Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

Корекция на търсенето

открити резултати 24 (1.125 секунди)

Участие на Борислав Борисов в управлението на НПО

 

ЧП

Академия за образователни и културни иновации Италия - България

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Представляващи: Елена Леви
Членове на управителния орган: Елена Леви, Димитринка Йорданова, Дайана Митова, Симеон Пенев, Стоян Анадолиев, Борислав Борисов, Д§Ф Консулт

 

ОП

Д
Асоциация на българските села

: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Законодателство, застъпничество, публични политики;   Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Борислав Борисов, Таня Красимирова, Красен Сладимилов
Членове на управителния орган: Борислав Борисов, Таня Красимирова, Красен Сладимилов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТЯ РАДОСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА, КРАСЕН СЛАДИМИЛОВ ДОЙКОВ, БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ

 

ОП

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "ЛЕВСКИ"

: Левски
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЕВГЕНИЙ ЛАМБЕВ КЪНЕВСКИ, ФИЛИП АСЕНОВ КАРАДЖОВ, ПОЛИНА ДОНЧЕВА СТЕФАНОВА, БОРИСЛАВ ЛЕНИНОВ БОРИСОВ, АЛЕКСАНДЪР ФИЛОПОВ ФИЛИПОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕВГЕНИЙ ЛАМБЕВ КЪНЕВСКИ, ФИЛИП АСЕНОВ КАРАДЖОВ, ПОЛИНА ДОНЧЕВА СТЕФАНОВА, БОРИСЛАВ ЛЕНИНОВ БОРИСОВ, АЛЕКСАНДЪР ФИЛОПОВ ФИЛИПОВ

 

ОП

БДИН ЛЕС БЪЛГАРИЯ

: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ БОРИСОВ, СТЕФКА ПЕТРОВА ЦЕКОВА, ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ МАРИНОВ, КОСТАДИН ИВАНОВ ДЕЛИЛИЕВ, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГЕНОВ, ГЕРГИН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ, ТРИФОН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ БОРИСОВ, СТЕФКА ПЕТРОВА ЦЕКОВА, ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ МАРИНОВ, КОСТАДИН ИВАНОВ ДЕЛИЛИЕВ, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГЕНОВ, ГЕРГИН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ, ТРИФОН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

ОП

ДОБРУДЖАНСКИ ЮНАК

: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ, ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ, СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ, ИВАН ДИМИТРОВ КОЛЕВ, БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ, ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ, СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ, ИВАН ДИМИТРОВ КОЛЕВ, БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ

 

ОП

Дунавски център за обучение и развитие

: Свищов
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго
Представляващи: Xxx Xxx
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Борислав Димитров Борисов, Нено Павлов Ненов, Кольо Димитров Колев, Иван Рашков Марчевски, Петър Илиев Дулев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ, НЕНО ПАВЛОВ НЕНОВ, КОЛЬО ДИМИТРОВ КОЛЕВ, ИВАН РАШКОВ МАРЧЕВСКИ, ПЕТЪР ИЛИЕВ ДУЛЕВ

 

ОП

ЕКО ПРОГРЕС

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство
Членове на управителния орган: БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БОРИСОВ, ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ, ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БОРИСОВ, ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ, ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

 

ОП

ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТА НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ, ДЕСИСЛАВА БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА, СТЕФАН ОГНЯНОВ ИВАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ, ДЕСИСЛАВА БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА, СТЕФАН ОГНЯНОВ ИВАНОВ

 

ОП

НАСТОЯТЕЛСТВО НА РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА 1-ВЕДРИЦА

: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ВАСИЛ РАДОЕВ ВАСИЛЕВ, КАДИФЕЯ ДИМИТРОВА ЦУРЕВА, БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БОРИСОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВАСИЛ РАДОЕВ ВАСИЛЕВ, КАДИФЕЯ ДИМИТРОВА ЦУРЕВА, БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БОРИСОВ

 

ОП

НАЦИОНАЛНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/НГИ АБВ/

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ГЕОРГИ СЕДЕФЧОВ ПЪРВАНОВ, ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КАЛФИН, БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ, БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ, АНДРЕЙ ВИКТОРОВ БУНДЖУЛОВ, ЕМИЛ АВРАМОВ КАЛО, РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕОРГИ СЕДЕФЧОВ ПЪРВАНОВ, ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КАЛФИН, БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ, БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ, АНДРЕЙ ВИКТОРОВ БУНДЖУЛОВ, ЕМИЛ АВРАМОВ КАЛО, РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ

 
   1  2  3    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци