Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
27

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.437 секунди)

Участие на Борислав Митрев в управлението на НПО

 

ОП

Д
A-team

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси;   Околна среда;   Физическо възпитание и спорт
Представляващи: Владимир Атанасов
Членове на управителния орган: Калин Петев Христов, Ивайло Венциславов Георгиев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТАМЕН ИВАНОВ ГАЧЕВ, ВЛАДИМИР АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ, БОРИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ МИТРЕВ

 

ОП

Д
A-тийм

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Околна среда;   Физическо възпитание и спорт
Представляващи: Стамен Гачев
Членове на управителния орган: Владимир Атанасов, Ивайло Георгиев, Борислав Митрев

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци