Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
05

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.402 секунди)

Участие на ВЕСЕЛИН ДЕНЕВ в управлението на НПО

 

ОП

ВТ Ивентс

: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Представляващи: Галин Христов Попов
Членове на управителния орган: Галин Христов Попов, Веселин Борисов Денев, Виолета Васкова Кръстева- Димитрова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГАЛИН ХРИСТОВ ПОПОВ, ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ДЕНЕВ, ВИОЛЕТА ВАСКОВА КРЪСТЕВА- ДИМИТРОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци