Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.971 секунди)

Участие на Вера Трендафилова в управлението на НПО

 

ОП

ГРАЖДАНСКО АТЕЛИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДЕЙСТВИЕ (ГАРД)

: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: МАРИЯ МИХАЙЛОВА ДЖЕЛЕБОВА-ДИМИТРОВА, ВЕРА МАНОЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА, СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯ МИХАЙЛОВА ДЖЕЛЕБОВА-ДИМИТРОВА, ВЕРА МАНОЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА, СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

 

ОП

Д
Приятели на четири крака

: Хотница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда;   Друго
Представляващи: Вера Трендафилова, Виктор Каролев
Членове на управителния орган: Вера Трендафилова, Виктор Каролев

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци