Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.302 секунди)

Участие на ГАЛЯ ТАСЕВА в управлението на НПО

 

ОП

БРЕЙН ГРУП

: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ГЕРГАНА МИТКОВА ЦЕКОВА-ПАСКОВА, ИВАНКА ЕРОСЛАВОВА ПЕТРОВА, ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА ТАСЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕРГАНА МИТКОВА ЦЕКОВА-ПАСКОВА, ИВАНКА ЕРОСЛАВОВА ПЕТРОВА, ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА ТАСЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци