Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

Корекция на търсенето

открити резултати 6 (1.479 секунди)

Участие на Владимир Шишков в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия

: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Представляващи: Живко Георгиев Цирков
Членове на управителния орган: Владимир Кръстев Шишков, Живко Георгиев Цирков, Ертогрул Мехмет Тагал, Йълмаз Мехмет Ерен, Ибрахим Фаик Джебеджи, Антония Иванова Месерджиева, Ирена Григорова Велева, Емел Гьоненч Гюлер, Вилдан Ахмет Язъджъ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЦИРКОВ, ИРЕНА ГРИГОРОВА ВЕЛЕВА, ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ ШИШКОВ, АНТОНИЯ ИВАНОВА МЕСЕРДЖИЕВА, ЙЪЛМАЗ МЕХМЕТ ЕРЕН, ИБРАХИМ ФАИК ДЖЕБЕДЖИ, ЕМЕЛ ГЬОНЕНЧ ГЮЛЕР

 

ОП

ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ БОТЕВГРАД

: Ботевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: НЕНО ГАНЧЕВ НЕНОВ, БОГДАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВ ШИШКОВ, ВАСИЛ ТОДОРОВ ГЕШКОВ, ВЕСЕЛИН МАРИНОВ НИНОВ, ГЕНО ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕРГИНОВ, ДАНАИЛ ВАСИЛЕВ ДИЛОВ, ЗДРАВКО МИКОВ ПЕТРОВ, ИЛИЯ НИКОЛОВ ТАНЧОВСКИ, ИВАЙЛО САВОВ ДОНЧЕВ, ИВАН СПАСОВ ИВАНОВ, ПРЕСЛАВ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ, ПЕТКО ДИНЕВ ПЕТКОВ, ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ПАВЛОВ, ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НЕНО ГАНЧЕВ НЕНОВ, БОГДАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВ ШИШКОВ, ВАСИЛ ТОДОРОВ ГЕШКОВ, ВЕСЕЛИН МАРИНОВ НИНОВ, ГЕНО ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕРГИНОВ, ДАНАИЛ ВАСИЛЕВ ДИЛОВ, ЗДРАВКО МИКОВ ПЕТРОВ, ИЛИЯ НИКОЛОВ ТАНЧОВСКИ, ИВАЙЛО САВОВ ДОНЧЕВ, ИВАН СПАСОВ ИВАНОВ, ПРЕСЛАВ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ, ПЕТКО ДИНЕВ ПЕТКОВ, ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ПАВЛОВ, ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ

 

ОП

МОТОЦИКЛЕТЕН СПОРТЕН КЛУБ СЕВЛИЕВО 2004

: Севлиево
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ВЛАДИМИР ДАНАИЛОВ ШИШКОВ, ТОМА ДАНАИЛОВ ТОМАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЛАДИМИР ДАНАИЛОВ ШИШКОВ, ТОМА ДАНАИЛОВ ТОМАНОВ

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ РЕСТАРТ 12

: Бояджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ГИНКА ХРИСТОВА МУТАФОВА, ГЕРГАНА ГОСПОДИНОВА АТАНАСОВА, ДОБРИНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА, ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ ШИШКОВ, ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЦИРКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГИНКА ХРИСТОВА МУТАФОВА, ГЕРГАНА ГОСПОДИНОВА АТАНАСОВА, ДОБРИНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА, ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ ШИШКОВ, ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЦИРКОВ

 

ОП

ФОНДАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЧЕРНАТА КУТИЯ

: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ВАСЯ ПЕТРОВА СЛАВОВА, ВЛАДИМИР РАДУЛОВ ШИШКОВ, БРАЙКО ХРИСТОВ БРАЙКОВ, НЕДЯЛКО СЛАВОВ СЛАВОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВАСЯ ПЕТРОВА СЛАВОВА, ВЛАДИМИР РАДУЛОВ ШИШКОВ, БРАЙКО ХРИСТОВ БРАЙКОВ, НЕДЯЛКО СЛАВОВ СЛАВОВ

 

ОП

Център за образователни програми и социални инициативи

: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Образование;   Социални услуги
Представляващи: Живко Цирков
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Живко Георгиев Цирков, Владимир Кръстев Шишков, Ваня Миланова Сулеменко, Гинка Христова Мутафова, Данаила Стаматова Болградова, Добринка Стефанова Иванова, Таня Георгиева Николова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДОБРИНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА, ВАНЯ МИЛАНОВА СУЛЕМЕНКО, ГИНКА ХРИСТОВА МУТАФОВА, ДАНАИЛА СТАМАТОВА БОЛГРАДОВА, ТАНЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА, ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЦИРКОВ, ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ ШИШКОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци