Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.432 секунди)

Участие на ГАЛЯ АТАНАСОВА в управлението на НПО

 

ОП

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: МИЛЕНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА, РОСЕН СИМЕОНОВ СТАНЧЕВ, НЕЛИ МИТЕВА СТАЙКОВА КАРАДЖОВА, ГАЛЯ КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИЛЕНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА, РОСЕН СИМЕОНОВ СТАНЧЕВ, НЕЛИ МИТЕВА СТАЙКОВА КАРАДЖОВА, ГАЛЯ КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА

 

ОП

ПОСОКИ 2005

: Плевен
Тип: Фондация
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ГАЛЯ МИТКОВА АТАНАСОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГАЛЯ МИТКОВА АТАНАСОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци