Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
01

Корекция на търсенето

открити резултати 5 (1.418 секунди)

Участие на Галя Василева в управлението на НПО

 

ОП

ГЕНГСТА ГЕНГСТА ПРАДАКШЪН

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Друго
Представляващи: Тодор Жаков Йосифов - Председател, Антон Пенев Берданков - Заместник-Председател
Членове на управителния орган: Тодор Жаков Йосифов, Антон Пенев Берданков, Емил Янков Костадинов, Даниел Красимиров Недялков, Галя Стоянова Василева, Камелия Димитрова Димитрова, Вадим Петров Рошманов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТТОДОР ЖАКОВ ЙОСИФОВ, АНТОН ПЕНЕВ БЕРДАНКОВ, КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОЙЧИНОВЦИ-ЯКИМОВО

: Бойчиновци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи
Членове на управителния орган: ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХАДЖИЙСКИ, ВЕРОМИР СПАСОВ МИЛАНОВ, КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ВЛАДОВ, РАЙНИЧКА ЦВЕТАНОВА СЕФЕРИНОВА, ГАЛЯ БОРИСОВА ВАСИЛЕВА, ДЕЯН БОЯНОВ ГЕОРГИЕВ, ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХАДЖИЙСКИ, ВЕРОМИР СПАСОВ МИЛАНОВ, КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ВЛАДОВ, РАЙНИЧКА ЦВЕТАНОВА СЕФЕРИНОВА, ГАЛЯ БОРИСОВА ВАСИЛЕВА, ДЕЯН БОЯНОВ ГЕОРГИЕВ, ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

 

ОП

Д
МЛАДЕЖКИ ГЛАС

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси;   Култура и изкуство;   Образование
Представляващи: Тодор Жаков Йосифов - Председател, Станислав Мъжгълов - Зам.-Председател
Членове на управителния орган: Тодор Жаков Йосифов, Станислав Иванов Мъжгълов, Деян Петров Сребрев, Камелия Димитрова Димитрова, Христина Здравкова Йосифова, Николай Христов Василев, Славина Стефанова Тошева-Тодорова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИРА ДИМИТРОВА БОЕВА, ТОДОР ЖАКОВ ЙОСИФОВ, ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА, КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, ХРИСТИНА ЗДРАВКОВА НЕДЕВА, ДЕЯН ИВАНОВ СРЕБРЕВ, НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ "АПОЛОН"

: Габрово
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ДОБРИН СТОЯНОВ БАЙРАКТАРОВ, ГАЛЯ ВАСИЛЕВА ДЕНЧЕВА, ТОДОР МАРИНОВ ДЕНЧЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДОБРИН СТОЯНОВ БАЙРАКТАРОВ, ГАЛЯ ВАСИЛЕВА ДЕНЧЕВА, ТОДОР МАРИНОВ ДЕНЧЕВ

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОДЗ 53 "ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА"

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ИРИНА РАШКОВА ПАВЛОВА, ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА, ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ЛЮБЕНОВ, ТОТКА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА, ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ МАРИНОВ, ГАЛЯ ВАСИЛЕВА ВАСЕВА, ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ПАШКУЛЕВА, СУСКА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА, ТАТЯНА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА - ВЪЛЧЕВА, БРАНИМИР СТЕФАНОВ ГОЛЕМАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИРИНА РАШКОВА ПАВЛОВА, ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА, ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ЛЮБЕНОВ, ТОТКА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА, ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ МАРИНОВ, ГАЛЯ ВАСИЛЕВА ВАСЕВА, ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ПАШКУЛЕВА, СУСКА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА, ТАТЯНА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА - ВЪЛЧЕВА, БРАНИМИР СТЕФАНОВ ГОЛЕМАНОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци