Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.703 секунди)

Участие на Виолета Янева-Начева в управлението на НПО

 

ОП

Местна инициативна група за устойчив туризъм

: с. Горна Росица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи;   Насърчаване на икономическото развитие;   Околна среда
Представляващи: Виолета Янева-Начева, Управител
Членове на управителния орган: Всички Съдружници

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци