Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31

Корекция на търсенето

открити резултати 9 (1.573 секунди)

Участие на ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ в управлението на НПО

 

ОП

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ДРАКОНОВИ ЛОДКИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КОВАЧЕВ, ЛЮБОМИР БОЙКОВ ТОДОРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КОВАЧЕВ, ЛЮБОМИР БОЙКОВ ТОДОРОВ

 

ОП

ЕДИННИ ЗА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ

: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: МИРОСЛАВ КОЛИВ МАРИСНЖВ, ИВАН ЛЮБЕНОВ КИРИЛОВ, ЕМИЛ НЕДЕВ МИНЧЕВ, ДИМИТЪР СЕРАФИМОВ СОТИРОВ, ХРИСТО ИВАНОВ ТРИФОНОВ, ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ТОДОР СТАЛЕВ КОЛЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИРОСЛАВ КОЛИВ МАРИСНЖВ, ИВАН ЛЮБЕНОВ КИРИЛОВ, ЕМИЛ НЕДЕВ МИНЧЕВ, ДИМИТЪР СЕРАФИМОВ СОТИРОВ, ХРИСТО ИВАНОВ ТРИФОНОВ, ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ТОДОР СТАЛЕВ КОЛЕВ

 

ОП

Институт "Отворено общество"-София

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Образование
Представляващи: Георги Стойчев, Петя Кабакчиева
Членове на управителния орган: Петя Кабакчиева, Георги Господинов, Кина Чутуркова, Лъчезар Богданов, Нери Терзиева, Нели Огнянова, Саша Безуханова, Юлия Захариева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КИНА СТОЯНОВА ЧУТУРКОВА, САША КОНСТАНТИНОВА БЕЗУХАНОВА - ЙОРДАНОВА, ЮЛИАНА ИВАНОВА НИКОЛОВА, РАЙНА ДИМИТРОВА ГАВРИЛОВА, СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ, СВЕТЛАНА АНДРЕЕВА ВАСИЛЕВА, МАРИН ДЕЛЧЕВ МАРИНОВ, ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА КАБАКЧИЕВА, ХАРАЛАН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ, ПЕПКА АЛЕКСАНДРОВА БОЯДЖИЕВА

 

ОП

КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ "КРАКРА ПЕРНИШКИ"

: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: БОРИС НИКИФОРОВ ЧОЛЕВ, КИРИЛ БОЯНОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ МЛАДЕНОВ, НЕНЧО МИЛЕНОВ ЙОРДАНОВ, ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БОРИС НИКИФОРОВ ЧОЛЕВ, КИРИЛ БОЯНОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ МЛАДЕНОВ, НЕНЧО МИЛЕНОВ ЙОРДАНОВ, ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 

ОП

ЛОВНО - РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ-КОСТЕНЕЦ

: Костенец
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ВЛАДИМИР НИКОЛОВ МИРКОВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИРКОВ, ГЕОРГИ БОРИСОВ НИКОЛОВ, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ АНЧИН, КРАСИМИР ДИМИТРОВ КИЧУКОВ, СЛАВЧО СТЕФАНОВ БОЯДЖИЕВ, ЙОРДАН СТЕФАНОВ БОНЕВ, ВАСИЛ ДИМИТРОВ КОТЛАРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЛАДИМИР НИКОЛОВ МИРКОВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИРКОВ, ГЕОРГИ БОРИСОВ НИКОЛОВ, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ АНЧИН, КРАСИМИР ДИМИТРОВ КИЧУКОВ, СЛАВЧО СТЕФАНОВ БОЯДЖИЕВ, ЙОРДАН СТЕФАНОВ БОНЕВ, ВАСИЛ ДИМИТРОВ КОТЛАРОВ

 

ОП

ЛОВНО -РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОФИЯ-ЗАПАД

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: СТОЯН КОСТАДИНОВ АНТОВ, ПАВЛИН ДИНОВ ПРАВЧАНСКИ, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БЛАГОЕВ, ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ПЕТКО ПАВЛОВ КОЦЕВ, ГЕОРГИ ЙОЦЕВ ЙОЦЕВ, ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ЛОЗАНОВ, БОЙКО ТОДОРОВ БОЙКОВ, КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, СТОЯН БОРИСЛАВОВ ЗАРЕВ, СВЕТОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ, ИВАН ИЛИЕВ ГЕНЕВ, ВАСКО ТОМОВ СТАМЕНОВ, ИЛКО ГЕНЧЕВ ИЛЧЕВ, ВАСИЛ СИМЕОНОВ ПЕТКОВ, ИВАН НИКОЛОВ БОЯДЖИЕВ, ЕМИЛ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ, ГЕОРГИ КРЪСТЕВ СТОЙЧЕВ, ДИМЧО БОРИСОВ ДОГАНДЖИЙСКИ, СТОЯН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ, ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ЯНКУЛОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТОЯН КОСТАДИНОВ АНТОВ, ПАВЛИН ДИНОВ ПРАВЧАНСКИ, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БЛАГОЕВ, ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ПЕТКО ПАВЛОВ КОЦЕВ, ГЕОРГИ ЙОЦЕВ ЙОЦЕВ, ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ЛОЗАНОВ, БОЙКО ТОДОРОВ БОЙКОВ, КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, СТОЯН БОРИСЛАВОВ ЗАРЕВ, СВЕТОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ, ИВАН ИЛИЕВ ГЕНЕВ, ВАСКО ТОМОВ СТАМЕНОВ, ИЛКО ГЕНЧЕВ ИЛЧЕВ, ВАСИЛ СИМЕОНОВ ПЕТКОВ, ИВАН НИКОЛОВ БОЯДЖИЕВ, ЕМИЛ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ, ГЕОРГИ КРЪСТЕВ СТОЙЧЕВ, ДИМЧО БОРИСОВ ДОГАНДЖИЙСКИ, СТОЯН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ, ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ЯНКУЛОВ

 

ОП

МАКЕДОНИЯ АРТ

: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: АЛЕКСАНДЪР АНДОНОВ ТОДОРОВ, ЯВОР ХРИСТОВ ИЧКОВ, РУМЕН РАЙКОВ ДЕШЕВ, ИЛИЯ ИВАНОВ ФИЛИПОВ, ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АЛЕКСАНДЪР АНДОНОВ ТОДОРОВ, ЯВОР ХРИСТОВ ИЧКОВ, РУМЕН РАЙКОВ ДЕШЕВ, ИЛИЯ ИВАНОВ ФИЛИПОВ, ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

 

ОП

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Защита на човешки права
Представляващи: Гергана Делова Жулева
Членове на управителния орган: Гергана Жулева, Димитър Тотев, Павлина Петрова, Люба Ризова, Йорданка Ганчева, Петко Георгиев, Мариана Милошева-Круш, Невен Дилков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕРГАНА ДЕЛОВА ЖУЛЕВА, ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ ТОТЕВ, ЛЮБА ДИМИТРОВА РИЗОВА, ПАВЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА, МАРИАНА ХРИСТОВА МИЛОШЕВА-КРУШ, СВЕТЛОЗАР ТАНЕВ ЖЕЛЕВ, АНДРЕЙ АТАНАСОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ МИТОВ СТОЙЧЕВ, ДЕЙВИД МАЙКЪЛ КРУШ, ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ МИТОВ, ЙОРДАНКА МИТКОВА ГАНЧЕВА, ПЕТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, НЕВЕН ПЕТКОВ ДИЛКОВ

 

ОП

ШАХМАТЕН КЛУБ ПИРИН

: Благоевград
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ АНГЕЛОВ, СТОЯН РАЙКОВ ВЕЗЕНКОВ, АНТОН СТОЙНЕВ МИЛЕНКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ АНГЕЛОВ, СТОЯН РАЙКОВ ВЕЗЕНКОВ, АНТОН СТОЙНЕВ МИЛЕНКОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци