English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 3 (0,2729 секунди)
 

Участие на Гроздан Караджов в управлението на НПО

ОП Д

Светът на Мария

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги
Представляващ (и): Цецка Караджова
Членове на управителния орган: Цецка Караджова, Гроздан Караджов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЦЕЦКА НИКИФОРОВА РАДЕВА
ОП

Център за икономическо развитие

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование
Представляващ (и): Георги Марев Прохаски
Членове на управителния орган: Гроздан Караджов, Камен Колчев, Огнян Шентов, Георги Прохаски
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯ СЛАВЕВА ПРОХАСКА, ГЕОРГИ МАРЕВ ПРОХАСКИ
ОП

Български институт за правно развитие

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации
Представляващ (и): Нели Огнянова, Георги Иванов Спасов
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Георги Иванов Спасов, Гроздан Спасов Караджов, Нели Ангелова Огнянова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕОРГИ ИВАНОВ СПАСОВ, ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ, НЕЛИ АНГЕЛОВА ОГНЯНОВА
Корекция на търсенето