Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
26

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.459 секунди)

Участие на ВАНЯ ПАВЛОВА в управлението на НПО

 

ОП

АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ - ПАВЕЛ ПАВЛОВ

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ВЕСЕЛА ПАВЛОВА ПАВЛОВА, ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПАВЛОВ, РУМЕН ИВАНОВ ПАВЛОВ, ВАНЯ ИЛИЕВА ПАВЛОВА, СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОЛЧИН, ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА ХОРОШАВЦЕВА, ВИКТОР ГЕНАДЬЕВИЧ ХОРОШАВЦЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЕСЕЛА ПАВЛОВА ПАВЛОВА, ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПАВЛОВ, РУМЕН ИВАНОВ ПАВЛОВ, ВАНЯ ИЛИЕВА ПАВЛОВА, СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОЛЧИН, ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА ХОРОШАВЦЕВА, ВИКТОР ГЕНАДЬЕВИЧ ХОРОШАВЦЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци