Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (2.056 секунди)

Участие на БОРИСЛАВ ГАЙДАРОВ в управлението на НПО

 

ОП

,АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С КОАГУЛОПАТИИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Здравеопазване, права на пациента
Членове на управителния орган: ЦВЕТОМИР ВАЛЕРИЕВ ЦВЕТКОВ, БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ГАЙДАРОВ, ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЦВЕТОМИР ВАЛЕРИЕВ ЦВЕТКОВ, БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ГАЙДАРОВ, ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ

 

ОП

ДРУЖЕСТВО ПО ХЕМОФИЛИЯ - БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ЙОРДАН ЕНЧЕВ НЕДЕВСКИ, ВИКТОР ЕВГЕНИЕВ ПАСКАЛЕВ, БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ГАЙДАРОВ, ТОШКО ЖЕЛЕВ ЛИСИЧКОВ, МАРТИН КАЛИНОВ ПЕТРОВ, ИЛИЯ ТОДОРОВ СИМЕОНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРДАН ЕНЧЕВ НЕДЕВСКИ, ВИКТОР ЕВГЕНИЕВ ПАСКАЛЕВ, БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ГАЙДАРОВ, ТОШКО ЖЕЛЕВ ЛИСИЧКОВ, МАРТИН КАЛИНОВ ПЕТРОВ, ИЛИЯ ТОДОРОВ СИМЕОНОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци