Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (2.189 секунди)

Участие на ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА-ГОЙЧЕВА в управлението на НПО

 

ОП

ДЕТСКА ПОЛИЦЕЙСКА АКАДЕМИЯ- ОБЛАСТ СИЛИСТРА

: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ИСКЪР НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ, ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА-ГОЙЧЕВА, АТАНАСКА ЯНЧЕВА АТАНАСОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИСКЪР НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ, ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА-ГОЙЧЕВА, АТАНАСКА ЯНЧЕВА АТАНАСОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци