Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
09

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.285 секунди)

Участие на Васил Велев в управлението на НПО

 

ЧП

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Законодателство, застъпничество, публични политики;   Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Васил Велев
Членове на управителния орган: Васил Велев

 

ЧП

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Законодателство, застъпничество, публични политики;   Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Сашо Дончев - Председател На Ус, Божидар Василев Данев - Изпълнителен Председател
Членове на управителния орган: Георги Шиваров - Зам.-Председател, Димитър Бранков - Зам.-Председател, Камен Колев - Зам.-Председател, Петър Денев - Гл. Секретар, Антон Петров, Васил Велев, Валентин Захариев, Величко Александров, Иван Бойков, Лъчезар Цоцорков, Орлин Хаджиянков, Радосвет Радев, Сашо Дончев, Филип Ромбаут, Щефан Шишковиц

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци