Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.254 секунди)

Участие на БОНИ БОНЕВ в управлението на НПО

 

ОП

Д
Джуниър Ачийвмънт България

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на икономическото развитие;   Образование
Представляващи: Милена Стойчева
Членове на управителния орган: Бони Бонев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: САША КОНСТАНТИНОВА БЕЗУХАНОВА - ЙОРДАНОВА, ДИМИТРИЙ - ИВАН ЕВСТАТИЕВ ПАНИЦА, АМИН ДОСТ МОХАМЕД МАНЕКИЯ, БОНИ ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ, ГАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА ПРОКОПИЕВА, МАКСИМ МОНЧО БЕХАР, МАРТИН ДИМИТРОВ БАНКОВ, АНДОН КИРИЛОВ ИЧЕВ, НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ НЕДЕЛЧЕВ

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ВЕЛОКЛУБ КРИВА СПИЦА

: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЦАНКО СТЕФАНОВ ПЕТЕВ, ВЛАДИМИР ПЕТРОВ РУСЕВ, КАЛИН АСЕНОВ РАХНЕВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ КОНУШЛИЕВ, АТАНАС БЛАГОЕВ ТОДОРОВ, ХРИСТО ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ВЕСЕЛИН ЛЮБЧОВ КУРШУМОВ, ГЕОРГИ БОГДАНОВ КРЪСТЕВ, БОНИ ПЕТКОВ БОНЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЦАНКО СТЕФАНОВ ПЕТЕВ, ВЛАДИМИР ПЕТРОВ РУСЕВ, КАЛИН АСЕНОВ РАХНЕВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ КОНУШЛИЕВ, АТАНАС БЛАГОЕВ ТОДОРОВ, ХРИСТО ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ВЕСЕЛИН ЛЮБЧОВ КУРШУМОВ, ГЕОРГИ БОГДАНОВ КРЪСТЕВ, БОНИ ПЕТКОВ БОНЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци