВЕЛИНОВ ЗАБИТЕВ, МАРИЯ ЗДРАВКОВА ЗАБИТЕВА, ЗЛАТОМИР НЕЙКОВ СТОЯНОВ, ЕЛИЦА ЛЮБОМИРОВА ЛЕКОВА, АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ МИЛАНОВ, МИЛЕН ЗДРАВКОВ ТРЕНДАФИЛОВ, ЗОЯ СЕВДАЛИНОВА ЗЛАТЕВА, ВЕЛИН АСЕНОВ ЗАБИТЕВ

 

ЧП

Д
Граждани на Новата епоха

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Представляващи: Александър Славков Миланов
Членове на управителния орган: Александър Славков Миланов

 

ОП

МЛАДЕЖИ ЗА ОТГОВОРНА ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ВЕРА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА, АЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВ МИЛАНОВ, ТЕОДОР ДЕЯНОВ ЦВЕТКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЕРА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА, АЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВ МИЛАНОВ, ТЕОДОР ДЕЯНОВ ЦВЕТКОВ

 

ОП

Д
Национална асоциация за приемна грижа

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата
Представляващи: Мирослав Йорданов Долапчиев
Членове на управителния орган: Александър Наталиев Миланов, Венета Николова Дилова, Елка Методиева Налбантова, Илия Йорданов Илиев, Мария Иванова Благоева, Мирослав Йорданов Долапчиев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯ ИВАНОВА БЛАГОЕВА, ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ, ЕЛКА МЕТОДИЕВА НАЛБАНТОВА, СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА СОЛИДОВА, БОЯН МИХАЛЕВ ВЕЛИКОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци