Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.426 секунди)

Участие на ГЕРГАНА ЖУЛЕВА в управлението на НПО

 

ОП

БЪЛГАРСКА МЕДИЙНА КОАЛИЦИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ТАБАКОВА, ГЕРГАНА ДЕЛОВА ЖУЛЕВА, ЕВГЕНИЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ ЛУКАНОВ, МИЛЕН АТАНАСОВ ВЪЛКОВ, ЯСЕН ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ТАБАКОВА, ГЕРГАНА ДЕЛОВА ЖУЛЕВА, ЕВГЕНИЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ ЛУКАНОВ, МИЛЕН АТАНАСОВ ВЪЛКОВ, ЯСЕН ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ

 

ОП

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Защита на човешки права
Представляващи: Гергана Делова Жулева
Членове на управителния орган: Гергана Жулева, Димитър Тотев, Павлина Петрова, Люба Ризова, Йорданка Ганчева, Петко Георгиев, Мариана Милошева-Круш, Невен Дилков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕРГАНА ДЕЛОВА ЖУЛЕВА, ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ ТОТЕВ, ЛЮБА ДИМИТРОВА РИЗОВА, ПАВЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА, МАРИАНА ХРИСТОВА МИЛОШЕВА-КРУШ, СВЕТЛОЗАР ТАНЕВ ЖЕЛЕВ, АНДРЕЙ АТАНАСОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ МИТОВ СТОЙЧЕВ, ДЕЙВИД МАЙКЪЛ КРУШ, ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ МИТОВ, ЙОРДАНКА МИТКОВА ГАНЧЕВА, ПЕТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, НЕВЕН ПЕТКОВ ДИЛКОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци