Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
24

Корекция на търсенето

открити резултати 13 (1.620 секунди)

Участие на Владимир Атанасов в управлението на НПО

 

ОП

Д
A-team

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси;   Околна среда;   Физическо възпитание и спорт
Представляващи: Владимир Атанасов
Членове на управителния орган: Калин Петев Христов, Ивайло Венциславов Георгиев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТАМЕН ИВАНОВ ГАЧЕВ, ВЛАДИМИР АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ, БОРИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ МИТРЕВ

 

ОП

Д
A-тийм

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Околна среда;   Физическо възпитание и спорт
Представляващи: Стамен Гачев
Членове на управителния орган: Владимир Атанасов, Ивайло Георгиев, Борислав Митрев

 

ОП

АГРО - БИО ЦЕНТЪР ПО ГЕНОМИКА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
Членове на управителния орган: АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ, МАРИЯ ДЕЛОВА ШИШИНЬОВА, КОСТАДИН ИВАНОВ ГЕЧЕВ, ЙОРДАНКА НАЙДЕНОВА КУЗМАНОВА, ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ОВЧАРОВ, НИНО ПЕТКОВ НИНОВ, ЦАНКО ВАСИЛЕВ ЯБЛАНСКИ, ИВАН НИКИФОРОВ МИНКОВ, ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ, МАРИЯ ДЕЛОВА ШИШИНЬОВА, КОСТАДИН ИВАНОВ ГЕЧЕВ, ЙОРДАНКА НАЙДЕНОВА КУЗМАНОВА, ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ОВЧАРОВ, НИНО ПЕТКОВ НИНОВ, ЦАНКО ВАСИЛЕВ ЯБЛАНСКИ, ИВАН НИКИФОРОВ МИНКОВ, ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ВИСШИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: БОРИСЛАВ ДЕЧЕВ БОЯНОВ, ВЕСЕЛИНКА ВЪРБАНОВА ПЕТРОВА-КОХ, ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ОВЧАРОВ, РУМЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ, ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ЕЗЕКИЕВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ КОЙЧЕВ, БОНКА АНГЕЛОВА ВАКРИЛОВА, РОСЕН АСЕНОВ ПЛЕВНЕЛИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БОРИСЛАВ ДЕЧЕВ БОЯНОВ, ВЕСЕЛИНКА ВЪРБАНОВА ПЕТРОВА-КОХ, ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ОВЧАРОВ, РУМЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ, ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ЕЗЕКИЕВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ КОЙЧЕВ, БОНКА АНГЕЛОВА ВАКРИЛОВА, РОСЕН АСЕНОВ ПЛЕВНЕЛИЕВ

 

ОП

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: БОРИСЛАВ МИРЧЕВ СТАМОВ, ВЛАДИМИР ГЕРЧЕВ АТАНАСОВ, СИЛВИЯ СТОЕВА ЦВЕТКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БОРИСЛАВ МИРЧЕВ СТАМОВ, ВЛАДИМИР ГЕРЧЕВ АТАНАСОВ, СИЛВИЯ СТОЕВА ЦВЕТКОВА

 

ОП

КЛУБ ДЖАГОАРС

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВА АТАНАСОВА- КОНДОВА, МИТО КОСТОВ МИТОВ, ВЛАДИМИР ИЛИЕВ АТАНАСОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВА АТАНАСОВА- КОНДОВА, МИТО КОСТОВ МИТОВ, ВЛАДИМИР ИЛИЕВ АТАНАСОВ

 

ОП

МЛАДА БЪЛГАРИЯ 08

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ВЛАДИМИР АТАНАСОВ БУЮКЛИЕВ, ДИМИТЪР СТОЙНОВ РУСИНОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЛАДИМИР АТАНАСОВ БУЮКЛИЕВ, ДИМИТЪР СТОЙНОВ РУСИНОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЕВ

 

ОП

МОТО КЛУБ СТЪНТ ТИЙМ ХАЗАРТ

: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ТРЪНКОВ, ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ, ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ТРЪНКОВ, ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ, ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

 

ОП

РОТАРИ КЛУБ СОФИЯ - СЕРДИКА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: МИЛАДИН ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ, РОСИЦА ХРИСТОВА РАШЕВА, ЕВГЕНИЙ МЕТОДИЕВ КЪНЕВ, ВЛАДИМИР АТАНАСОВ БУЮКЛИЕВ, НИКОЛАЙ ЯНЕВ ЯНЕВ, ОГНЯН ГЕОРГИЕВ БРАНКОВ, МАРИАНА ТОДОРОВ СТОЯНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИЛАДИН ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ, РОСИЦА ХРИСТОВА РАШЕВА, ЕВГЕНИЙ МЕТОДИЕВ КЪНЕВ, ВЛАДИМИР АТАНАСОВ БУЮКЛИЕВ, НИКОЛАЙ ЯНЕВ ЯНЕВ, ОГНЯН ГЕОРГИЕВ БРАНКОВ, МАРИАНА ТОДОРОВ СТОЯНОВА

 

ОП

РЪКА ЗА РЪКА

: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА, КРУМ ИВАНОВ ИВАНОВ, ВЛАДИМИР АТАНАСОВ МАРИНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА, КРУМ ИВАНОВ ИВАНОВ, ВЛАДИМИР АТАНАСОВ МАРИНОВ

 
   1  2    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци