Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.245 секунди)

Участие на Ганчо Митев в управлението на НПО

 

ЧП

Асоциация "Втори шанс"

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Околна среда;   Професионални организации
Представляващи: Ганчо Митев
Членове на управителния орган: Иван Тонев, Искра Тонева

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци