Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28

Корекция на търсенето

открити резултати 5 (1.473 секунди)

Участие на Георги Стайков в управлението на НПО

 

ОП

ВОЕНЕН СПОРТЕН КЛУБ "ЩУРМОВИК"

:
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ ДАНЕВ, НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТАЙКОВ, КРАСИМИР СТОЯНОВ ИВАНОВ, МЕТОДИЙ ВАЛЕНТИНОВ СТЕЛИЯНОВ, НЕЛИ ПЕТРОВА ЯНАКИЕВА-ВЪЛКОВА, ПЕТЪР ИВАНОВ ЧОЛАКОВ, РУМЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ПЕЙО СТЕФАНОВ ДОНЧЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ ДАНЕВ, НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТАЙКОВ, КРАСИМИР СТОЯНОВ ИВАНОВ, МЕТОДИЙ ВАЛЕНТИНОВ СТЕЛИЯНОВ, НЕЛИ ПЕТРОВА ЯНАКИЕВА-ВЪЛКОВА, ПЕТЪР ИВАНОВ ЧОЛАКОВ, РУМЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ПЕЙО СТЕФАНОВ ДОНЧЕВ

 

ОП

Регионален съюз на болниците „Стара планина“

: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Социални услуги;   IT развитие
Представляващи: Д-Р Пенко Бамбов, Председател
Членове на управителния орган: Д-Р Пенко Бамбов, Д-Р Светла Брънекова, Д-Р Божидар Паралчев, Д-Р Тихомир Бенев, Д-Р Мадлена Бояджиева-Ничева, Д-Р Христо Христов, Д-Р Иван Димитров Иванов, Д-Р Иван Генов Иванов, Д-Р Георги Стайков, Д-Р Маргаритка Йонова-Боранова, Д-Р Мирослав Петков, Д-Р Нели Цанева, Д-Р Янко Колев, Д-Р Пламен Върбанов, Д-Р Нина Байчева, Павлина Велева, Д-Р Йорданка Садинова, Д-Р Галина Стоянова, Д-Р Пламен Иванов Габровски
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГАЛИНА ЛЮБЕНОВА СТОЯНОВА, ГЕОРГИ КРЪСТЕВ КАНЗОВ, ИВАН ГЕНОВ ИВАНОВ, ЙОРДАНКА ИВАНОВА САДИНОВА, КРАСИМИРА ПЕТРОВА ДОБРЕВА, МАДЛЕНА ЦВЕТАНОВА БОЯДЖИЕВА-НИЧЕВА, НЕЛИ ИВАНОВА САВЧЕВА, НИНА ТОДОРОВА БАЙЧЕВА, ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА, ТИХОМИР ИВАНОВ БЕНЕВ, ЯНКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ, БОЖИДАР БОГОМИЛОВ ПАРАЛЧЕВ, МИРОСЛАВ ГОСПОДИНОВ ПЕТКОВ, НЕЛИ РАЙКОВА ЦАНЕВА, ПЕНКО СТАЙКОВ БАМБОВ, ПЛАМЕН ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ, СВЕТЛА ИВАНОВА БРЪНЕКОВА

 

ОП

Сдружение туристическо дружество "Бачо Киро" - Дряново

: гр.Дряново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси;   Околна среда
Представляващи: Милко Генчев Илиев
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Любен Иванов Богданов, Милко Генчев Илиев, Надежда Николова Донева, Георги Владимиров Цвнетков, Христо Косев Христов, Ваньо Станев Иванов, Георги Георгиев Стайков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ПОПОВА, ЛЮБЕН ИВАНОВ БОГДАНОВ, МИЛКО ГЕНЧЕВ ИЛИЕВ, ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТКОВ, ВАНЬО СТАНЕВ ИВАНОВ, НАДЕЖДА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА, МАРИЕТА РУСЕВА ГАНЕВА

 

ОП

Д
Туристическо дружество "Бачо Киро"

: Dryanovo
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Околна среда;   Физическо възпитание и спорт
Представляващи: Любен Иванов Богданов, Милко Генчев Илиев
Членове на управителния орган: 1.Любен Иванов Богданов, 2.Милко Генчев Илиев, 3.Ваньо Станев Иванов, 4.Георги Георгиев Стайков, 5.Надежда Николова Донева, 6.Христо Косев Христов, 7.Георги Владимиров Цветков

 

ОП

ФУТБОЛЕН СПОРТЕН КЛУБ "ХАРМАНЛИ 04"

: Харманли
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ГЕОРГИ СТАЙКОВ ДЕЛЧЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕОРГИ СТАЙКОВ ДЕЛЧЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци