Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
05

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.347 секунди)

Участие на ВЕЛКО НАУМОВ в управлението на НПО

 

ОП

Енергенция

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
Представляващи: Даниел Йорданов-Председател, Теодор Златев - Изп.Директор
Членове на управителния орган: Даниел Йорданов, Доц. Велко Наумов, Д-Р Цветан Груев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДАНИЕЛ СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ, ВЕЛКО ГЕОРГИЕВ НАУМОВ, ЦВЕТАН ИВАНОВ ГРУЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци