Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.597 секунди)

Участие на Антони Славински в управлението на НПО

 

ОП

Българско училище за политика "Димитър Паница"

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Образование
Представляващи: Ирина Алексиева
Членове на управителния орган: Антони Славински, Андрей Делчев, Анна Ганева

 

ОП

ДИГИТАЛНА НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ГЕРГАНА ХРИСТОВА ПАСИ, ПЕТЪР СТОЯНОВ КЕНДЕРОВ, МАРИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ, ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ БИРОВ, АНТОНИ ДИМИТРОВ СЛАВИНСКИ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ БРАШНАРОВ, ПЕТЪР БОРИСОВ СТАТЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ШАРКОВ, ХРИСТО ИВАНОВ БЕЛОЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕРГАНА ХРИСТОВА ПАСИ, ПЕТЪР СТОЯНОВ КЕНДЕРОВ, МАРИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ, ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ БИРОВ, АНТОНИ ДИМИТРОВ СЛАВИНСКИ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ БРАШНАРОВ, ПЕТЪР БОРИСОВ СТАТЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ШАРКОВ, ХРИСТО ИВАНОВ БЕЛОЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци