Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
08

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.960 секунди)

Участие на ВЕРОНИКА АНДРЕЕВА в управлението на НПО

 

ОП

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "АКАДЕМИК - ЖЕНИ

: Пловдив
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: АХМЕТ КУРТУГЛУ, ГИНКА ГИНЕВА КОЛЕВА, ЛЮБОМИР ДУКОВ ГИЧЕВ, НИКОЛАЙ НИКОЛОВ БАЕВ, РАНГЕЛ НИКОЛОВ ИТОВ, ВЕРОНИКА АНДРЕЕВА КАРАТАБАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АХМЕТ КУРТУГЛУ, ГИНКА ГИНЕВА КОЛЕВА, ЛЮБОМИР ДУКОВ ГИЧЕВ, НИКОЛАЙ НИКОЛОВ БАЕВ, РАНГЕЛ НИКОЛОВ ИТОВ, ВЕРОНИКА АНДРЕЕВА КАРАТАБАНОВА

 

ОП

Д
Младеж за разбирателство - България

: гр. София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Образование
Представляващи: Емма Ирис Виснер
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Вероника Андреева, Севдалина Златева, Иванка Димова, Панка Иванова, Асен Желков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАНКА ДИМОВА ДИМОВА, ПАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА, АСЕН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛКОВ, СЕВДАЛИНА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА, ВЕРОНИКА ТЕОДОСИЕВА АНДРЕЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци