Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

Корекция на търсенето

открити резултати 3 (3.215 секунди)

Участие на Владислав Владимиров в управлението на НПО

 

ОП

БЪЛГАРСКО КРИСТАЛОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ОГНЯН ЕВТИМОВ ПЕТРОВ, РОСИЦА ПЕТРОВА НИКОЛОВА, ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА, ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ КОСТОВ, ТОНИ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ, ТОМАС НУБАР КЕРЕСТЕДЖИЯН, ИРЕНА КИРИЛОВА МИХАЙЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ОГНЯН ЕВТИМОВ ПЕТРОВ, РОСИЦА ПЕТРОВА НИКОЛОВА, ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА, ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ КОСТОВ, ТОНИ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ, ТОМАС НУБАР КЕРЕСТЕДЖИЯН, ИРЕНА КИРИЛОВА МИХАЙЛОВА

 

ОП

Колегиум за камерна музика "АРСМУЗИКА ШУМЕН"

: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Образование
Представляващи: Юлияна Георгиева Панова
Членове на управителния орган: Владислав Владимиров, Димитър Димитров, Пламен Йорданов, Стефка Томова

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО СВЕТЛИНА ПРИ 129 ОУ "АНТИМ "

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ВЛАДИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАДИМИРОВ, ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВИЦОВА-ВЪРБАНОВА, НИКОЛИНА ПАВЛОВА ПАНЧЕВА, ЛЮБОМИР ХРИСТОВ СУБЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЛАДИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЛАДИМИРОВ, ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВИЦОВА-ВЪРБАНОВА, НИКОЛИНА ПАВЛОВА ПАНЧЕВА, ЛЮБОМИР ХРИСТОВ СУБЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци