Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (2.078 секунди)

Участие на Валентина Станчева в управлението на НПО

 

ОП

Д
Асоциация на Лайънс клубовете "Дистрикт 130 - България"

: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Околна среда;   Социални услуги
Представляващи: Анелия Любенова Кънева
Членове на управителния орган: Иван Василев Байков, Владислав Красимиров Симчев, Дорина Петрова Дечева, Валентина Василева Станчева, Неделина Христова Младенова, Веселин Иванов Георгиев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИН ДИМИТРОВ ФИЛИН, НЕДЯЛКО ЦОКОВ МЛАДЕНОВ, СТАНИСЛАВ ГРИШЕВ СИРАКОВ, СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА СТОЯНОВА, ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА ИГНАТОВА, СОНЯ ИВАНОВА МАЛАМОВА, ЗАХАР ФЕДОРОВИЧ МАРОГЛО

 

ОП

БИЗНЕС- СДРУЖЕНИЕ СЕВЛИЕВО 21 ВЕК

: Севлиево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ГАНЕВ, ЕМИЛИЯН ИВАНОВ МАРИНОВ, КРАСИМИР ХРИСТОВ КОПЧЕВ, ХРИСТО МИХОВ ЙОНКОВ, МОМЧИЛ НИКИФОРОВ КЪНЕВ, БОГОМИЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ, СТАНИСЛАВ ЦВЯТКОВ БОЕВ, ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА, МИРОСЛАВ ХРИСТОВ МАРКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ГАНЕВ, ЕМИЛИЯН ИВАНОВ МАРИНОВ, КРАСИМИР ХРИСТОВ КОПЧЕВ, ХРИСТО МИХОВ ЙОНКОВ, МОМЧИЛ НИКИФОРОВ КЪНЕВ, БОГОМИЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ, СТАНИСЛАВ ЦВЯТКОВ БОЕВ, ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА, МИРОСЛАВ ХРИСТОВ МАРКОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци