Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Корекция на търсенето

открити резултати 9 (2.077 секунди)

Участие на ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ в управлението на НПО

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
Членове на управителния орган: ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДЖИЛЯНОВ, АСЕН ЛЮБЕНОВ КЪНЕВ, ХРИСТО ГЕНЕВ ГЕНЕВ, АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ КУПЕНОВ, ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ, ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ЛЕФТЕРОВ, ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДЖИЛЯНОВ, АСЕН ЛЮБЕНОВ КЪНЕВ, ХРИСТО ГЕНЕВ ГЕНЕВ, АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ КУПЕНОВ, ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ, ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ЛЕФТЕРОВ, ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

 

ОП

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ТАСЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ТАСЕВ

 

ОП

ЕКО СВЯТ 2007

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: БИСТРА ВАЛЕРИЕВА МИХАЙЛОВА -ГРИГОРОВА, ВЛАДИМИР ВАЛЕРИЕВ МИХАЙЛОВ, КАМЕЛИЯ КОСТАДИНОВА САВОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БИСТРА ВАЛЕРИЕВА МИХАЙЛОВА -ГРИГОРОВА, ВЛАДИМИР ВАЛЕРИЕВ МИХАЙЛОВ, КАМЕЛИЯ КОСТАДИНОВА САВОВА

 

ОП

ПРАВОСЛАВНО ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО СВ. ЕВТИМИЙ, ПАТРИАРХ ТЪРНОВСКИ

: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ, ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА КОСТАДИНОВА, МАРИЙКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ, ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА КОСТАДИНОВА, МАРИЙКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

 

ОП

РЪГБИ КЛУБ ЖСК - ЛОКОМОТИВ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЛЮДМИЛ ДИМОВ ЦВЕТКОВ, ЙОРДАН СЪБКОВ ПЕТКОВ, ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ, ВЛАДИМИР СОФРОНИЕВ ВИДЕНОВ, СЛАВЧО ДИМИТРОВ МИТЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЛЮДМИЛ ДИМОВ ЦВЕТКОВ, ЙОРДАН СЪБКОВ ПЕТКОВ, ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ, ВЛАДИМИР СОФРОНИЕВ ВИДЕНОВ, СЛАВЧО ДИМИТРОВ МИТЕВ

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПЛОВДИВ И СВЕТА

: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ НЕМСКИ, ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ, АНТОАНЕТА СТОЯНОВА НЕНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ НЕМСКИ, ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ, АНТОАНЕТА СТОЯНОВА НЕНОВА

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО РЪГБИ ЖЕЛЕЗНИЧАР - СОФИЯ

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ МИХАЙЛОВ, ЙОРДАН СЪБКОВ ПЕТКОВ, ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ МИХАЙЛОВ, ЙОРДАН СЪБКОВ ПЕТКОВ, ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ

 

ОП

ТЕНИС КЛУБ БАЧИНОВО 92

: Благоевград
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАЦАРОВ, ВЛАДИМИР СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ, АНТОН ФИЛЧОВ КОЧЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАЦАРОВ, ВЛАДИМИР СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ, АНТОН ФИЛЧОВ КОЧЕВ

 

ОП

Търговско-промишлена палата Враца

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Насърчаване на икономическото развитие;   Професионални организации
Представляващи: Илиана Борисова Филипова
Членове на управителния орган: Илиана Борисова Филипова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИЛИАНА БОРИСОВА ФИЛИПОВА, ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ВАЧЕВ, ДИАНА БОРИСОВА ВЪРГАНОВА, ЕМИЛ ИВАНОВ КОВАЧЕВ, ТОНИ ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРОВ, ЕВГЕНИ ИВАНОВ ЕВГЕНИЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци